1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
mesleği ihtiyar edip uymak,iktida etmek,tabi olmak,bir kimsenin işlediğini,yaptığını yapmak,ardınca gitmek,takip etmek,izlemekإِقْتَدَي : إِقْتِدَاءً بِ
tekme veya değnekle vurmak,deve sevinmek,keyif etmek,neşatlanmak,deveyi şevk ve cünbüşe getirip tahrik etmek,bıçakla kesmekبَغَزَ ـَـ بَغْزاً ، هُ
tahsin etmek,kaleleştirmek,kuvvetlendirmek,takviye etmek,sağlamlaştırmak,kale gibi sağlam ve sarp yapmak,korumak,istihkam haline getirmek,gizlemekحَصَّنَ : تَحْصِيناً
deve çökmek,yeri sıyırıp silecek derecede sert yağmak,hayır ve bereketlenmesine dua etmek,mukim olmak,sebat,devam etmekبَرَّكَ : تَبْرِيكاً ، بِ ، عَلَي ، فِي
gelecek vey a akacak bir şeye mesala suya yol açmak,yolunu düzeltmek,tesviye etmek,hazırlamak,kolaylaştırmak,teshil etmekأَتَّي : تَأْتِياً و تَأْتِيَةً
zülüm ve cevir etmek,hakkında kötü sözler söylemek,savaşırken birini tutup diğerine onun üzerine bırakmak,üşenmek,tembellik etmekأَلْهَدَ : إِلْهَاداً إِلَي ، بِ ، هُ
kökleştirmek,kaide koymak,sabit ve muhkem etmek,birinin soyunu göstermek,bir şey aslına döndürmek,asaletini ispat etmek,açıklamakأَصَّلَ : تَأْصِيلاً ، هُ
astronot yıldızları tahkik etmek,incelemek,bir kimse aşk derdinden yahut uykusuzluktan sabaha kadar yıldız gözetlemek,yıldızlara dikkat etmekتَنَجَّمَ : تَنَجُّماً
hurma ağacının meyvesini taze iken tahmin etmek,suç,cürüm,kabahat ve günah işlemek,budamak,kazanmak,kesbü kar etmekإِجْتَرَمَ : إِجْتِرَاماً
arkasından gitmek,tabi olmak,takip etmek,namazda farzdan sonra nafile kılmak,adağını eda etmek,ömrünün son ramakına varmakتَلَّي : تَتْلِيَةً
yalan uydurmak,yaratmak,düzmek,huy ve hulk peyda etmek,sözü yalanlamak,türetmek,kurmak,çıkarmak,icat etmek,muhtaç olmakإِخْتَلَقَ : إِخْتِلاَقاً إِلَي
çok nefret etmek,bıkmak,iğrenmek,tiksinmek,çok kızmak,öfkelenmek,buğuz etmek,çok kızmak,buğuz etmekمَقَتَ ـُـ مَقْتاً ، هُ
tabir,terim,deyiş,dile getirmek,ifade etmek,deyim,tabir,deyiş,düş yormak,rüya tabir etmek,manayı batınayı elfaz vasıtasıyla başkasına anlatmak,tesmiye etmek,yormak,yorum,tabir,ifade,demek,rüyanın ahvali hariciyesinden keyfiyatı batine ve mustakbele mattali olmakتَعْبِيرٌ (ج) تَعْبِيرَاتٌ و تَعَابيرُ
etrafını çevirmek,sarmak,ihata etmek,arkasına düşmek,arkasından ayrılmamak,başına toolanmak,sacayağı yerini tutmak,yerini korumak,muhafaza etmek,yerinden ayrılmamak,bir kimseyi önemli bir şeye teşvik etmek,kındırmak,tencere sac ayağına konmak,etrafını sarmak,toplanmak,ayrılmakتَأَثَّفَ : تَأَثُّفاً ، هُ
yerinde veya yukarda oturmak,kadın kocasına asilik,itaatsızlık etmek,karı kocasına buğuzedip karşı gelmek,isyan etmek,asi olmak,itaat etmemek,coşmak,kabarmak,imtina etmek,yükselmek,yüksek olmak,kalkmak,tepeye çıkmak,karı kocasına buğuzedip karşı gelmek,isyan etmek,asi olmak,itaat etmemekنَشَزَ ـُِـ نَشْزاً و نُشُوزاً بِ عَلَي ، فِي ، عَنْ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid