1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
bir işin iç yüzünü araştırıp tefahhüs etmek,casusluk etmek,çaşıtlık etmek,bir şeyin iç yüzünü araştırmak,custalamak ve arayıp yoklamak,çaşıtlık etmek,bir şeyin iç yüzünü araştırmak,custalamak ve arayıp yoklamakتَجَسَّسَ : تَجَسُّساً وفِي القرآن الكريم
abartmak,aşırı gitmek,mühalağa etmek,uğraşmak,artırmak,haddinden fazla yapmak,büyütmek,aşırı gitmek,bir işte kusur bırakmayıp son dereceye kadar cehd ve ikdam etmekبَالَغَ : مُبَالَغَةً و بِلاَغاً فِي
sağlamlaştırmak,işi sağlam ve muhkem etmek,yaptığı işi hakkını vermek,bir nesneyi berkitmek,sabit etmek,mükemmel yapmak,pekiştirmek,iyice bilmek,güzelce öğrenmek,iyi yapmakأَتْقَنَ : إِتْقَاناً ومنه قوله تعالي
düzeltmek,aralarını bulmak,uzlaştırmak,ona iyilik yapmak,ıslâh etmek,onultmak,onurmak,onarmak,ondurmak,sertliği kırmak,barıştırmak,faydalı ve iyi şey yapmak,iyi etmek,gidermekأَصْلَحَ : إِصْلاَحاً ، هُ
davar ürkmek,ürküp dağılmak,dışarı olmak,kaçmak,ürkütmek,ürkütüp kaçırmak,birinden yardım istemek,imdat istemek,seferber etmek,sevmemek,nefret etmek,ürkütmek,halkı savaşa çağırmakإِسْتَنْفرَ : إِسْتِنْفَاراً بِ ، مِنْ ، هُ
kemik ilikli,buğday unlu olmak,kemik iliklenmek,buğday özlenip kalınlaşmak,ağaca su yürümek,paklatmak,elbiseyi pak etmek,temizlemek,durultmak,ayırtlamak,nesneyi seçmek,ihtiyar etmekأَنْقَي : إِنْقَاءً ، هُ
esirgemek,sempati,şefkat,merhamet ,acıma ,eğilmek , meyil,yan,üst giysi giymek,bir nesneyi eğip iki büklüm eylemek,atf etmek,bağlamak,eğilmek,şefkat etmek,acımak,عَطْفٌ
yaratmak,halk etmek,bir tabiatla tabiiatlandırmak,bir tabiat vermek,zorlamak,cebretmek,toprağı çamur etmek,yoğurmak,körlenmek,kesmez olmak,dağ gibi iri ve ağır olmakجَبَلَ ـُِـ جَبْلاً
yaratmak,yoktan var etmek,halk etmek,hastalıktan kalkmak,hasta sıhhata yüz tutmak,hasta iyi olmak,yara onulmak,,yara onulup bitişmekiyileşmek,sağalmak,ifakat bulmak,ayılmakبَرَأَ ـُـَـ بَرْءاً و بُرُؤاً و بُرْءاً مِنْ ، هُ
bir yerde çok vakit eğlenmek ve ikamet etmek,mukim olmak,oturmak,konmak,yerleşmek,durmak,,ölmek,inmek,nazil olmak,ölmek,vefat etmek,gömülmek,defin olunmakثَوَيَ ـِـ ثَوَاءً و ثُوِيّاً
delillerle çürütmek,yalanlamak,ayağıyla kontrol etmek,aramak,araştırmak,tepinmek,eşinmek,ayağı kaymak,hüccet batıl olmak,batıl etmek,delillerle çürütmek,yalanlamak,ayağıyla kontrol etmek,aramak,araştırmakدَحَضَ ـَـ دَحْضاً ودُحُوضاً
avrat çocuğunu söz ile avutmak,tatlı sözle susturmak,müdahane etmek,eğlendirmek,alı koymak,eğlenmek,avutmak,tatlı sözle susturmak,müdahane etmek,eğlendirmek,alı koymak,apsım etmekتَهْدِينٌ (ج) تَهْدِينَاتٌ
bir kimseyi tayip ve tahkir etmek,ayıplamak,küçümsemek,biri hakkında fena söz söylemek,malın kötüsünü,yaramazını,alçağını kesp etmek,kazanmak,havanın sıcaklık şiddeti sükün bulmak,devenin hörgücü semirip yağ bağlamakأَغْمَزَ : إِغْمَازاً فِي
ziyade medih eylemek,çok övmek,uçurmak,aşırı övmek,medih etmek,maktamak,ömekte mübalağa etmek,abartmak,iyi ve güzel övmekأَطْرَي : إِطْرَاءً ، هُ
şişeyi tapa ile kapatmak,tapalamak,tapa vurmak,tapa koymak,birine bir iş isnat etmek,birini bir şeye mecbur etmekأَصْمَدَ : إِصْمَاداً
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid