1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
miras kalan şan ve şeref asalet,necabet,tazim etmek,övmek,medih etmek,malأَثَالٌ : أُثَالٌ : مجد ، مال
ürküp kaçmak,ürkütüp kaçırmak,ürkmek,nefret ve ikrah etmek,seferber etmek,alarm,seferberlikإِسْتِنْفَارٌ (ج) إِسْتِنْفَارَاتٌ : نَفْرَةٌ
yaratmak,yoktan var etmek,halk etmek,hastalıktan kalkmak ,iyileşmek,sağalmak,ifakat bulmak,ayılmakبَرَأَ ـُـَـ بَرْءاً و بُرُؤاً و بُرْءاً ، هُ
boyun eğmek,ikrar etmek,koç dişisine aşmamak,deve semirmek,havuzu ıslah etmek,onarmakأَوْدَحَ : إِيْدَاحاً لِ
pazarlık etmek,pazarlaşmak,satışa sunmak,satınalmak,devam etmek,geçmek,bir şey etrafında dolaşmakسَامَ ـُـ سَوماً و سُوَاماً
tashih etmek,kusurdan yahut illet ve marazdan beri etmek,ıshah,bap,bölüm,fasılإِصْحَاحٌ (ج) إِصْحَاحَاتٌ و أَصَاحِيحُ : بَابٌ ، فَصْلٌ
değiştirmek,değişmek,tağyir ve tedbil etmek,trampa etmek,papaz kiliseye mahsus esvabını giymekبَدَلَ ـُـ بَدْلاً
susmak,süküt etmek,ses çıkarmamak,eşyayı dağıtmak,taksim ve tefrik etmek,malını saçmakثَجَا ـُـ ثَجْواً
geviş getirmek,birbirine uyuşup ırlaşmak,tehir etmek,ertelemek,mühlet vermek,men etmek,çektirmekأَجَرَّ : إِجْرَاراً ، هُ
üstlenmek,yüklenmek,üzerine almak,deruhte etmek,taahhüt etmek,iktidara gelmek,bir nesneden dönmekتَوَلِّيٌ (ج) تَوَلِّيَّاتٌ
bir şeyi habis,kötü,yaramaz bulmak veya add etmek,saymak,yaramazlık,kötülük etmekإِسْتَخْبَثَ : إِسْتِخْبَاثاً ، هُ
anlaşmak,uyuşmak,uymak,muvafakat etmek,şair şiirinde kafiyeyi lafzen ve manen tekrar etmekمُوَاطَأَةٌ : موافقة : إيطاء و يقال أوطأ في الشعر و واطأ فيه : كرر القافية لفظا و معنيً
imtina etmek,men olunmak,geri tutulmak,terk etmek,Hicaza gitmek,gelmek,dahil olmakإِنْحَجَزَ : إِنْحِجَازاً عَنْ و يُقَالُ حَجَزْتُهُ فَانْحَجَزَ أَيْ مَنْعْتُهُ فَامْتَنَعَ
doğru yoldan sapıtmak,heder etmek,dökülen veya dökülecek kanı cezasız bırakmak,mübah etmekبَهْرَجَ : بَهْرَجَةً و يقال بَهْرَجَ بِهِمْ الدَّلِيل
seçmek,bir şeyin iyisini,güzidesini,özünü almak,üründülemek,üğürtlemek,ihtiyar etmek,tercih etmekإِصْطَفَي : إِصْطِفَاءً ، هُ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid