1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
birbiryle güzellikte yarışmak,hüsün ve cemal hususunda övünmek,müfaharat etmek,güzellik satmak,birbiriyle güzellikte üstünlük iddia etmek,sevindirmekبَاهَجَ : مُبَاهَجَةً ، هُ
ırgalamak,at koşmak,tatlı kullanmak,mülayemetle muamele etmek,bir şeyi daim etmek,sürekli kılmak,devam ettirmek,mümkün kılmak,sakinleştirmekأَرْهَي :إِرْهَاءً لِ
imzalamak,imza atmak,imza koymak,geçirmek,infaz etmek,yerine getirmek,yürütmek,icra etmek,tamamlamak,cevaz vermek,caiz kılmakأَمْضَي : إِمْضَاءً علَي ، هُ
arı bal yapmak,geride kalmak,bir yerde ilişip kalmak,layık olanı arayıp bulmak,aramak,taharri etmek,ikamet etmekتَأَرَّي : تَأَرِّياً (تَأَرٍ) بِ ، عَنْ (تُر)
kehanetle bulunmak,tahminlerde bulunmak,gayipten haber vermek,bakıcılık yahut falcılık etmek,kahinlik etmek,kahinin sözlerine benzer sözler söylemekتَكَهَّنَ : تَكَهُّناً ب ، لِ
kehanetle bulunmak,tahminlerde bulunmak,gayipten haber vermek,bakıcılık yahut falcılık etmek,kahinlik etmek,kahinin sözlerine benzer sözler söylemekتَكَهُّنٌ (ج) تكَهُّنَاتٌ
arslanı görmekten dehşetlenmek,korkmak,arslan gibi cesur olmak,aslan kesilmek,hışım ve gazap etmek,sefahet ve hovardalık etmekأَسِدَ ـَـ أَسَداً عَلَي
geciktirmek,engel olmak,mani olmak,engellemek,tehir etmek,durdurmak,ertelemek,tecil etmek,geriye almak,geri bırakmak,rötar yapmakأَخَّرَ : تَأْخِيراً ، هُ
vatandaş etmek,vatandaşlık hakkı vermek,cins cins etmek,türleştirmek,tabiiyete,uyrukluğa kabul etmekvatandaş yapmak,bayağı kesirlerin paydalarını eşitlemekجَنَّسَ : تَجْنِيساً
itilmek,defolmak,ileri atılmak,kırılmak,kertilmek,çarpılmak,bombalanmak,def olunmak,kovulmak,kaçırılmak,bombalanmak,kalabalıklaşmak,izdiham etmek,terk etmekإِنْقَصَف : إِنْقِصَافاً
temin ve tekit etmek,sağlamlatmak,vurgulamak,belirtme,pekiştirmek, belirtmek, teyid etmek, okeylemek, kesinleştirmek,pekitmek,sağlamlaştırmak,belirtmek,vurgu yapmakأَكَّدَ : تَأْكِيداً عَلَي ، هُ
ateşin koru yalınlamak,kızmak,öfkelenmek,sürmek,şiddetle yürütmek,çöğdürerek işemek,kızmak,sıçramak,def etmek,hidet etmek,hızlandırmak,kızdırmakزَخَّ ـُـ زَخّاً
yardım etmek ,hacet bitirmek,ilaçla hastayı tedavi etmek,hastaya ilk yardım yapmak,birinin ihtiyacını gidermek,kolayına gelmek,yaklaşmakأَسْعَفَ : إِسْعَافاً بِ ، عَلَي ، هُ
dayamak,dayandırmak,isnat etmek,desteklemek,nispet etmek,vermek,duyduğu kimseleri sıraa sayarak sözün asıl sahibi hakkında haber vermekأَسْنَدَ : إِسْنَاداً إِلَي ، فِي ، هُ
endişelendirmek,kaygılandırmak,rahatsız etmek,tedirgin etmek,üzmek,sıkıntı vermek,ıstırap vermek,bir şeyi yerinden hareket ettirmek,kımıldatmak,oynatmakأَقْلَقَ : إِقْلاَقاً ، هُ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid