1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid açık kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
pek açık,besbelli,ziyade açık,çok belli,daha açık,daha açık,daha vazıh,katı aşikare nesne,sözce daha açık ve fasih olan kimse أَبْيَنُ : أَظْهَرُ ، أَفْصَح و أَوْضَحُ كَلاَماً و تَقُولُ العَرَبُ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
kurtuluş, sürülme, kovulma, göç etme, terketme, zahir eylemek,çıkarmak,ayrılma,bir kimse vatanından çıkmak,sürgün olmak,avare olmak,tahliye,açık iş, belli olan nesne, kanıt, delil, günün aydınlığı, tahliye, boşaltma,bir kimse avare olmakجَلاَءٌ
açık ve vazıh olmak,ayan beyan olmak,izah etmek,açıktan anlatmak,birşeyin açıklanmasını istemek,meydan çıkarmak,zahir ve aşikare olmak,bir şeyin aşikare olmasını istemek,zahir eylemek,aşikareye çıkarmakإِسْتَبَانَ : إِسْتِبَانَةً
iyi,iyilik eden,dindar,salih kimse,itaatkar,sözünde sadık,Allah,kara,yaban yeri,hariç,dışarı,sahil,kıta,açık sahra,ova,yer,çöl,temiz,arı,ahlaklı,uslu,iyilik,vergi,ihsan,iyilik eden,memduhul efal olan,iyilik,cömert,kara,dışarıبَرٌّ (ج) أَبْرَارٌ و بُرُرٌ
çıkarılmak,sürülmek,temizlenmek,kovulmak,göç etmek,açmak,parlamak,pasını açmak,dağılmak,çıkmak,parlatmak,cilalamak,parlatmak,cila vermek,cilalandırmak,açık olmak,göze sürme çekmek,parlamak,pasını açmak,dağılmak,çıkmak,parlatmakجَلاَ ـُـ جَلْواً و جَلاَءً عَنْ ، مِنْ
belgisiz,kapalı,müphem,belirsiz,anlaşılmaz ola,içi boş ve kovuk olmayan,som,haramı katı ile muharem olup ibahe ve tahliline vechi olmayan,vazıh ve açık olmayan,gizli,kapalı yol,çaprazlı iş,müşkil,baygın,bayılmış,kapısız duvar,kilitsiz,belgisiz ad,isimمُبْهَمٌ (ج) مُبْهَمَاتٌ
suyun büyük ve engin yeri,hane avlusu,meydan,yeri, ev hayatı ve önü ve geniş yeri arsasısı,ev avlusu,alan,saha,meydan,açık yer,evin ortası,sarayın çevresi,yolun ortası,etrafı,hurma ağaçları yığını,hurma ormanlığıبَاحَةٌ (ج) بَاحَاتٌ و بُوحٌ ، سَاحَةٌ ، بَاهَةٌ ، مَيْدَانٌ ، نَخْلٌ كَثِيرٌ ، مِنَ المَاءِ مُعْظَمُهُ ، مِنَ الطَّرِيقِ وَسَطُهُ و في المثل " ابنك ابن بوحك يشرب من صبوحك ويرتوي من منوحك "
sel basmak,dolmak,kenarını kırmak,sel basmak,dolmak,kenarını kırmak,nehir kenarının veya su bendinin gediği,suyun çağlayarak çıktığı yer,sağlayan,su savağı,suyun yardığı yer,yarmak,yırtmak,açık su bendiبَثْقٌ (ج) بُثُوقٌ (كُر)، ثَبْقٌ ، خَرْقٌ ، دَفْقٌ ، ثَقْبٌ ويَقَالُ هَؤَلاَء أَهْلِ الوُثُوقِ فِي سَدِّ البُثُوقِ
bembeyaz olmak,parlamak,aydınlamak,apaçık olmak, berrak ve net olmak,halis,ak katışıksız olmak,apaçık olmak, berrak ve net olmak,açık olmak,bembeyaz olmak,hakkı itiraf etmek,doğurmakنَصَعَ ـَـ نُصُوعاً و نَصَاعَةً
ayın son gecesi veya yirmi beşinci gecesi yahut yirmi altıncı yahut yirmi yedinci yahut yirmi sekizinci yahut yirmi dokuzuncu gecesidir,yahut son üç gecesidir,açık ve geniş meydan,yukarıdan su akıntısı ve vadiدَأْدَاءٌ : دِئْدَاءٌ : دُؤْدُوءٌ (ج) دَآدِيُ : فضاء:
açan,yayan,rızkı yayıcı,döşeyen,döşeyici ve bir nesneyi tevsi edici,genişletici,yayıcı,mücerret,müellef ve mürekkep olmayan,basit olan,Allah,istediği adam rızkını bast ve tevsi eden cenab-ı hak,açan,yayan,basit,elini açık tutan meradan uzak bulunan su,pek yüğrük deveبَاسِطٌ (من أسماء الله الحسني) : بَسِيطٌ :
düşünmeksizin ve irticalen irad olunan,düşünmeğe veya delil ve bürhana muhtaç olmayan,zahir aşikar,o nesnedir ki onu bilmekte mütalaaya ve fikir muhtaç olmayan,bedihi,ispata akıl için tasdiki normal olan husus,aşikar,açık,vazıh ,net ve zahir olan şey,irticali olan,ahmakبَدِيْهِيٌّ : مَا يَجْرِي مَعَ البَدِيهَةِ مِنً الآرَاءِ و البَرَلهِين و نَحْوِهَا ، مُرْتَجَلٌ ، أَحْمَقُ
ziyade ak nesne,beyaz,sefid,alnı açık ve yüzü ak lekesiz,güzel,gökçek hasan,hob,daha ak,daha beyaz,beyaz kılıç,kansız kılıç,gümüş,ziv,sim,fıdda,akçe,süt,ağız suyu,rik,iç yağı,gençlik,mecerrenin yanında görülen bir sabit yıldız,saman uğrusuna yakın bir yılأَبْيَضُ (ج) بِيْضٌ و بِيْضَان (تث) أَبْيَضَان (م) بَيْضَاءُ (ج) بَيَْضواتٌ: سيف ، لبن ، فضة ، ماء، شباب، شحم : و يقال هو أبيض الوجه اي نقي
pek cömert,en cömert,ziyade eli vergili olan,ziyade cömert,eli ziyade açık olan,civanmert,daha sahavetli olan,pek sahi olanأَسْخَي و فِي المَثَلِ
her nesnenin evveli,ansızın zuhur etmek,aşikare olmak,evvel,iptida,başlangıç,hazırcevaplık,düşünmeksizincevap veriş,birden bire düşünmeksizin şiir veya hutbe söyleyiş,bedaheten düşünmeksizin birden bire (وهلة)vehleten,ilk,ansızın,ansızdan,nagehan,bedahat,atın ilk yürümesi,aşikarlık,ispata muhtaç olmayacak şekilde aşikar ve açık oluş,birden olu veren şeyبَدَاهَةٌ ، بُدَاهَةٌ (ج) بَدَايَةٌ : أَوَّلُ كُلِّ شَيْئِ ، إِبتِدَاءٌ ، مُفَاجَأَةٌ
açık,belli,aşikar,vazıh,zahir,görünen,ayrılan,ayırıcı,iftirak eden,talakı bain ile kocasından ayrılan kadın,ayrı,ayrılmış,boşanmış karı,ayrı,münfasıl,başka olan,aşikar ve zahir olan,belli,vazıh hayvanın solunda durup sütünü sağan,kirişten uzak meydanlı ok,derin ve ağzı geniş kuyuبَائِنٌ : وَاضِحٌ ، إِمْرَأَةٌ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ زَوْجِهَا بِطَلاَقٌ وقوس بائن و بائنة و بئر بائن اي واسعة الفهم
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid