1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
ivici,acele edenزَمُوعٌ
ivici,acele edenزَفِيفٌ
filanı acele ettirdiكَمَّشَ فُلاَناً
filan acele ettiأَفْرَطَ فُلاَنٌ : إِسْتَعْجَلَ
işinde acele etmekجَهْدَمَ : جَهْدَمَةً
acele eden,koşanآفِدٌ : مُسْرِعٌ
işte acele ettiأَحْلَطَ فِي الأَمْر : أَسْرَعَ
işte acele ettiأَسْرَعَ فِي العَمَل : عَجَلَ فِيْهِ
ivici,acele edenأَقِدٌ
koşmak,acele etmekقَهْوَسَ : قَهْوَسَةً
ivici,acele edenنَقِثٌ
ivmek,acele etmekإِدْْلِيلاَءٌ
ivmek,acele etmekإِسْتِنْجَاءٌ
ivmek,acele etmekحَفْدٌ
ivmek,acele etmekذَمَيَانٌ
birbirinden nefret ve buğz etmek,adavet etmek,hay etmek,sevişmemek,buğuz etmekبَاغَضَ : مُبَاغَضَةً
tartışmak,münakaşa etmek,bozuşmak,itiraz etmek,karşı koymak,düşmanlık etmek,buğuz etmekشَاحَنَ : مُشَاحَنَةً
yaymak,belli etmek,beyan etmek,ifşa etmek,neşretmek,ilan etmek,duyurmak,yayılmakأَشَاعَ : إِشَاعَةً ، هُ
hiyanet etmek,kalleşlik etmek,aldatmak,hıyanet etmek,haksızlık etmek,çalmak,hata etmek,dolandırmak,çalmak,yalan söylemek,görüşünde hata etmek,akıl karışmakأَلَسَ ـِـ أَلْساً فِي ، هُ
arkadaşlarıyla aralarında söz verilmiş şeylerin en nefislerini kendisi için seçmek,intihap etmek,başlamak,azm ve teşebbüs etmek,ardında gitmek,takip etmek,tercih etmek,seçmek,ihtiyar etmek,intihap etmek,yeğlemek,takdim etmekbir şeyi yapmağa başlamakأَثِرَ ـَـ أَثَراً و أَثراً و أَثَرَةً و أُثْرَةً و أُثْرَي عَلَي ، لِ ، هُ
halel vermek,halele giriftar etmek,bozmak,ihlal etmek,halel getirmek,ihlal etmek,arızalandırmak,bir şeyde kusur etmek,bırakmak,terk etmek,deveyi tuzlu olmayıp tatlı olan ottan otarmak,kesmek,fkir olmak,muhtaç olmak,fakir etmekأخَلَّ : إِخْلاَلاً بِ ، هُ
iddia,sav,iddia etmek,dava etmek,bir söz üzere inat etmek,kendi meziyeti babında inat etmek,yalan yere dava etmek,övünmek,laf vurmak,temenni etmek,bahis,zan,sanı,hüccet,töhmet,şikayet,gösteri,taslamak,savcılıkإِدِّعَاءٌ (ج) إِدِّعَاءَاتٌ ، زَعْمٌ ، حُجَّة ، تهْمَةٌ ، شَكْوَي ، إِظْهَارٌ
korkutmak,oynatmak,onarmak,ıslah emek,gidermek,izale etmek,yıkmak,tediirgin etmek,taciz etmek,rahatsız etmek,azarlamak,deprendirmekهَادَ ـِـ هَيْداً
söz ile başa kakmak,azarlamak,tevbih etmek,levm etmek,tekdir etmek,paylamak,tehdit etmek,serzenişte bulunmak,kınamakوَبَّخَ : تَوْبِيخاً ، هُ
birini kendi hal ve rehinde serbest bırakmak,lanet etmek,nefret etmek,ilenç vermek,terk etmek,ihmal etmekبَهَلَ ـَـ بَهْلاً
konuşmak,söyleşmek,söz söylemek,tekellüm etmek,takip etmek,hikaye etmek,kendi efkarını alamatı melfuza vasıtasıyla izhar etmekتَكَلَّمَ : تَكَلٌّماً بِ ، مَعَ ، عَنْ ، عَلَي ، فِي ، مِنْ
ibadet etmek,ilahlaşmak,ilah olmak,tapınmak,kulluk etmek,ubudiyet etmek ,uluhiyet davarını etmek,ilahlar tanrılar sırasına geçmekتَأَلَّهَ : تَأَلُّهاً
inkar etmek,ret etmek,esirgemek,vermemek,yalanlamak,kaçınmak,nefret etmek,hor görmek,küçümsemek,hakaret etmek,alay etmek,küfran-ı nimet etmek,nimete şükür etmemek,hakkı inkar etmek,hakaret etmek,alay etmek,inkar etmek , reddetmek ,esirgemek , vermemek , yalanlamak , kaçınmak , nefret etmek , hor görmekغَمَطَ ـُِـ غَمْطاًً
ısrar etmek,direnmek,kınamak ve takbih etmek,sıkı ile istemek,ısrarla yalvarıp rica etmek,bulut devamlı yağmur yağdırmak,ayakkabı parmağa vurmak,bir şeye devam etmek,binek hayvanı yorulmakla geri kalmak,zülüm etmekأَلَحَّ : إِلْحَاحاً فِي ، عَلَي
hayır ve şerre rücü etmek,dönmek,uğramak,ikram etmek,şair her şeyden kesilip birşeye inhisar ve tahassüs etmek,muvafakat etmek,muvafık ve uygun gelmek,uymak,döndürmek,irca etmek,ikrar ve itiraf etmek,isticap ve istihkak etmek,müstecap olmak,uğramak,ikram etmek, almak,itiraf etmek,kısasen öldürülen eş ve kanını muadil tutmak,bir maktule küfü add olunarak kısasen katl olunmakبَاءَ ـُـ بَوْءاً و بَوَاءً إِلَي … و قال الشاعر
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid