1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
temin ve tekit etmek,sağlamlatmak,vurgulamak,belirtme,pekiştirmek, belirtmek, teyid etmek, okeylemek, kesinleştirmek,pekitmek,sağlamlaştırmak,belirtmek,vurgu yapmakأَكَّدَ : تَأْكِيداً عَلَي ، هُ
birine bir şey sunmak,takdim etmek,yapmak,yaparak meydana getirmek,imal etmek,uydurmak,yaratmak,iş işlemek,eylemek,işصُنْعٌ
ateşin koru yalınlamak,kızmak,öfkelenmek,sürmek,şiddetle yürütmek,çöğdürerek işemek,kızmak,sıçramak,def etmek,hidet etmek,hızlandırmak,kızdırmakزَخَّ ـُـ زَخّاً
bir nesneyi eritmek ve sızırmak,süzmek,eritip akıtmak,isale kılmak,çözmek,seyyal kılmak,akın etmek,yağmalamak,yağma etmekأَذَابَ : إِذَابَةً عَلَي ، هُ و فِي المَثَلِ
endişelendirmek,kaygılandırmak,rahatsız etmek,tedirgin etmek,üzmek,sıkıntı vermek,ıstırap vermek,bir şeyi yerinden hareket ettirmek,kımıldatmak,oynatmakأَقْلَقَ : إِقْلاَقاً ، هُ
arı bal yapmak,geride kalmak,bir yerde ilişip kalmak,layık olanı arayıp bulmak,aramak,taharri etmek,ikamet etmekتَأَرَّي : تَأَرِّياً (تَأَرٍ) بِ ، عَنْ (تُر)
yönetmek,yedmek,sevk ve idare etmek,komutan olmak,katili ölüm yerine götürmek,hayvanı yularından tutup çekip gçtürmek,otomobili sürmek,hayvan gütmek,hayvan gütmek,yukarıdan çekmek,askere komuta etmek,yönetmek,yedmek,sevk etmek,yularından çekmek,askere komuta etmek,liderlik yapmak,öncülük etmek,araba kullanmak,sürmek,götürmek, kumanda etmek,yönetmek,sevk ve idare etmek,komutan olmak,katili ölüm yerine götürmek,hayvanı yularından tutup çekip gçtürmek,otomobili sürmek,idare etmek,yedeğinde götürmek,yönetmek,idare etmek,yedeğinde götürmek,gütmek,araba kullanmak,sürmek,çekmekقَادَ ـُـ قَوْداً و قِيَادَةً و قِيَاداً و مَقَاداً و مَقَادَةً و قَيْدُودَةً
mesih etmek,adam düz taban olmak,kadının memeleri cılız olmak,silmek,sürmek,mesh etmek,taramak,vurak,kesmek,zayıflatmak,izale etmek,gidermek,okşamak,dokunmak,üzerindeki pisliği gidermek,sürmek,mesh etmek,taramak,vurmak,kesmek,zayıflatmak,izale etmek,sığamak,dokunmak,üzerindeki pisliği gidermek,okşamak,boyamak,ölçmek,yalan söylemek,gitmek,gezmek,silmek,boyamak,sığamak,silmek,dokunmak,okşamak,meshetmek,ölçmekمَسَحَ ـَـ مَسْحاً و مُسُوحاً و مُسُوحاً و مِسَاحَةً
pekiştirmek,güçlendirmek,sağlamlaştırmak,muhkem etmek,merkezinde gereği gibi yerleştirmek,berkitmek,sabitleştirmek,kararlaştırmak,sabit ve payidar etmek,temelleştirmek,kuvvetlendirmek,güçlendirmek,muhkem etmek,merkezinde gereği gibi yerleştirmek,berkitmek,esasını kurmak,tutturmakوَطَّدَ : تَوْطِيداً ، هُ
yüzünü ekşitmek,yüzünü buruşturmak,acele etmek,koşturmak,hurmayı aşılamak,kökünden kesmek,koşturmak,hurmayı aşılamak,kökünden kesmek,vakit değilken bir şey talep etmek,istemek,acele etmek,zamanından evvel yapmak,başlamakبَسَرَ ـُـ بَسْراً و بُسُوراً بِ
doğru yolu göstermek,doğru yola,İslama delalet etmek,götürmek,iletmek,doğru yola delalet etmek,yol göstermek,matluba isal etmek,hidayet,doğru yol,islamهِدَايَةٌ
bir şey ile yum tutmak,teberrü etmek,kutlu ve uğurlu saymak,berekete nail olmak,yum ve bereket addetmek,uğur saymak bir şeyle teberrük etmek,kutlu ve uğurlu saymak,kutlu ve uğurlu saymak,hissemend olmak,bir nesne teberrük ve teyemmün etmek,bir nesneyi kendi hakkında sevap ve mübarek ve meymenetli ve aziz add etmekتَبرَّكَ : تَبَرُّكاً بِ
bir şeye itkanla ve özenle bakmak,tetebbu etmek,araştırmak,beğenmek,hoşlanmak,şıklaşmak,kibarlaşmak,şıklığı aramak,sevmek,işe dikkat edip iyi işlemek,nazarında ve fikrinde dikkat etmek,iyi mülahaza etmek,özenmek,bezenmek,şıklaşmak,güzelleşmek,hoşlanmak,iyi yapmak,en güzeli aramakتَأَنَّقَ : تَأَنُّقاً فِي
denemek,yoklamak,tecrübe etmek,imtihan etmek,dişi deveyi gebe olup olmadığı anlamak için puğura dişi devenin gebe olup olmadığı yoklayarak koklamak,istişmam etmek,arazi işlenmemek,ham toprak halinde kalmak,bor kalmak,helak olmak,kesada uğramak,heder ve batıl olmak,boşa çıkmakبَارَ ـُـ بَوْراً و بَوَاراً و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
bir şeyede güç yettiği kadar çalışmak,çabalamak,zor olanı yapmaya uğraşmak,duruşmak,içtihat etmek,içtihatta bulunmak,bir şeyi yapmak için çalışmak,bütün gücünü harcamak,çalışmak,cehd etmek,duruşmak,çalışmak,hedefe varmak için tüm gücünü harcamak,sarf etmekإِجْتَهَدَ : إِجْتِهَاداً فِي
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid