1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
yazmak,tahrir ve tastir etmek,eelbise veya deriyi süslemek,kitabı yazı ile süslemek,güzelleştirmek,nakışlamak,nakışlamak,güzelleştirmek,tezyin etmek,yazmak,tahrir ve tastir etmek,sözü ballandırmak ,nakışlamak,süslemek,güzelleştirmek,tezyin etmekنَمَّقَ : تَنْمِيقاً ، هُ
insanları birbirine düşürmek,aralarını açmak,iki şeyi ayırt etmek,dağıtmak,tefrik etmek,ayırmak,tefrik etmek,tefrikaya düşürmak,korkutmak,insanları birbirine düşürmek,aralarını açmak,iki şeyi ayırt etmekفَرَّقَ : تَفْرِيقاً و تَفْرِقَةً بَيْنَ ، هُ
iş muğlak,kapalı,şüpheli,meşkuk ve müştebeh olmak,gizli olmak,kapalı olmak,sözü kapalı söylemek,belirsiz etmek,belgisiz olmak,kapalı ve belgisiz etmek,işkillendirmek,yer kedi otu bitirmek,bir iştenmen etmek,vazgeçirmek,kapıyı kapamakأَبْهَمَ : إِبْهَاماً ، عَلَي ، هُ
yarmak,açmak,genişletmek,bollatmak,şak etmek,bolatmak,genişletmek, tavsi etmek,su yerlerine nazar-ı dikkat edip suyu görmek,cestu cü edip öuttali olmak,ilim ve marifette tavessü ve tebahhur etmek,ilmin künhüne varmak,derinleşmek ve genişlenmek,yeri kazıp kuyu açmakبَقَرَ ـُـ بَقْراً
çare ve yoluna bakmak,dolandırmak,hile yapmak,hile etmek,hile bazlık etmek,dubara yapmak,hile kullanmak,aldatmak,havale kabul etmek,tuzak ile geyik tutmak,aldanmak,bir nesneyi hile ile istemek,bir şey üzerinde bir yıl geçmekإِحْتَالَ : إِحْتِيَالاً عَلَي
yoldan gelmek,girmek,ulaşmak,varmak,dönmek,avdet etmek,ayak basmak,girmek,razı olmak,hoşnut olmak,bir işe yönelmek,kast etmek,ulaşmak,varmak,dönmek , avdet etmek,geçmekقَدِمَ ـَـ قُدُوماً و قِدْمَاناً و مَقْدَماً إِلَي ، عَليَ ، مِنْ
hasta etmek,dertnak etmek,hasta olmak,dertnak olmak,hasta çocukları olmak,işe azimle ve sebatla devam etmekأَوْصَبَ : إِيْصَاباً عَلَي ، هُ
boşaltmak,çıkartmak, kovmak,sürmek,bir halkı memlekinden sürüp çıkarmak ve dağıtmak,askeri bozmak,kırmak ve çeri sınmak,pası çıkarmak,boşaltma,tahliye etmek,tahliye,tahliye etmek,düşmanı bir yerden çıkarmak,sürmek,sürgün etmekإِجْلآءٌ : إِخْلآءٌ
hayır dilemek,istihare etmek,hayır dilemek,istihare etmek,yeğlik dilemek,bir maslahatın encamı hayır veya şerre vasıta olacağını bilmek için rüyaya yatmak,hayır talep etmek,istihare,bir nesnenin hayırlısını istemek,iyi fal tutmakإِسْتَخَارَ : إِسْتِخَارَةً ، هُ و يُقَالُ إِسْتَخِر اللهَ يَخِرُ لَكَ
kardeşleşmek , bir şeyin layıkını araştırmak,yönelmek,bir nesneyi özellikle istemek,talep etmek,bir şeyin layıkını araştırmak,yönelmek,kastetmek,aramak,dikkat etmek,niyet etmekتَوَخَّي : تَوَخِّياً
cem etmek,toplamak,her nesnenin iptidası,başı,evveli,düşünmeden söz söylemek,hazır cevaplık etmek,düşünmeksizin söz söylemek,hazır cevap etmek,bedahetten ve düşünmeden bir şey söylemek,okumak,konuşmak,bir sözü veya şiiri bilebedahe söylemek,doğaçlama,irtإِرْتِجَالٌ (ج) إِرْتِجَالاَتٌ
kollarını yere sermek,yayılıp döşemek,yayılmak,secdede kollarını yere döşemek,izine uyup iktida etmek,birinin izini takip etmek,uymak,birinin namusuna halel getirecek söz söylemek,dil uzatmak,cima etmek,kuş kanadını yere yayıp uçmak,yayılıp döşetmek,yaygıإِفْتَرَشَ : إِفْتِرَاشاً ، هُ
emre itaat etmek,buyruk tutmak,buyruğa uymak,itaat etmek,tabi olmak,baş eğmek,yerine getirmek,yapmak,masal ,hikaye söylemek,katili kısas eyleyip öldürmek,bir şeye örnek vermek,emre itaat etmek,bir şeye bakarak aynısını yapmak,yola gitmekإِمْتَثَلَ : إِمْتَثَلَ بِ ، من
biriktirmek,kazanmak,bulundurmak,kendisi için ahz ve cem ve zam etmek,huy,büyük padişah,toplamak,cem etmek,sahip olmak,ele getirmek,sahip olmak,malik olmak,toplamak,cem etmekحَوْزٌ ، تَحْصِيلٌ
yüklenmek ,çekmek , katlanmak ,taşımak,dayanmak,tahammül etmek,bir yerden bir yere göçmek,çekmek,katlanmak,yük çekmek,sabır etmek,tahammül etmek,dayanmak,taşımak,üstlenmek,katlanmak,sabır,kabul etmek,yüklenmekتَحَمّلَ : تَحَمُّلاً
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid