1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
ziyafettertip etmek,düzenlemek,memleketleri ve kulları adaletle yönetmek,idare etmekآدَبَ : إِيْدَاباً
abraş etmek,tıraş etmek,yağmur çift sürülmezden evvel araziyi sulamakبَرَّصَ : تَبْريصاً
tehdit etmek,söz vermek,vaat etmek,aygır kükremek,böğürmek,korkutmakأَوْعَدَ : إِيْعَاداً ، هُ
teksir etmek,artırmak,çok söylemek,bir nesneyi çoğaltmak,uzun etmekإِكْثَارٌ (ج) إِكْثَارَاتٌ
akın,hücum,saldırı,il basmak,yağma etmek,baskın etmek,bükmekإِغَارَةٌ
abraş etmek, tıraş etmek,yağmur çift sürülmezden evvel araziyi sulamakبَرَّصَ : تَبْريصاً
insaf etmek,adaletle muamele etmek,bir şey yarı olmak,yarılamakأَنْصَفَ : إِنْصَافاً
hayvan ürküp kaçmak,güre olmak,yabanileşmek,vahşileşmek,tavahhuş etmek,bir yerde durmak,ikamet etmek,oturmak,kalmak,sabit olmak,ayrılmamak,karar etmek,şair şiirinde manası bilinmeyen garip,tuhaf ve çetin lafızlar kullanmak,daimi olmak,baki olmak,beka bulmأَبَدَ ـُِـ أُبُوداً بِ
itibar,prestij,değer,kıymet,kredi,saygınlık,hürmet,şeref,haysiyet,ihtiram,takdir,tahmin,akli kıyas,güven,saygı göstermek,saymak,farz etmek,ehemmiyet vermek,ibret almak,itibar etmek,değerlendirmek,itbar etmek,ulu tutmak,saymak,addetmek,nesneyi nesne yerineإِعْتِبَارٌ (ج) إِعْتِبَارَاتٌ : قِيَاسٌ عَقْلِيٌّ ، تعظيم و القُرْآنِ الكَرِيمِ :
birine güçlük,mihnet teklif etmek,gücü yetmediği şeyi yüklemek,birine tuğyan ve taaddi havale ve ithaf etmek,başka namazın vakti çatıncaya kadar namazı tehir etmek,canını sıkmak,kaplamak,yükletmek,yormak,bürümek,şiddet yetiştirmek,sıkıştırmak,baskı yapmaأَرْهَقَ : إِرْهَاقاً ، هُ
develeri zekat tahsildarından kaçırmak,ekini olmadan evvel satmak,saklamak,gizlemek,kayıp etmek,çok mantar hasıl etmek,bir tepenin arkasından ve buna benzer yerden ansızın zuhur etmek,çıkıvermek,bir şeyi veresiye pahalı satıp sonra peşin akçe ile ucuz almأَجْبَي : إِجْبَاءً و في الحديث
iki dal olan şekil lafız ve mezkur şekil üzere tertip etmek,tesniye,ikil etmek,ikilemek,iki kat etmek,ikil,tesniye,övmekتَثْنِيَةٌ (ج) تَثْنِيَاتٌ
idrak,akıl,feraset,akıl etmek,sezmek,yetişmek,ulaşmak,erişmek,yetmek,telafi etmek,anlamak idrak etmek,bildirmek,bilmek,tabi olmak,bilinç,şuur,akıl,seziş,baliğ olmak,yakalamak,idrak gücüإِدْرَاكٌ (ج) إِدْرَاكَاتٌ : لُحُوقٌ ، بُلُوغٌ ، قُوِّةٌ مُدْرِكَةٌ
hüzün ve keder etmek,acımak,esef etmek,geçen bir şeyden dolayı üzülmek,kederli olmak,darılmak gücenmek,geçen bir şeyden dolayı acımak,pek mahzun olmak,ziyade gussa ve hışımlı olmak,gam yemek,tasalanmak,öfkelenmek,gazap etmek,esef etmek,pişman olmakأَسِفَ ـَـ أَسَفاً عَلَي ، لِ
aşikar eylemek,öğle vaktinde bir yere gitmek,galip etmek,ezberden okumak,izhar,izhar etmek,göstermek,meydana çıkarmak,zuhur ettirmek,zahir ve aşikare kılmak,aşikar etmek,açmak,belirtmek,beyan eylemek, öğle vaktinde bir yere gitmek,teveccüh etmek,galip etmإِظْهَارٌ (ج) إِظْهَارَاتٌ و أَظْهَرَهُ اللهُ عَلَي عَدُوِّهِ أَيْ جَعَلَهُ غَالِباً عَلَيْهِ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid