1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
pek sert,katı ve kaba olmak,sertleşmek,kesbi şiddet etmek,ziyade huşunet peyda etmekإِخْشَوْشَنِ : إِخْشِيشَاناً
gür ve yüksek sesle okumak,sesi yükseltmek,kabartmak,açığa vurmak,aşikar etmek,ilan etmekأَجْهَرَ : إِجْهَاراً بِ ، هُ
etkilenmek,duymak,hisetmek,duygulanmak,üzülmek,tessür etmek,kederlenmek,izini takip etmek,peşine düşmek,kovalamakتَأَثَّرَ : تَاَثُّراً بِ، منْ ، هُ
verilen bir şeye minnettar olmak,teşekkür etmek,iyiliğe minnet borcunu bildirmek,şükür etmek ,övmek , hamd etmek,şükür etmek,teşekkür etmek,iyiliğe minnet borcunu bildirmek,teşekkür etmek,şükür etme,övmek,hamd etmek,verilen bir şeye minnettar olmak,teşekkür etmek,iyiliğe minnet borcunu bildirmek,şükür etmek ,övmek , hamd etmek,şükür etmek,teşekkür etmek,iyiliğe minnet borcunu bildirmekشَكَرَ ـُـ شُكْراً و شُكُوراً و شُكْرَاناً لِ، هُ
hor ve hakir add etmek,horlamak,hor tutmak,hor görmek,hakir görmek,yukarıdan bakmak,horsanmak,aşağılamak,bir şeyi küçümsemek,hafif görmek,hafifsemek,ehven görmek,tahkir etmek,ihanet etmek,kötü işlem yapmak,kıymakإِسْتِهَانَةٌ (ج) إِسْتِهَانَاتٌ
haberler biribirini takip etmek,tevatür,çeşitli işler birbiri ardınca zuhur edip peyda etmek,birbirini takip eden eşyalar arasında bir miktar fasıl ve fetret vaki olarak peyder pey zuhur etmek,bir hususun zikri hemen herkesin ağzında olup söylenmekتَوَاتُرٌ (ج) تَوَاتُرَاتٌ
pehpehlemek,peh peh diyerek istihsan ve medih etmek,uykuda puh puh diye mışıldamak,öğle sıcağını geçirmek üzere yolda durup eğlenmek,semizlikten sonra arıklanıp etler hışır hışır etmek,deve kükreyip ağzını şakırtı ile doldurmak,oynatmak,kımıldatmak,tahrik etmekبَخْبَخَ : بَخْبَخَةً فِي ، هُ
konmak,inmek,sakin olmak,ulaşmak,ikamet ettirmek,yerleştirmek,kondurmak,sığındırmak,yanına almak,yanına inmek,sığınmak,evde barınmak,birinin haline acımak,merhamet etmek,deveyi av av diye çağırmak,yara iyileşmeğe yüztutmak,terk etmek,bırakmak,geri dönmek,rücü etmekأَوَي ـِـ أُويّاً و إِوَاءً (تُر) إِلَي ، هُ
kavga etmek,şiddetle şiddetle muhaseme etmek,muhaseme etmek,cidal,mücadele,tartışma,şiddetli kavga,cidal , münazaa,çekişme,münakaşa,münazaraجِدَالٌ : جَدَالٌ
Nasrani olmak,Hıristiyanlığı din edinmek,Hiristiyanlaşmak,Hırıstiyan olmak,Hiristiyan dinini kabul etmek,Mesihi dinini kabul etmek,imdat etmekتَنَصَّرَ : تَنَصُّراً لِ
borcunu vermek,üzerine vacip olanı yapmak,götürmek,borcunu ödemek,isal etmek,tediye,eda etmek,eda,tediye etmek,götürmekتَأْدِيَةٌ (ج) تَأْدِيَاتٌ : قَضَاءُ الدَّيْنِ
vasıflamak,bir sıfat ve alamet beyan etmek,betimlemek,nitelemek,sıfatlanmak,alaimini tadad ve beyan etmek,sıfatını zikir ve irat etmek,vasıflamak,bir sıfat ve alamet beyan etmek ,betimlemek,tavsif,deskripsiyonتَوْصِيفٌ (ج) تَوْصِيفَاتٌ
ceza göstermek,tazir etmek,sertçe uyarmak,azarlamak,levm etmek,haddi şeri yani seksenden aşağı darp ile tedip ve tecziye etmek,azarlamak,levm etmek,haddi şeri yani seksenden aşağı darp ile tedip ve tecziye etmekتَعْزِيرٌ (ج) تَعْزِيرَاتٌ
biat,bir emir veya krala arz -ı itaat ve inkiad ile resmen tasdik ediş ki bu resimde vaktiyle el tutmakla icra olunurdu,ahitedişmek,kabül etmek,tasdik etmek,alı satı kılığı,satış nevi,biat,hükümetini kabul edip hakim olduğunu teslim ve alenen ikrar etmek,kabül etmek,hükümdarın veya halifenin hükümetini kabul edip hakim ve halife olduğunu teslim ve alenen ikrar etmekبِيْعَةٌ (ج) بِيْعَاتٌ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
sabır etmek,dayanmak,katlanmak,kefil olmak,kefil vermek,hapis etmek,men etmek,tutmak, sarsmamak,tehammül etmek,sabırlı dayanıklı olmak,sükun ve güven içinde beklemek,sebat ve devam etmek,endişelenmek,telaşlanmamak,dayanıklık göstermek,alıkoymak,geri durmak,götürü yığın yapmak,bağlamak,zorla tutmak, dayanmak,sarsmamak,sükünet ev huzur içinde beklemek,birine kefil olmak,kefalet etmek,birine kefalet vermek,birini kefil yapmak,sabırlı dayanıklı olmak,geri durmak,alıkoymak,صَبَرَ ـُـ صَبْراً و صَبَارَةً بِ ، عَلَي ، عَنْ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid