1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
itiraz etmek,karşı çıkma,yüz çevirmek,iraz etmek,uzak durmak,kaçınmak,sakınmak,görünmek,arkasını dönmek,döndürmek,dönmek,baktırmakأَعْرَضَ : إِعْرَاضاً عَنْ ، فِي ، هُ و فِي الَمَثلِ
birbiryle güzellikte yarışmak,hüsün ve cemal hususunda övünmek,müfaharat etmek,güzellik satmak,birbiriyle güzellikte üstünlük iddia etmek,sevindirmekبَاهَجَ : مُبَاهَجَةً ، هُ
arı bal yapmak,geride kalmak,bir yerde ilişip kalmak,layık olanı arayıp bulmak,aramak,taharri etmek,ikamet etmekتَأَرَّي : تَأَرِّياً (تَأَرٍ) بِ ، عَنْ (تُر)
yönetmek,yedmek,sevk ve idare etmek,komutan olmak,katili ölüm yerine götürmek,hayvanı yularından tutup çekip gçtürmek,otomobili sürmek,hayvan gütmek,hayvan gütmek,yukarıdan çekmek,askere komuta etmek,yönetmek,yedmek,sevk etmek,yularından çekmek,askere komuta etmek,liderlik yapmak,öncülük etmek,araba kullanmak,sürmek,götürmek, kumanda etmek,yönetmek,sevk ve idare etmek,komutan olmak,katili ölüm yerine götürmek,hayvanı yularından tutup çekip gçtürmek,otomobili sürmek,idare etmek,yedeğinde götürmek,yönetmek,idare etmek,yedeğinde götürmek,gütmek,araba kullanmak,sürmek,çekmekقَادَ ـُـ قَوْداً و قِيَادَةً و قِيَاداً و مَقَاداً و مَقَادَةً و قَيْدُودَةً
mesih etmek,adam düz taban olmak,kadının memeleri cılız olmak,silmek,sürmek,mesh etmek,taramak,vurak,kesmek,zayıflatmak,izale etmek,gidermek,okşamak,dokunmak,üzerindeki pisliği gidermek,sürmek,mesh etmek,taramak,vurmak,kesmek,zayıflatmak,izale etmek,sığamak,dokunmak,üzerindeki pisliği gidermek,okşamak,boyamak,ölçmek,yalan söylemek,gitmek,gezmek,silmek,boyamak,sığamak,silmek,dokunmak,okşamak,meshetmek,ölçmekمَسَحَ ـَـ مَسْحاً و مُسُوحاً و مُسُوحاً و مِسَاحَةً
pekiştirmek,güçlendirmek,sağlamlaştırmak,muhkem etmek,merkezinde gereği gibi yerleştirmek,berkitmek,sabitleştirmek,kararlaştırmak,sabit ve payidar etmek,temelleştirmek,kuvvetlendirmek,güçlendirmek,muhkem etmek,merkezinde gereği gibi yerleştirmek,berkitmek,esasını kurmak,tutturmakوَطَّدَ : تَوْطِيداً ، هُ
yüzünü ekşitmek,yüzünü buruşturmak,acele etmek,koşturmak,hurmayı aşılamak,kökünden kesmek,koşturmak,hurmayı aşılamak,kökünden kesmek,vakit değilken bir şey talep etmek,istemek,acele etmek,zamanından evvel yapmak,başlamakبَسَرَ ـُـ بَسْراً و بُسُوراً بِ
doğru yolu göstermek,doğru yola,İslama delalet etmek,götürmek,iletmek,doğru yola delalet etmek,yol göstermek,matluba isal etmek,hidayet,doğru yol,islamهِدَايَةٌ
bir şey ile yum tutmak,teberrü etmek,kutlu ve uğurlu saymak,berekete nail olmak,yum ve bereket addetmek,uğur saymak bir şeyle teberrük etmek,kutlu ve uğurlu saymak,kutlu ve uğurlu saymak,hissemend olmak,bir nesne teberrük ve teyemmün etmek,bir nesneyi kendi hakkında sevap ve mübarek ve meymenetli ve aziz add etmekتَبرَّكَ : تَبَرُّكاً بِ
bir şeye itkanla ve özenle bakmak,tetebbu etmek,araştırmak,beğenmek,hoşlanmak,şıklaşmak,kibarlaşmak,şıklığı aramak,sevmek,işe dikkat edip iyi işlemek,nazarında ve fikrinde dikkat etmek,iyi mülahaza etmek,özenmek,bezenmek,şıklaşmak,güzelleşmek,hoşlanmak,iyi yapmak,en güzeli aramakتَأَنَّقَ : تَأَنُّقاً فِي
denemek,yoklamak,tecrübe etmek,imtihan etmek,dişi deveyi gebe olup olmadığı anlamak için puğura dişi devenin gebe olup olmadığı yoklayarak koklamak,istişmam etmek,arazi işlenmemek,ham toprak halinde kalmak,bor kalmak,helak olmak,kesada uğramak,heder ve batıl olmak,boşa çıkmakبَارَ ـُـ بَوْراً و بَوَاراً و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
bir nesneyi kötü ve fasit eylemek,bir kimseye kemlik ve kötülük eylemek,iyilik edene yatlılık etmek,yaramazlık,edepsizlik,kötülük,eziyet,şer,yaramazlık ve edepsizlik etmek,suç ve günah işlemek,gücendirmek,tekdir etmek,canını sıkmak,kötüye kullanmak,hakareإِسَاءَةٌ (ج) إِسَاءَاتٌ : إِفْسَادٌ ، شُؤُ الظَّنِّ ، تَكْدِيرٌ ، أَذَيً ، شَرٌّ
bir şeyede güç yettiği kadar çalışmak,çabalamak,zor olanı yapmaya uğraşmak,duruşmak,içtihat etmek,içtihatta bulunmak,bir şeyi yapmak için çalışmak,bütün gücünü harcamak,çalışmak,cehd etmek,duruşmak,çalışmak,hedefe varmak için tüm gücünü harcamak,sarf etmekإِجْتَهَدَ : إِجْتِهَاداً فِي
birini sevmemek,buğuz etmek,terk etmek,et ve benzerini tavada kavurmak,tavada kızartmak,kavurma yapmak,başına vurmak,ondan nefret etmek ve bırakmak,tavada kızartmak,kavurma yapmak,küsmek,başına vurmak,ondan nefret etmek ve bırakmakقَلَي ـِـ قِلْياً و قَلاَءً و مَقْلِيَةً
tamamen doldurmak,dolmak,akmak,daimi olmak,devam etmek,yeşermek,sürmek,ağaç kuruduktan sonra yeşermek,devam etmek,kapıyı,gediği kapatmak,sed etmek,elbiseyi yamamak,kapıyı,gediği kapatmak,elbiseyi yamamakرَدَمَ ـُِـ رَدْماً
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid