1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
sürat,koşmak,çabuk yürümek,çabukluk,acele etmek,ivmek,acele etmekوَشْكٌ : أُشْكٌ : إِشْك : سرعة
acele etmek,gitmek,süratli yürümek,acele gelmek,koşarak gelmek,seğirtmekهَطَعَ ـَـ هَطْعاً و هُطُوعاً
bir şeye doğru sür...at eden,acele eden,acele eden,buru ile kıvranan,doğum sancısı çekerمُؤَاضٌّ
ayağına çabuk olmak,süratle yürümek,koşmak,acele etmek,acele gitmek,çabuk yürümek,kan akmak,acele etmek,koşmak,süratle yürümekهَرَعَ ـَـ هَرَعاً إَلَي
bir işte acele edip yarışmak,bir şeyi süratle almak,acele etmek,çabuk davranmak,erken işe başlamak,çabuk koşmakإِبْتَدَر : إِبْتِدَاراً
çabuk gitmek,acele gitmek,acele etmek,sel suyu taşları yuvarlamak,kızı bozmak,kuyuyu açmak,kapıyı sert veya tam açmak,kapamakبَلَقَ ـُـ بُلُوقاً و بَلْقاً
sürat eylemek,ivmek,ivdirmek,acele etmek,acele ettirmek,süratlandırmak,sürat etmek,çabuklandırmak,hızlandırmakإِسْرَاعٌ (ج) إِسْرَاعَاتٌ : سُرْعَةٌ
şeyi tez tez almak,acele acele yutmakتَلَقَّفَ : تَلَقُّفاً
koşmak,sürat etmek,yürümekte acele etmek,çabuk yürümek,kökünden kesmek,koparmak,söküp atmak,yürürken acele etmek,kırmak,tamamıyla dibinden kesmek,parçalamak,kırmak,kesr etmek,kökünden kesmek,koparmak,parçalamak,kırmak,yürümekte acele etmek,söküp atmak,yürürken acele etmek,kırmakجَذَّ ـُـ جَذّاً ، هُ
acele etmek,acele ile gitmek ,koşmak,sürat etmek,hızlanmak,seğirtip gitmek,hızlandırmakتَسَارَعَ : تَسَارُعاً إِلَي ...
devenin sütü eksilmek,deve sütünün azalması,namaz erkanında noksanlık,pazarın kesada uğraması,kesat,durgunluk,az uyku,kılıç,kılıcın ağzı,nümüne,örnek,acele,ivmek,acele etmek,deve sütününazalması,namaz erkanında noksanlık,pazarın kesada uğraması,az uyku,kılıcın ağzı,nümüne,örnek,acele,ivmek,acele etmek,az uyku,kesatlıغِرَارٌ (ج) أَغِرَّةٌ و يقال أتَاناَ عَلَي غِرَارٍ اي عَلَي عَجَلَةٍ و فِي المَثَلِ
kesmek,acele etmek,katetmek,kayığı kürekle yürütmek,kürek kar yağdırmak,süratle uçmak,cüce gibi ufak adımlar atarakyürümek,çabuk yürümek,koşmak,kaçmak,süratle gitmek,acele etmekجَذَفَ ـِـ جَذْفاً
kesmek,acele etmek,yalan söylemek,bir işi çabuk ve fena yapmak,üstünkörü iş yapmak,seyrek seyrek ve fena dikmek,iliştiri vermek,kesmek,devenin ayak bağını çözmek,katmak,karıştırmak,hayvanı çabuk sürmek,acele etmeksüratle yürümek,koşmak,ameli yaramaz olmak,,yalan uydurmak,deve süratle gitmek,kaftan dikmek,acele etmekبَشَكَ ـُِـ بَشْكاً
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşmaya teşvik etmek,kındırmak,koşturmak,sürat etmek,birini geçmek,önünden gitmek,fikirsiz söylemek,koşturmak,ölmüş olmakإِسْتَعْجَلَ : إِسْتِعْجَالاً، بِ ، هُ
süratli olma,acele etmek,araba tekeri,acele,sürat,çabukluk,iviş,ivmek,ivecenlik,yük arabası,tekerlek,lastik,tezlik,ivmek,kara balçık,kuyu çıkrığı,teker,araba,hinto,kağnı,direksiyonعَجَلَةٌ (ج) عَجَلٌ و عَجَلاَتٌ ، سُرْعَةٌ و تقول العرب :
göstermek,belirtmek,ibraz etmek,belirtmek,izhar etmek,meydana çıkarmak,sunmak,takdim etmek,getirmek,aşikare etmek,yaymak,ayırmak,yolculuğa azim etmek,niyet etmekأَبْرَزَ : إِبْرَازاً ، هُ
buğuz etmek,adavet etmek,düşmanlıkla karışık buğuz etmek,düşman olmak,hakkını kabul etmek,ikrar etmek,çıkarmak,kızmak,küsmek,sevmemek,nefret etmek,ayıplamakشَنِئَ ـَـ شَنْأً و شِنْاً و شُنْاً و شَنْأَةً و َِنَأَةً و مَشْنَأً ومَشْنَأَةً ومَشْنُؤَةً و شَنَآناً و شَنَآناً وشَنَاناً بِ
havuz etrafından taşıncaya dek doldurmak,işi unutmak,aşırı yük yüklemek,terk etmek,haddi aşmak,tecavüz etmek,acele etmek,aşırı övmek,bertaraf etmek,ifrat etmek,haddi tecavüz etmek,aşırı gitmek,ifrat etmek,işe ace,elçi yolamak,göndermekle etmek,israf etmekأَفْرَطَ : إِفْرَاطاً عَلَي
kötü bir şey işlemek,bir işi iyi yapmamak,kötü zanda bulunmak,yaramazlık etmek,iyilik edene yatlılık etmek,kötülük etmek,kötülük yapmak,kötü etmek,hakeret etmek,tahkir etmek,çürütmek,fenalık etmek,yaman etmek,başına fena bir hal getirmek,kemlik etmek,kötüأَسَاءَ : إِسَاءَةً إِلَي ، بِ ، عَلَي ، لِ ، هُ
teşhir etmek,ifşa etmek,yaymak,ilan etmek,reklam etmek,teşhir etmek,beyan etmek ,alanen söylemek,kılıcı kınından çıkarmak,kılıcu çekmek,üzerine tüfeği doğrultmakشَهَرَ ـَـ شَهْراً و شُهْرَةً بِ ...
mesleği ihtiyar edip uymak,iktida etmek,edinmek,elde etmek,kazanmak,kesp etmek,satın almak,sermaye vermek,zengin etmek,biriktirip yığmak,hıfız etmek,toplamak,cem etmek,tutmak,ittiba etmek,ittihaz etmek,sahip olmak,satın olmak,sebat ve karar üzere olmakإِقْتَنَي : إِقْتِنَاءً و فِي المَثَلِ
yapmak,etmek,kılmak,koymak,vazetmek,şart koymak,zannetmek,sanmak,add ve itibar etmek,beyan ve izah etmek,tebyin etmek,ilka ve ilham etmek,ittihaz ve kabul ve itikat etmek,vermek,ita etmek,almak,ahz etmek,başlamak,edilmekمَجْعَلٌ : جَعْلٌ
ibadet etmek,kulluk etmek,Tanrılık iddia etmek,ilahlaşmak,ilah olmak,tapınmak,kulluk etmek,ubudiyet etmek ,uluhiyet davarını etmek,ilahlar tanrılar sırasına geçmek,yalvarıp yakarmakتَأَلَّهَ : تَأَلُّهاً
yalvarmak,yakarmak,naz ve niyaz etmek,tazaru etmek,zarilik etmek,dua etmek,çağırmak,lanet etmek,lanetleşmekإِبْتَهَلَ : إِبْتِهَالاً إِلَي و قَالَ اللهُ تَعَالَي
görünmek,izhar etmek,sunmak,takdim etmek,arz etmek,teşhir etmek,sergilemek,göstermek,meydana koymak,teklif etmekعَرَضَ ـِـ عَرْضاً عَلَي ، لِ ...
içermek,içine almak,kapsamak,dahil etmek,ihtiva etmek,garanti etmek,sigorta etmek,sığıştırmak,tazmin etmekضَمَّنَ : تَضْمِيناً ، هُ
imale edip çevirerek teveccüh etmek,tevcih etmek,yönelmek,yöneltmek,tevecch etmek,ikbal etmek,rağbet etmekإِنْحَاءٌ (ج) إِنْحَاءَاتٌ
haram etmek,men etmek,rehin koymak,teslim etmek,yasak etmek,arz etmek,kendini ölüme ve tehlikeye atmakأَبْسَلَ : إِبْسَالاً ، هُ
mamur etmek,tamir etmek,imar etmek,bayındır etmek,bina yapmak,şenletmek,şenlendirmek,onarmak,yazmak,doldurmak,ömürlü etmek,çok yaşamak,uzun yaşamak,ömür vermek,iskan etmek,yerleştirmekعَمَّرَ : تَعْمِيراً ، هُ
kullanmak,işlemek,çalıştırmak,istimal etmek,uygulamak,tatbik etmek,istihdam etmek,vali yapmak,vali etmek,vali tayin etmek,tahsildar tayin etmek,amel etmek istemek,işe tutmakإِسْتَعْمَلَ : إِسْتِعْمَالاً ، هُ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid