1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
seçmek,seçilmek,intihap etmek,iyisini almak,ihtiyar etmek,üründülemek,üyürtlemek,oy vermek,rey vermek,ayıtlamak,beğenmek,ayırmak,çekip koparmak,çıkarmakإِنْتَخَبَ : إِنْتِخَاباً لِ ، هُ
ilgilenmek,ikdam ve ihtimam etmek,sarf-ı makdiret etmek,özenmek,kastetmek,özen göstermek,itina göstermek,önem vermek,bakmak,başa gelmekإِعْتَنَي : إِعْتِنَاءً بِ
akmak,süratle mürür ve güzeran etmek,çabuk geçip gitmek,seğirtmek,koşmak,balık misillü hareket etmek,,kullanmak,işlemek,koşmak,cereyan,akımجَرَيانٌ
çekip uzatmak,kendine doğru çekmek,yerinden değiştirmek,kopmak,almak,kalbi çekmek,gönlü kazanmak,selp ve ihtias etmek,aşırmak,talan etmekإِجْتَذَبَ : إِجْتِذَاباً إِلَي
yarayı tedavi etmek,ilaç sürmek,yarayı tımar ettitaziyede bulunmak,başsağlığı dilemek,arayı bulmak,ıslah etmek,düzeltmek,teselli vermek,barıştırmak,uzlaştırmakأَسَا ـُـ أَسْواً و أَساً و أَسَيً
nesneyi dekore etmek,bezemek,süslemek,yaldızlamak,nakışlamak,ziynetlemek,tezyin etmek,donatmak,yel toprak üzerinde yol yol nakış izi bırakmak,somurdanmakنَمْنَمَ : نَمْنَمَةً
görebilmek için dikkatle bakmak,gözetmek,ince teemmül ve mülahaza etmek,anlamak,düşünmek,dikkat etmek,ihtiyat üzere olmak,dikkat etmek,ihtiyat üzere olmak,nazar-ı imanla bakmak,tamamıyla anlamak künhüne varmak,içyüzüne vakıf olmak,gözetmekتَبَصَّرَ : تَبَصُّراً
ateş,köz almak,ilim öğrenmek,ilim almak,iktibas etmek,iktibas yapmak,elden ateş almak,iktibas etmek,bir kitaptan yazı,alıntı yapmak,kendi zatında olmayan keyfiyeti başkasında ahz ve istiare ve istifade etmek,ödünç almakإِقْتَبَسَ : إِقْتِبَاساً مِنْ ، هُ
kendi azlini talep etmek,memuriyetten af olunmağı talep etmek,af dilemek,istifa etmek,teklif edilen işten af edilmesini istemek,af dilemek,af istemek,görevden çekilmesini istemek,vaz geçmek,vaz geçilmesini istemekإِسْتَعْفَي : إِسْتِعْفَاءً
bildirmek,uyarmak,ihtar etmek,haberdar etmek,ana rahminde ceninin üzerinde kıl bitmek,tüylenmek,kıllanmak,bir şeyi kendine şiar ve sembol yapmak,yaymak,döşemek,astarlamakأَشْعَرَ : إِشْعَاراً بِ ، هُ
Hintleştirmek,Hintçeye çevirmek,,tatlı dil ile kişinin gönlünü almak,mülatefe edip birini kendine aşık etmek,kılıç bilemek,kusur etmek,fena sövmek,baykuş gibi çağırmakهَنَّدَ : تَهْنِيداً ، هُ
tavaf etmek,bir nesne etrafında dolaşmak,dolanmak,gezmek,dönmek,ziyaret etmek,sal,bekçi,duvar,tulumları üfürüp birbirine çatıp bağladıkları saldırki ona kelek dahi derlerطَوْفٌ (ج) أَطْوَافٌ
yeri sulamak,suvarmak,su serpmek,deriyi ıslatmak,ıslatmak,susuzluğu teskin etmek,ok atmak,savmak,def etmek,tulumdan su sızmak,damlamak,akıtmak, su fışkırtmak,sızmak,ıslatmak,üzerine su serpmek,yeri sulamak,bulaşmak ve susuzluğu teskin etmek,sıçramak,deriyi ıslatmak,yıkamak,savmak,def etmek,نَضَحَ ـَِـُ نَضْحاً و تَنْحَاضاً عَلَي
gözetlemek,görmek,göz önünde bulundurmak ,mülahaza etmek,düşünmek,göz önüne almak,dikkat etmek,gözden geçirmek,göz ucuyla bakmak,gözetmek,murakabe etmek,görmek,göz ucuyla bakmak,düşünmek,bakmak,gözetmek,murakabe etmek,gözetmek,gözden geçirmekلاَحَظَ : مُلاَحَظَةً و لِحَاظاً عَلَي ، هُ
faydalanmak,kendi nefsine kar,fayda ve menfaat çıkarmak,uzun müddet bir şeyden yararlanmak,istifade etmek,asılanmak,temettu etmek,tat çıkarmak,istifade etmek,tat almak,haz almak,zevk almak,hoşlanmak,neşelenmek,neşe almak,eğlenmek,iyi şeylerle kendini doyurmak,tatmak,tadını çıkarmak,temettu haccı yapmakتَمَتَّعَ : تَمَتُّعاً بِ ، عَنْ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid