1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
bir nesneyi kötü ve fasit eylemek,bir kimseye kemlik ve kötülük eylemek,iyilik edene yatlılık etmek,yaramazlık,edepsizlik,kötülük,eziyet,şer,yaramazlık ve edepsizlik etmek,suç ve günah işlemek,gücendirmek,tekdir etmek,canını sıkmak,kötüye kullanmak,hakareإِسَاءَةٌ (ج) إِسَاءَاتٌ : إِفْسَادٌ ، شُؤُ الظَّنِّ ، تَكْدِيرٌ ، أَذَيً ، شَرٌّ
birini sevmemek,buğuz etmek,terk etmek,et ve benzerini tavada kavurmak,tavada kızartmak,kavurma yapmak,başına vurmak,ondan nefret etmek ve bırakmak,tavada kızartmak,kavurma yapmak,küsmek,başına vurmak,ondan nefret etmek ve bırakmakقَلَي ـِـ قِلْياً و قَلاَءً و مَقْلِيَةً
tamamen doldurmak,dolmak,akmak,daimi olmak,devam etmek,yeşermek,sürmek,ağaç kuruduktan sonra yeşermek,devam etmek,kapıyı,gediği kapatmak,sed etmek,elbiseyi yamamak,kapıyı,gediği kapatmak,elbiseyi yamamakرَدَمَ ـُِـ رَدْماً
bir davara binmeyip,kullanmayıp tor eylemek ve binmesi güç olmak,çetin ve zor olmak,güçleştirmek,tasip etmek,zor olmak,güç gelmek,zor gelmek,düşvar etmek,çetin etmek,zora salmak,zorlukla karşılaşmakأَصْعَبَ : إِصْعَاباً عَلَي
uymak,tabi olmak,izlemek,imtisal etmek,peyrev olmak,tebeiyyet etmek,izince gitmek,ardınca gitmek,arkasında yürümek,uymak,izince gitmek, ardınca gitmek,takip gitmek,ittiba etmekإِتَّبَعَ : إِتِّبَاعاً
dönmek,uğramak,döndürmek,irca etmek,ikrar etmek,yüklenmesini kabullenmek,üstüne almak,kısas olarak öldürülenin kanın maktulun kanına karşılık tutmak,maktule eşit sayılarak öldürülmekبَاءَ ـُـ بَوْءاً و بَوَاءً إِلَي ، بِ ، مِنْ ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
güneş ve benzeri batmaya başlamak,yardım istemek,çocuk süt emmek,Allaha yalvarmak,boyun eğmek,yaklaşmak,yakarmak,huşu etmek,tezellül etmek,zayıf olmak,zayıflamakضَرَعَ ـَـ ضَرْعاًً و ضُرُوعاً و ضَرَاعَةً إلي
salı vermek,salmak,serbest bırakmak,tahliye etmek,açmak,geniş etmek,genişletmek,gam ve kederi dağıtmak,tasayı gidermek,toz açılmak,tavuk piliç sahibi olmakأَفْرَجَ : إِفْرَاجاً عَنْ
suyu kar vesaire ile soğutmak,üşütmek,serinletmek,zayıflatmak,zebun düşürmek,tahfif etmek,sukunet kazandırmak,ağrıyı teskin etmek,kendine çevirmek edinmek,fütür getirmek,soğumakبَرَّدَ : تَبْرِيداً بِ ، عَنْ ، هُ
yönlendirmek,yöneltmek,sarf getmek,geri çevirmek,sarf,sarf etmek,harcamak,bozmak,sarf etmek,sapıtmak,kambiyo,para bozma,hile ile aldamak,mübadele,tövbe,lağım,günahtan dönmek,harcamak,sarf etmek,bozmak,harçamak,sarf etmek,tulumdan su serpilip akmak,boşlamak,kambiyo,para bozma,para bozmak,,hile ile aldamak,çevirmek,değiştirmek,men etmek,kambiyo,şanj,geri döndürmek,mübadele,saptamak,savmak ,sarf ilmi,tövbe,geri döndürmek, bir tamsayıkı kesri bileşik kesir haline getirmekصَرْفٌ (تر) : تَوْجِيهٌ ، تَقُولُ العَرَبُ
mağlup ve makhur olmak,mahzun ve gamnak kılmak,üzmek,tasalı etmek,gussalı etmek,birinin boğazında bir şey durmak,tıkmakأَشْجَي : إِشْجَاءً ، هُ
perhizkarlık etmek,kendi nefsini zapt etmek,bir şeyi kuvvetle tutmak,yapışmak,bir işten vazgeçmek,çekinmek,sidik tutulmak,kabızlık olmakإِسْتَمْسَكَ : إِسْتِمْسَاكاً بِ ، عَلَي
köle etmek,ince ve rakik kılmak,inceltmek,incecik ve yumuşak etmek,kelamı nezaketle eda eyleyerek manayı fakat kitaba eylemekتَرْقِيقٌ (ج) تَرْقِيقَاتٌ
bozmak,silmek,fesih etmek,fesih,iptal olmak,feshetmek,ilga,lağv etmek,vücut ve akılca gevşek,maksadını elde edemez adamفَسْخٌ : إِلْغَاءٌ ، إِزَالَةٌ
aldatmak,hıyanetlik etmek,ganimet malına hiyanet etmek,ganimet malından nesne uğrulamak,susuz tutmak,yerden mahsül getirmek,yer mahsüldar olmakأَغَلَّ : إِغْلاَلاً
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid