1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
anlatmak,rivayet etmek,haberi nakil etmek,ve hikaye etmek,söylence,rivayet,roman,anlatım,anlatım,nakil,rivayet,nakil,söylenceرِوَايَةٌ (ج) رِوَايَاتٌ
saldırmak,soymak,sıçramak,kahretmek,su çoğalmak,tatmak,tadını anlamak,hamle etmek,üzerine uğramak,üzerine yürümek,üzerine varmak,üzerine atılmak,kahr ve galebe etmek ,soymak,üzerine atılmak,sıçramak,kahr etmek,ezmek,soymak,su çoğalmak,hücum etmek,hamle etmek,saldırmak,uğramak,üzerine yürümek,üzerine varmak,üzerine atılmak,kahr ve galebe etmek,yemek,soymak,sıçramak,kahretmek,su çoğalmak,tatmak,tadınıanlamak,üzerine atılmak,sıçramak,kahr etmek,ezmekسَطَا ـُـ سَطْواً و سَطْوَةً بِ ، عَلَي
yazmak,kaleme almak,yaymak,kurtarmak,özgürleştirmek,azat etmek,serbest etmek,salıvermek,özgürleştirmek,özgürleştirmek,mana çıkarmak,tartıyı dikkatle ayarlamak,Allahiçin vakfetmekحَرَّرَ :تَحْرِيراً ، هُ
sunmak,sunuş,ileri sürüp öne geçirmek,birinin önüne koymak,takdim etmek,orta etmek,sunmak,takdim etmek,vermek,sunmak,takdim,takdim etmek,,takdim,sunuş,sunmak,takdim etmek,vermek,sunuş,ileri sürüp öne geçirmek,birinin önüne koymak,takdim etmek,vermek,orta etmekتَقْدِيمٌ (ج) تَقْدِيماتٌ
açıklama,beyan,beyanname,bilgi,bildiri,bildirge,ifade,demeç,bildirge,söz,belli olmak,belli etmek,anlatış,izah,dekalarasyon,tavzih,grafik,belağat,fesahat,aşikar,aşikar olmak,vazıh ve aşikare kılmak,ifade edip anlatmak,belli olmak,belli etmek,açmak,bir davayı ispata yarayan deliller ve saire kanıtlar,açıklamak,belli olmak,belli etmek,fasahat,zuhur,güzelce ifade etmek,hüccet,delil,bürhan,prof,açık söylemek,ifade edip anlatmak,dilde cereyan eden,grafi,piyanoبَيَانٌ (ج) بَيَانَاتٌ : إظهار ، تَوْضِيحٌ ، حُجَّةٌ ، مَنْطِقٌ فَصِيحٌ ، الكَلاَمُ الّذِي يَكْشِفُ عَنِ المَقْصُودِ بِأَبْلَغَ لَفْظٍ ، بَيَانُو ، نَشْرَةٌ إِيْضَاحِيَّةٌ تُصْدِرِهَا الحُكُومَةُ أو المُؤَسَّسَاتُ ، وقيل البيان الكتابة و الخط بالقلم كقوله تعالي عَلَّمَ البَيَانَ و في الحَدِيثِ
serkeşlik ve hodbinlik etmek,şedid ve düşvar işe cesaret ve ikdam etmekتَجَاسُرٌ (ج) تَجَاسُرَاتٌ
özür beyan etmek,özür dilemek,mazeret göstermek,özür sahibi olmak,bahane etmekإِعْتَذَرَ : إِعْتِذَاراً إِلَي ، مِنْ ، هُ
sembol,simge,im,kod,işaret,remiz,işaret etmek,göz ile işaret etmekرَمْزٌ (ج) رُمُوزٌ ، مِفْتَاحٌ
ikna olmak,kanmak,kanaat etmek,yetinmek,razı olmak,memnun olmak,kabul etmekإِقْتَنَعَ : إِقْتِنَاعاً بِ
kılıçla veya değnekle vuruşmak,yüzen adam suyun içinde çalışıp çabalamak,asker atlarından inip piyade olarak birbirleriyle uğraşmak,birinden kaçıp kurtulmak,abartmak,mübalağa etmek,fazla gayret etmekبَالَطَ : مُبَالَطَةً فِي ، هُ
doğurmak,göstermek,doğmak,deriyi yüzmek,ayağıyla tekmeleyip yuvarlamak,nesneyi izhar etmek,aşikar etmek,süngü sançımak,yeri ekmek için yarmak,yer yeşermek,atmak,mızrakla dürmek,tahtayı silmekنَجَلَ ـُـ نَجْلاً
yer geniş,boş olmak,genişletmek,boşaltmak,ulaşmak,varmak,vardırmak,ulaştırmak,götürmek,sırrı bildirmek,secde eden secdede elinin ayasını yere değdirmek,kadınla başbaşa etmek veya cima etmekأَفْضَي : إِفْضَاءً إِلَي
süt ve sidik makulesini kesret üzere akıtmak,tahrik etmek,harekete getirmek,daim ita etmek,yağmur gibi şeyler çok yağmak,sütü çokça akıtmak,idrarإِدْرَارٌ (ج) إِدْرَارَاتٌ
yardım etmek,divite mürekkep koymak,yara irin tutmak,bağlamak,irin peyda olmak,irinlenmek,uzatmak,tecil etmek,ertelemek,sonraya bırakmak,süre vermek,yeri gübrelemekأَمَدَّ : إِمْدَاداً بِ ، لِ ، هُ
teselli etmek,üzüntüden kurtarmak,gamı gidermek,izale etmek,koyun döleşini atmak,bir kimseden bir şeyi unutturmakkavim canavar,aslan gibi vahşi hayvandan eöin olmakأَسْلَي : إِسْلاَءً عَنْ ، هُ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid