1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid قسم ، حلف ، يمين (ج) أيمن ، عهد ، ميثاق kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
and (is) قسم ، حلف ، يمين (ج) أيمن ، عهد ، ميثاق
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
acil servisقسم الطوارئ ، قسم إستعجاليّ
trafik bölümüقسم المرور ، قسم السير
acil bölümشعبة الطوارئ ، قسم إستعجاليّ ، قسم الطوارئ
ayrım (is)فصل (ج) فصول ، تمييز ، قسم ، فرق ، فرز ، فصل ، تمييز ، تفاوت ، تفرقة ، تفريق ، تقسيم، فرز ، إفراز ، ممايزة ، مفترق ، قسم ، تفاوت ، فرق ، باب،
bölme (mat)قسمة في الحساب ، تقسيم ، تجزئة ، تفصيل ، قسم ، جزء ، حائل ، منفصل ، فاصلة (ج) فواصل ، حاجز (ج) حواجز ، حائل (ج) حوائل ، تقسيم ، جدار فاصل ، حائط فاصل ، جدار ما بين ، قسم ، قسمة ، مقسوم ، فاصل بين البيتين ، هيئة الدار، تقسيم ، محل مفرز، محل منفصل
bölmüşقَسم
Bölümقسم
Kısım, kesimقسم ، شريحة
kısmı vasatiقسم وسطيّ
koli bölümüقسم الطرود
erkek bölümüقسم الذكور
Kürtçe masasıقسم كردي
mezuniyet yeminiقَسَمُ التَّخَرَُجِ
Türkçe bölümüقسم تركيّ
kadın bölümüقسم الإناث
Kuzey Atlantik paktı (as)حلف الشمال الأطلسي ، حلف ناتو
yemin etmekحلف بالله ، إقسام ، يمين ، أداء القسم ، أداء اليمين ، تأدية اليمين ، حلف اليمين ، قسم، إيلاء
zorla yemin ettirildiحُلِّفَ صَبْراً
Erdemliler paktı (tar)حلف الفضول
Balkan paktıحلف البلقان
Bağdat paktıحلف بغداد
askeri paktحلف عسكري
nato paktıحلف ناتو
zorla yemin ettirildiحَلفَ صَبْراً
Allaha yemin ettiحَلَفَ باللهِ
yemin ettirmek,and içirmek,yemin verdirmek,and vermekحَلَّفَ : تَحْلِيفاً
yemin etti,and içtiإِنْتَفَلَ : حَلَفَ
Allaha yemin ettiأَنَالَ بِاللهِ : حَلَفَ
Kuzey Atlantik Asamblesi.حلف شمال الأطلنطي
yemin ile taahhüt etmekعهد باليمين ، حلف
yalan yeminيمين كاذب، يمين غموس ، يمين زور
az bahşiş,bilerek yal an yere olunan yemin,yalan yeminأُلْتَةٌ : عَطِيَةٌ قَلِيلَةٌ ، يَمِينٌ غَمُوسٌ ، يَمِينٌ كاذِبَةٌ
orta sağ (sp)يمين أوسط ، يمين وسط
anayasal yeminيَمِينٌ دُسْتُورِيٌّ ، يَمِينٌ دُسْتُورِيَّةٌ
rast (far)معتدل ، صدق ، صحيح ، مستقيم ، سلامة ، يمين ، ، صادق ، كامل ، موافق ، إستقامة ، كمال ، موافقة ، صحة ، حقاً ، صحيحاً ، جداً ، يمين ، أيمن ، ،كامل، موافق ، إستقامة ، كمال ، صحة ، صحيحا
Hipokrat yeminiيَمِينٌ أَبقرَاطِيٌّ
yargısal yeminيَمِينٌ قَضَائِيَّةٌ
resmi yeminيَمِينٌ رَسْمِيَّةٌ
geminin sancak taafıيَمِينُ المَرْكَبِ
gamus (ar)غموس (يمين)
taahhüt yeminiيَمِينٌ تَعَهُّدِيٌّ
Hipokrat yeminiيمين أبقراطيّ
inayet-i bariden mahrumiyet yeminiيَمِينُ البَرَاءَةِ
görev andı,vazife yeminiيَمِينُ وَظِيفَةٍ
poçaيمين السفينة
azı dişiناب (ج) أنياب ، صلقوم (ج) صلاقيم ، رحي (ج) أرحاء ، طاحن (ج) طواحن ، ضرس (ج) أضراس ، ناجذ (ج) نواجذ ، قيب
ileri gelenمقدمة(ج)مقدمات ، سلف (ج) سلاف ، عين (ج) أعيان ، وجيه (ج) وجهاء ، شريف (ج) أشراف ، منبعث ، متولد ، ناشئ ، معتبر
koyun (zol)شاة(ج) شياه ، ضائن (ج) ضأن ، غنم (ج) أغنام ، نعجة (ج) نعاج و نعجات ، ضائنة (ج) ضوائن ، حضن ، حجر ، حمل
kabarcıkفٌّقاعة (ج) فقاقيع ، فاقعة (ج) فواقع ، نفاخ (ج) نفاخات ، يعلول (ج) يعاليل ، مجلة (ج) مجال ، حطاطة (ج) حطاط ، ورم ، قمعولة (ج) قماعيل،نَفطة، بقبوقة في الجلد ، طفرة ، حباب الماء ، غران، بثرة ، فسافس ، نفاطات ، دمامل صغيرة ، حبابة ،حباب ، فقاعة
suçذنب (ج) ذنوب ، جريمة (ج) جرائم ، خطأ ، خطيئة ، جناية (ج) جنايات ، جنحة ، جرم (ج) جروم و جرائم ، ذنب (ج) ذنوب ، معصية (ج) معاصي ، إثم (ج) آثام ، قباحة ، عصيان ، سيئة ، مخافة ، تهمة ، سقطة ، زلّة ، وزر (ج) أوزار ، سيئة ، تهمة ، قرفة
su bendiمسناة (ج) مسنوات ، شذب (ج) أجذاب ، سكر (ج) سكور ، نجفة (ج) نجاف ، بند (ج) بنود ، سد الماء ، بغلة الماء ، عرمة
azı dişطاحنة (ج) طواحن ، رحي (ج) أرحاء ، ضرس (ج) أَضْراس ، ناب (ج) أنياب ، صلقوم (ج) صلاقم ، رحي (ج) أرحاء
direk (is)عمود (ج) أعمدة ، مرسب (ج) مراسب ، سارية (ج) سوار ، دقل ، عماد ، دعامة ، نقضة ، صاري ، ، أسطوانة (ج) أساطين، عامود البيت ، صاري ، صارية السفينة ، ساموك، دعامة ، ، زافرة (ج) زوافر، وطيدة (ج) وطائد ، مستقم ، مباشر ، قائم
yığınكوم (ج) أكوام ، كديس ، عرمة (ج) عرم ، ركام ،ركمة ، جمع ، حشد (ج) حشود ، جمهور ، صبرة ، كدس (ج) أكداس ، كمية ، كودة (ج) أكواد ، نضد (ج) نضاد ، حشد ، كومة ، جمهور ، جمع ، كمية ، صوبة ، كداس ، كداسة ، كثبة ، كتلة (ج) كتول
çukur,kabir,mezar,kuyu,cehennem obruğu,mezar,hendekحُفْرَةٌ (ج) حُفَرٌ ، خرق (ج) خروق ، أخفوق (ج) أخافيق ، ثغرة ، حفيرة ، بيس ، خندق ، واطئ ، عميق ، أجوف ، مقعر ، نقرة ، نونة ، هوكة ، أخدود (ج) أخاديد ، وقب (ج) وقوب ، جرفة ، هوة ، وهدة
çukur (is)حفرة (ج) حفر ، خرق (ج) خروق ، أخفوق (ج) أخافيق ، ثغرة ، حفيرة ، بيس ، خندق ، واطئ ، عميق ، أجوف ، مقعر ، نقرة ، نونة ، هوكة ، أخدود (ج) أخاديد ، وقب (ج) وقوب ، جرفة ، هوة ، وهدة
su yoluمثعب (ج) مثاعب ، مسيل (ج) مسايل ، قناة (ج) قنوات ، مجري الماء ، ترعة ، ممر مائي،مجري الماء (ج) مجاري الماء ، مذنب (ج) مذانب ، سرب (ج) سروب ، درب الماء
otlak yeriمكلئة (ج) مكلئات، مرتع (ج) مراتع ، مرعي (ج) مراعي ، مرج ، مرغة، مسربة (ج) مسارب
su arttığı,kapın dibinde kalan az su,köpük,ekşi süt,kahvaltı,adet beziثَمَلَةٌ (ج) ثُمُولٌ ، ثُمْلَةٌ (ج) ثُمَلٌ ، ثَمِيلَةٌ (ج) ثَمَيلٌ و ثَمَائِلُ ، ثُمَالَةٌ (ج) ثُمَالٌ
kuş yuvasıوكر (ج) أوكار ، عش (ج) أعشاش ، وكن (ج) وكون ، وكنة (ج) وكنات ، موكن ، وطن الطير
ahit,söz,misak,sözleşme,antlaşma,andمَوْثِقٌ (ج) مَوَاثِقُ : مِيثَاق : عهد: عهد تقول بيننا موثق اي عهد
kargaşa devriعهد الفترة ، عصر الفوضي ، عهد عدم الإستقرار
Tanzimat devriعهد التنظيمات ، عهد اإصلاحات
uğurlu zamanعهد مبارك ، عهد ميمون
Roma dönemiعهد روماني
bunalımlı dönemعهد متأزم
Cahiliye dönemiعهد جاهليّ
çimento devriعهد الإسمنت
ona söz verdiعَهِدَ إِلَيْهِ
dağılma dönemiعَهدُ التّفَكُّكِ
sülale devriعهد السلالة
Eti çağı (tar)عهد حيثيّ
Moğol devriعهد منغولي
Eyyübi devri (tar)عهد أيوبيّ
Fatimi devriعهد فاطميّ
söz (is)قول (ج) أقوال و أقاويل ، منطق ، ، مقال ، كلام ، كلمة ، لفظ ، نطق ، وعد ، عهد ، ميثاق ، لغو ، تعهد ، حديث ، لفظة ، بحث ، ميعاد ، إفادة المرام ، ميثاق ، عبارة ، لغة ، مقالة ، بنت الشفة ، صوت الإنتخاب ، رأي، تعبير ، شعار ، كلمة معهودة
misak (ar)ميثاق
eylem paktıميثاق العمل
onur sözleşmesiميثاق الشرف
onur sözleşmesiمِيثَاقُ الشَّرَفِ
Roma sözleşmesiميثاق روما
şeref sözleşmesiميثاق الشرف
Viyana sözleşmesiميثاق فينا
misak-ı milliميثاق وطنيّ
birleşmiş milletler sözleşmesiميثاق الأمم المتحدة
Birleşmiş Milletler paktıميثاق الأمم المتحدة
basın şeref andıميثاق الشرف الإعلاميّ
basın onur sözleşmesiميثاق الشرف الصحفي
peyman (far)عهد ، ميثاق ، شرط
irleşmiş milletler sözleşmesiميثاق الأمم المتحدة
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid