1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
tabir,terim,deyiş,dile getirmek,ifade etmek,deyim,tabir,deyiş,düş yormak,rüya tabir etmek,manayı batınayı elfaz vasıtasıyla başkasına anlatmak,tesmiye etmek,yormak,yorum,tabir,ifade,demek,rüyanın ahvali hariciyesinden keyfiyatı batine ve mustakbele mattali olmakتَعْبِيرٌ (ج) تَعْبِيرَاتٌ و تَعَابيرُ
ilimde akranlarına üstün gelmek,üstün olmak,meydana çıkarmak,izhar etmek,beyan etmek,göstermek,zahir ve aşikar etmek,fazil ve ilim ve şecaat gibi ev safta akrana faik olmak,akranı geçmek,at diğerlşerini geçip ilerlemek,at binicisini maceradan kurtarıp selamete çıkarmakبَرَّزَ : تَبْريزاً ، عَلَي ، هُ
açıklamak,izah etmek,aşikar ve vazıh eylemek,açmak,açıklık getirmek,açmak,belli etmek,belirtmek,aşikar ve vazıh eylemek,rüşen ve ayan kılmak,tavzih etmek,netleştirmekوَضَّحَ : تَوْضِيحاً ، لِ ، هُ
kararlı olmak,dayanıklı olmak,sebat ve devam etmek,kast etmek,muhtaç olmamak,kast etmek,muhtaç olmamakصَمَدَ ـُـ صَمْداً و صُمُوداً
ayırmak,dağıtmak,tevzi etmek,taksim etmek,üleştirmek,üleştirmek,taksim edip hisse hisse dağıtmak,paylaşmak,pay etmek,وَزَّعَ : تَوْزِيعاً، هُ
unf ve şiddetle itmek,öteye kakmak,yumruk ya tekmek ile veya iki eliyle göğsüne vurmak,öteye itmek,şiddetle men etmek,bir kimseyi azarlayıp kovmak,defetmek,göğsünden itme,ret etmek,bertaraf etmek,el ile göğüse vurmak,düşmanı bozmakبَهَزَ ـَـ بَهْزاً ، هُ
kısaltmak,sözü kısaltmak,özet yapmak,özetlemek,kısa yolu tutmak,kestirmeden gitmek,kese yoldan gitmek,elini böğrüne koymak,kısa kesmek,ihtisar etmek,icmal etmek,özetlemek,kısa etmek,muhtasar eylemek,söz az ve kısa söylemek,artıkları,lüzümsüz şeyleri yok eإِخْتَصَرَ : إِخْتِصَاراً بِ ، فِي ، هُ
sevmek,muhabbet eylemek,beğenmek,rağbet etmek,istemekarzu etmek,meyil etmek,,deve harın olduğundan çöküp yürümekten imtina eylemek ekin tane tutmak,hasta sağalıp ifaket bulmak,istemek,ekin başağı tane vermek,taneli olmak,tohum vermek,deve çökmek ve yavuzlأَحَبَّ : إِحْبَاباً و مَحَبَّةً و حُبّاً ، هُ
ezberlemek,ezbere okumak,yardım istemek,yardım dilemek,galip gelmek,üstün gelmek,zahir etmek,ihtiyatlı ve sak davranmak,rkaya bırakmak,yardım talep etmek,yardım ve tazhir talep etmek,uzun okumakإِسْتَظْهَرَ : إِسْتِظْهَاراً بِ ، عَلَي ، لِ ،
bir kimseyi bir yere göndermek için çağırıp tahrik ve teşvik etmek,yardım ve medet istemek,bir nesnenin fehmini talep etmek,bir şeyi sormak,anlamak istemek,harekete geçirmek,göndermek için çağırmak,acele etmekإِسْتَوْحَي : إِسْتِيحَاءً ، هُ
izlemek,işi aşikar etmek,vazıh olmak,açık olmak,yolda yürümek,doğru yolda gitmek,yola girmek,sülük etmek,yolu takip etmek,uymak,izinde gitmek,yol,iş belli,aşikar olmak,açık olmak,elbiseyi eskitmekنَهَجَ ـَـ نَهْجاً و نُهُوجاً
birşeyin ne olduğunu anlamak için iyice bakmak,birine sataşmak,sarkıntılık etmek,isyan etmek,karşı gelmek,kazan kaldırmak,bayrak açmakبَغَا ـُـ بَغْواً ، عَلَي ، هُ و فِي قَالَ عَلِيٌّ (رض)
yağ ve ıtır makulesini bazı güzel kokulu şeylerle tatyip edip ıslah etmek,çocuğu bülüğüna kadar beslemek,terbiye etmek,yetiştirmekرَبَّبَ : تَرْبيباً و تَرْبِيَةً
birine emaneti koruması için bırakmak,tevdi etmek,emanet etmek bir kimseye Allahısmarladık demek,vedalaşmak,saklamak,vaktinden çnce emekliye ayrılmak,إِسْتَوْدَعَ : إِسْتِيدَاعاً ، هُ
haramdan sakınmak,korunmak,çekinmek,ihtiraz etmek,bir şeyden vaz geçmek,imtina etmek,deve toprak üzerinden kuru otu diliyle almakإِعْتِفَافٌ (ج) إِعْتِفَافَات : إِحْتِرَازٌ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
Günün Kelimesi
ElmaWarid