1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
bir davara binmeyip,kullanmayıp tor eylemek ve binmesi güç olmak,çetin ve zor olmak,güçleştirmek,tasip etmek,zor olmak,güç gelmek,zor gelmek,düşvar etmek,çetin etmek,zora salmak,zorlukla karşılaşmakأَصْعَبَ : إِصْعَاباً عَلَي
uymak,tabi olmak,izlemek,imtisal etmek,peyrev olmak,tebeiyyet etmek,izince gitmek,ardınca gitmek,arkasında yürümek,uymak,izince gitmek, ardınca gitmek,takip gitmek,ittiba etmekإِتَّبَعَ : إِتِّبَاعاً
suyu kar vesaire ile soğutmak,üşütmek,serinletmek,zayıflatmak,zebun düşürmek,tahfif etmek,sukunet kazandırmak,ağrıyı teskin etmek,kendine çevirmek edinmek,fütür getirmek,soğumakبَرَّدَ : تَبْرِيداً بِ ، عَنْ ، هُ
salı vermek,salmak,serbest bırakmak,tahliye etmek,açmak,geniş etmek,genişletmek,gam ve kederi dağıtmak,tasayı gidermek,toz açılmak,tavuk piliç sahibi olmakأَفْرَجَ : إِفْرَاجاً عَنْ
güneş ve benzeri batmaya başlamak,yardım istemek,çocuk süt emmek,Allaha yalvarmak,boyun eğmek,yaklaşmak,yakarmak,huşu etmek,tezellül etmek,zayıf olmak,zayıflamakضَرَعَ ـَـ ضَرْعاًً و ضُرُوعاً و ضَرَاعَةً إلي
dönmek,uğramak,döndürmek,irca etmek,ikrar etmek,yüklenmesini kabullenmek,üstüne almak,kısas olarak öldürülenin kanın maktulun kanına karşılık tutmak,maktule eşit sayılarak öldürülmekبَاءَ ـُـ بَوْءاً و بَوَاءً إِلَي ، بِ ، مِنْ ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
yönlendirmek,yöneltmek,sarf getmek,geri çevirmek,sarf,sarf etmek,harcamak,bozmak,sarf etmek,sapıtmak,kambiyo,para bozma,hile ile aldamak,mübadele,tövbe,lağım,günahtan dönmek,harcamak,sarf etmek,bozmak,harçamak,sarf etmek,tulumdan su serpilip akmak,boşlamak,kambiyo,para bozma,para bozmak,,hile ile aldamak,çevirmek,değiştirmek,men etmek,kambiyo,şanj,geri döndürmek,mübadele,saptamak,savmak ,sarf ilmi,tövbe,geri döndürmek, bir tamsayıkı kesri bileşik kesir haline getirmekصَرْفٌ (تر) : تَوْجِيهٌ ، تَقُولُ العَرَبُ
kayıt etmek,bağlamak,harflere nokta ve hareke koymak,bir kelimenin manasını hasır ve tahsis etmek,mukayyet kılmak,kısıtlamak,takyitتَقْيِيدٌ (ج) تَقْيِيدَاتٌ
sebat talep etmek,sebat göstermek,acele etmeyip tenni etmek,beyan ilmi terimlerinden zahiren yerme olup zimnen övme çıkan sözإِسْتِثْبَاتٌ (ج) إِسْتِثْبَاءَاتٌ و قال الشاعرُ
aldatmak,hıyanetlik etmek,ganimet malına hiyanet etmek,ganimet malından nesne uğrulamak,susuz tutmak,yerden mahsül getirmek,yer mahsüldar olmakأَغَلَّ : إِغْلاَلاً
bilerek inkar ve tekzip etmek,reddetme,birini bahhil,cimri,pinti ve nakes bulmak,küfran-ı nimet etmek,nankör olmakجُحُودٌ : جَحْدٌ : إِنْكَارٌ
adam düz taban olmak,kadının memeleri cılız olmak,silmek,sürmek,mesh etmek,taramak,vurak,kesmek,zayıflatmak,izale etmek,gidermekمَسِحَ ـَـ مَسَحاً
birinin mesleğine uyup ona sülük etmek,birinin yolunu takip etmek,izinden,yolunda gitmek,yol büyük ve açık cadde olmakإِسْتَنْهَجَ : إِسْتِنْهَاجاً
birinin mesleğine uyup ona sülük etmek,birinin yolunu takip etmek,izinden,yolunda gitmek,yol büyük ve açık cadde olmakإِسْتِنْهَاجٌ (ج) إِسْتِنْهَاجَاتٌ
doğurmak,üretmek,üretim,icat etmek,terbiye etmek,yaratmak,doğurtmak,doğum yaptırmak,çocuğu doğarken almak ve terbiye verip beslemek,tevlitتَوْليدٌ (ج) تَوْلِيدَاتٌ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid