1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
aydınlanmak,ziyalanmak,ziya,ışık,nur,aydınlık talep etmek,istişare etmekإِسْتَضَاءَ : إِسْتِيْضَاءً بِ ، مِنْ و مِنْهُ فِي الَِحَدِيثِ الِشَّرِيفِ
azarlamak,paylamak,kınamak,tekdir etmek,ayıplamak,levm etmek,başa kakmakتَاْنِيبٌ (ج) تَأْنِيبَاتٌ : تَثْرِيبٌ : لَوْمٌ ،
harap etmek,berbat verişan kılmak,tahrip etmek,yıkmak,viran eylemekإِخْرَابٌ (ج) إِخْرَابَاتٌ ، تَخْرِيبٌ
ziyade dava etmek,kavga ve münazaa etmek,çekişmek,kavgacı olmakجَدِلَ ـَـ جَدَلاً و جَدْلاً
örtmek,gizlemek,gizletmek,gizli etmek,setir ve ketim etmek,bağışlamakأَخْمَرَ : إِخْمَاراً ، هُ
yok etmek,öldürmek,harap etmek,mahvetmek,bitirmek,geçirmek,tüketmek,çürütmekأَفْنَي : إِفْنَاءً ، هُ
israf,malını beyhude yere çarçur etmek,sarfetmek,savurganlık etmek,dağıtmakتَبْذِرَةٌ : إِسْرَافٌ
gelini koltuğa oturtup yüzünü duvakla örtmek,ufak etmek,zayıf etmekأَرَّكَ : تَأْرِيكاً
önem vermek,aldırış etmek,farkına varmak,dikkat etmek,anmak,hatırlamakأَبهَ ـَـ أَبَهاً بِ ، لِ
kesmek,yarmak,bozmak,ifsat etmek,harap etmek,dilmek,iyileştirmek,düzeltmekأَفْرَي : إِفْرَاءً
insaf etmek,adaletle muamele etmek,bir şey yarı olmak,yarılamakأَنْصَفَ : إِنْصَافاً
hayvan ürküp kaçmak,güre olmak,yabanileşmek,vahşileşmek,tavahhuş etmek,bir yerde durmak,ikamet etmek,oturmak,kalmak,sabit olmak,ayrılmamak,karar etmek,şair şiirinde manası bilinmeyen garip,tuhaf ve çetin lafızlar kullanmak,daimi olmak,baki olmak,beka bulmأَبَدَ ـُِـ أُبُوداً بِ
itibar,prestij,değer,kıymet,kredi,saygınlık,hürmet,şeref,haysiyet,ihtiram,takdir,tahmin,akli kıyas,güven,saygı göstermek,saymak,farz etmek,ehemmiyet vermek,ibret almak,itibar etmek,değerlendirmek,itbar etmek,ulu tutmak,saymak,addetmek,nesneyi nesne yerineإِعْتِبَارٌ (ج) إِعْتِبَارَاتٌ : قِيَاسٌ عَقْلِيٌّ ، تعظيم و القُرْآنِ الكَرِيمِ :
birine güçlük,mihnet teklif etmek,gücü yetmediği şeyi yüklemek,birine tuğyan ve taaddi havale ve ithaf etmek,başka namazın vakti çatıncaya kadar namazı tehir etmek,canını sıkmak,kaplamak,yükletmek,yormak,bürümek,şiddet yetiştirmek,sıkıştırmak,baskı yapmaأَرْهَقَ : إِرْهَاقاً ، هُ
develeri zekat tahsildarından kaçırmak,ekini olmadan evvel satmak,saklamak,gizlemek,kayıp etmek,çok mantar hasıl etmek,bir tepenin arkasından ve buna benzer yerden ansızın zuhur etmek,çıkıvermek,bir şeyi veresiye pahalı satıp sonra peşin akçe ile ucuz almأَجْبَي : إِجْبَاءً و في الحديث
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
Günün Kelimesi
ElmaWarid