1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid Bir kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
boyunduruğa koşturmak,bir şeyi bir şeye yanaştırıp bitiştirmek,birbirine çatmak,bir araya getirmek,ulaştırmak,bir nesneyi bir nesneye bağlamak,koşmak,yaklaştırmak,birleştirmek,satmak,çatık kaşlı olmak قَرَنَ ـِـ قَرْناً و قِرَاناً إِلَي ، بِ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
ahmak,düzeni olmayan çoban,yavsı denen sinek,açlık,geçim sıkıntısı,yaşam hususunda kötü tedbir,zayıf ve arık koyunlar,ayak takımı,vahşi,yabani,medenyet görmemiş,canavar,bön,üvez dedikleri küçük sinek ki koyunun ve sair davarın yüzüne çokar,davara üşen ufak sinek,yavsı denen sinek,açlık,geçim sıkıntısı,yaşam hususunda kötü tedbir,zayıf ve arık koyunlar,kaba ve değersiz,ayak takımı,vahşi,iptidai,yabani,medenyet görmemiş,canavar ruhlu,ahmak,düzeni olmayan çoban,sivri sinek gibi ufak bir çeşt sinekهمَجٌ و يُقَالٌ
tamahkar olmak,aç gözlü olmak,haris olmak,hırsla istemek,şiddetle arzu etmek,göz dikmek,tamah etmek,özen göstermek,düşkün olmak,hırslı olmak,bir şeyi şiddetle istemek,rağbet etmek,özen göstermek,üzerine düşkün olmak,istekli olmak,hırs göstermek,şiddetle istemek,arzu etmek,rağbet etmek,tamahkar olmak,aç gözlü olmak,haris olmak,hırsla istemek,şiddetle arzu etmek,göz dikmek,tamah etmekحَرَصَ ـِـ حِرْصاً عَلَي ....
düşmek,kuş süzülüp inmek,duvar yıkılmak,şihap zuhur etmek,perakende olmak,kesilmek,çatlayıp yokluk derecesinde olmak,duvar çatlayıp yıkılmak çatlamak,kağşamak,çatlayıp yıkılmak derecesinde olmak,şihap,zuhur etmek,düşmek,perakende olmak,kesilmek,duvar yarılıp yıkılmalıca olmak ve il dağılıp gitmek,bir taife üzere her taraftan asker üşüşmek,atılmak,kırılmak,parçalanmak,ufanmak,düşmek,kuş süratle konmak,süzülmek,at düşman üzerine itilmek,düşmek,kuş havadan süzülüp inmek,perakende olup dağılmak,haraba yüz tutmak,kırılmak,gökten düşmek,duvar çatlamak,akan yıldız gözükmek,batmak,aşağı inmek,şihap zuhur etmek,parçalanmak,kuş süratle inmek,süzülmek,atılmakإِنْقَضَّ : إِنْقِضَاضاً عَلَي
bir şeyin künhüne,iç yüzüne varıp hakikatını biliş,basiret,kalp gözü,öngörü,kızın kızlığı kanı,akıl,kalp gözü,hüccet,delil,anlayış,idrak,feraset,ilim,fikir,tecrübe,inanç,görmek,hüccet,fıtnat,akıllılık,işlerin sonunu ve neticesini anlamak,görmek idrak,zeka,ilim,birşeyin künhüne iç yüzüne varıp hakikatını biliş,kalp gözüyle görüş,delil,bürhan,şahid,medar-ı ibret olan şey,ibret alınacak iş,çadırın iki bölüğü arasına asılan perdeki oradan içten dışarıya ve dışarıdan içeriye bakılır,evin iki bölüğü arasındaki aralık,yaralanmış avın ne tarafa gittiğine delalet eden kanın izi,bekareti izele olunan kızdan akan akan,kalkan,siper,zırh,cevşenبَصِيرَةٌ (ج) بَصَائِرُ : حجة ، دليل
yağır etmek,bol,bereketli,çok,mebzul,külliyetli,cömert,açık ve güzel söz,fasih söz,doğru görüş,iyi fikir,iri,büyük,kuru büyük odun,kesmek,çok,mebzul,külliyetli,cömert,açık ve güzel söz,fasih söz,doğru görüş,iyi fikir,iri,büyük,metanet,bol,bereketli,çok,mebzul,külliyetli,akıllı,uslu,cömert,açık ve güzel söz,fasih söz,doğru görüş,iyi fikir,iri,büyük,kesretli,kerim,sahi,metin rey sahibi,rekaketten salim,doğru ve fasih söz,lafız,kuru odun veya kütük ve tomruk ,güvercin sesi,bir cins nebatجَزْلٌ (ج) جِزَالٌ: كثير : سخيّ ، كريم و يقال جَزْلٌ اي كثير و رَجُلٌ جَزْلٌ اي كريم و سخيّ و صاحبُ رَأْيٌ متين و لفظ جَزْلٌ اي فصيح صحيح و يقال أَيضا جاء بَجَزْلٍ كثير و يقال ما ألطف جَزْلُ الحَمَامةِ
açıklama,şerh,izah,anlatmak,anlatım,gizli,şüpheli ve müşkil olan şeyi açmak,izah etmek,anlatmak,şerh,şerh etmek,yarmak,şerh etmek,anlatmak,anlatım,yarmak,açmak,keşif etmek,kesmek,anlamak,bozmak,anlatmak,kapalı olanı açıklamak,şerh etmek,genişletmek,geniş etmek,izah etmek,açıklama,şerh,izah,anlatım,doğramak,kesmek,parça parça etmek,eti parçalamak,yarmak,açmak,anlatmak,şerh etmek,açıklamak,genişletmek,beyan etmek,eti parçalamak,sözü açıklamak,tefsir etmek,gizli ve şüpheli olan nesneyi açıp meydana koyarak aşikare kılmak,bir kitabın müşkülünü açıp beyan etmek için telif olunan mufassal kitap ve dilim dilim kesmekشَرْحٌ (ج) شُرُوحٌ (جج) شُرُوحَاتٌ
vali olmak,vali tayin etmek,yüz döndürmek, yüz döndürüp kaçmak,vali ve mutasarrıf kılmak,mütevellilik etmek,mütevelli nasp etmek,malını başka kimseye asla kar etmemek üzere bey ve nakil etmek,ıraz ettirmek ve baktırmak,iktidara gelmek,yüz döndürmek,bir işe mutasarrıf kılmak,vali olmak,vali tayin etmek,kaçmak,arkasını döndürmek,geri dönmek,esir olan avradı uşağında ayırmak,gelmek,vali eylemek,atamak,görevlendirmek,yüz çevirmek,vali olmak,vali ve mutasarrıf kılmak,mütevellilik etmek,mütevelli nasp etmek,malını başka kimseye asla kar etmemek üzere bey’ ve nakil etmek,tevliyet تَوْلِيَةٌ
örtü,üstlük,puşide,fistan,elbise,şal,cübbe,rida,boyun bezi,dışına giyileen don,hibe,yay,çalma örtüomuz makremesi,şal,aba,cübbe gibi elbise üzerinden giyilen cismin üst bölümünü örten elbise,kişilik kaftanı ve üst kaftanı,rida,cehl ve burç ve kurkuşak,kaput,manto,palto,üste giyilen bir nevi elbise,gömlek,fistan,elbise,şal,cüppe,boyun bezi,dışına giyilen don,aba,cüppe gibi elbise üzerinden giyilen cismin üst bölümünü örten elbise,sırta alınan,giyilen veya atılan giysi veya örtü,üstlük,omuz makremesi,şal,puşide,çalma örtüرِدَاءٌ (ج) أَرْدِيَةٌ ، غِطَاءٌ غَلِيظٌ
kaza,yargı,olay,hüküm etmek,yargılamak,ölmek,becermek,ilçe,kadılık,hüküm,dava,sorun,hakimlik,kadılık,yargıçlık,karar,dava,sorun,vaktinde yapılmayan herhangi bir şeyi sonradan yapmak,hüküm vermek,idam,infaz,icra,eda,yerine getirme,yok etme,ölüm ve geçinmek iş bitirmek,becermek,ödemek,hüküm,kaza,hüküm,ilçe,eda,yargı,yargılama,mıuhakeme etme,ödemek,kaza,yargı,kadılık,ilçe,yargıçlık,idam,infaz,icra,yerine getirme,yok etme,ölüm ve geçinmek iş bitirmek , ödemek , hüküm etmek etmek,muhakeme etmek,yargılamak,öldürmek,ölmekقَضَاءٌ (ج) أَقْضِيَةٌ : حُكْمٌ ، قَرَارٌ
insanların arasını bulmak,düzeltmek,yapmak,muvaffak kılmak,eşyaları düzene sokmak,say edip çalıştığı şeye nail ederek birinin işini rast getirmek,birinin delil ve hüccetini musip kılmak,uydurmak,muvaaffak kılmak,birleştirmek,insanların arasını bulmak,düzeltmek,yapmak,Cenabı hak birini muvaffak etmek,muvaffak kılmak,başarılı kılmak,eşyaları düzene sokmak,başarıya ulaştırmak,uydurmak,uyuşturmak,muvaffak etmek,birleştirmek,başarılı kılmak,sulh etmek,çeşitli eşya arasını münasip bir şekilde dizmek,arzusuna kavuşmak,Allah hayır ilham etmek,say edip çalıştığı şeye nail ederek birinin işini rast getirmek,birinin delil ve hüccetini musip kılmakوَفَّقَ : تَوْفِقاً بَيْن ، فِي، هُ
avuçla almak,kabz etmek,zapt etmek,tutmak,yakalamak,dürmek,devşirmek,kuş hızla uçmak,kanat çırpmak,yürümek,gidermek,öldürmek,ölmek,,kabz etmek,eliyle tutmak,kapsamak,avuçlamak,mala sahip olmak,birisini yakalamak,bir şeyi eliyle tutmak ,yakalamak ,almak,kab etmek,eliyle tutmak,kapsamak,avuçlamak,kavramak,kabızlık vermek,mala sahip olmak,birisini yakalamak,işçi ücretini almak,ruhunu kabzetmek,ruhunu kabzetmek,zapt etmek,dürmek,devşirmek,kuş hızla uçmak,kanat çırpmak,yürümek,gidermek,öldürmek,ölmek,kavramak,kabızlık vermekقَبَضَ ـِـ قَبْضاً عَلَي ، هُ
korkmak,korkutmak,izale etmek,gidermek,uzaklaşmak,yalınız başına kalmak,su sızmak,yara sulanıp içindeki akmak,sulanmak,sapmak,yalınız,ayırmak,sapmak,uzaklaştırmak,uzaklaşmak,korkmak,yalınız başına olmak,yara sulanıp içindeki ,akmak,sulanmak,çalkanmak,deprenmek,yenmekakmak,sulanmak,sapmak,uzaklaşmak,korkmak,korkutmak,izale etmek,yalınız ,münferit olmak,korkutmak,gidermek,yara akmak,sulanmak,sıçramak,atlamak,münferit olmak,ayırmak,uzaklaştırmak,yalınız başına olmak,sıçramak,sapmak,su ,vaz geçmek,uzaklaşmak,galip olmak,yalınız başına kalmak,geyik ürkmek,korkmak,bir kimseyi yerinden koparıp rahatsız etmek,tedirgin etmeksızmak,akmak,atlamak,çalkanmak,deprenmek,yenmek,vaz geçmek,galip oفَزَّ ـُِـ فَزَّاً و فَزِيزاً و فَزَازَةً و فُزُوزَةً عَنْ، هُ
düşmanın kedre ve musibetine mesrur olmak,kötü haline sevinmek,düşman gülmek,düşmanın kederi ve musibetiyle hurrem ve mesrur olmak,birinin musibetine seviniş,bir adamın musibetine ferahnak olmak,düşman gülünceği,düşmanın acısına gülmek,düşmanın kederi ve musibetiyle hurrem ve mesrur olmak,birinin musibetine seviniş,düşman gülünceği,şamata,gürültü,çağrışma,bağrışma,düşmanın keder ve musibetiyle hurrem ve mesrur olup şenlik etmesi,düşmanın acısına gülmek,düşmanın kederi ve musibetiyle hurrem ve mesrur olmak,birinin musibetine seviniş,düşman gülünceği,şamata,gürültü,çağrışma,bağrışma,düşmanın keder ve musibetiyle hurrem ve mesrur olup şenlik etmesiشَمَاتَةٌ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid