1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
ırgalamak,at koşmak,tatlı kullanmak,mülayemetle muamele etmek,bir şeyi daim etmek,sürekli kılmak,devam ettirmek,mümkün kılmak,sakinleştirmekأَرْهَي :إِرْهَاءً لِ
imzalamak,imza atmak,imza koymak,geçirmek,infaz etmek,yerine getirmek,yürütmek,icra etmek,tamamlamak,cevaz vermek,caiz kılmakأَمْضَي : إِمْضَاءً علَي ، هُ
yardım etmek ,hacet bitirmek,ilaçla hastayı tedavi etmek,hastaya ilk yardım yapmak,birinin ihtiyacını gidermek,kolayına gelmek,yaklaşmakأَسْعَفَ : إِسْعَافاً بِ ، عَلَي ، هُ
dayamak,dayandırmak,isnat etmek,desteklemek,nispet etmek,vermek,duyduğu kimseleri sıraa sayarak sözün asıl sahibi hakkında haber vermekأَسْنَدَ : إِسْنَاداً إِلَي ، فِي ، هُ
heyecanlandırmak,galeyana getirmek,tahrik etmek,telaşlandırmak,kaldırmak,uyandırmak,azdırmakdalgalandırmak,deprendirmek,uyarmak,tehyic etmek,ayağa kaldırmak,kızıştırmak,depretmek,coşturmak,هَيَّجَ : تَهْيِيجاً ، هُ
geciktirmek,engel olmak,mani olmak,engellemek,tehir etmek,durdurmak,ertelemek,tecil etmek,geriye almak,geri bırakmak,rötar yapmakأَخَّرَ : تَأْخِيراً ، هُ
itiraz etmek,karşı çıkma,yüz çevirmek,iraz etmek,uzak durmak,kaçınmak,sakınmak,görünmek,arkasını dönmek,döndürmek,dönmek,baktırmakأَعْرَضَ : إِعْرَاضاً عَنْ ، فِي ، هُ و فِي الَمَثلِ
itilmek,defolmak,ileri atılmak,kırılmak,kertilmek,çarpılmak,bombalanmak,def olunmak,kovulmak,kaçırılmak,bombalanmak,kalabalıklaşmak,izdiham etmek,terk etmekإِنْقَصَف : إِنْقِصَافاً
vatandaş etmek,vatandaşlık hakkı vermek,cins cins etmek,türleştirmek,tabiiyete,uyrukluğa kabul etmekvatandaş yapmak,bayağı kesirlerin paydalarını eşitlemekجَنَّسَ : تَجْنِيساً
kehanetle bulunmak,tahminlerde bulunmak,gayipten haber vermek,bakıcılık yahut falcılık etmek,kahinlik etmek,kahinin sözlerine benzer sözler söylemekتَكَهَّنَ : تَكَهُّناً ب ، لِ
birini azarlayıp kovmak,sürmek,damaruın kanı sürekli akmak,ishal olmak,men etmek,zecir etmek,azarlamak,akmak,yıkılmak,göndermekإِنْتَهَرَ : إِنْتِهَارأً ، هُ
kehanetle bulunmak,tahminlerde bulunmak,gayipten haber vermek,bakıcılık yahut falcılık etmek,kahinlik etmek,kahinin sözlerine benzer sözler söylemekتَكَهُّنٌ (ج) تكَهُّنَاتٌ
bir nesneyi yaramaz addetmek,çirkin saymak,çirkinsemek,ayıplamak,beğenmemek,kötülemek,çirkin görmek,kötümsemek,kabih add etmek,nefret etmekإِسْتَقْبَحَ : إِسْتِقْبَاحاً ، هُ
arslanı görmekten dehşetlenmek,korkmak,arslan gibi cesur olmak,aslan kesilmek,hışım ve gazap etmek,sefahet ve hovardalık etmekأَسِدَ ـَـ أَسَداً عَلَي
birbiryle güzellikte yarışmak,hüsün ve cemal hususunda övünmek,müfaharat etmek,güzellik satmak,birbiriyle güzellikte üstünlük iddia etmek,sevindirmekبَاهَجَ : مُبَاهَجَةً ، هُ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid