1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
bağımsız olmak,müstakil olmak,kendi dediğini etmek,kendi fikrine uymak,azat etmek,kendi başına olmak,gitmek,hür olmak,yalnız başına olmak,az bulmak,taşımak,bir şeyi kaldırıp taşımak,götürmek,yükselmek,bitki uzanıp boylanmak,kavim bir yerden göç etmek,öfkelenmek,darılmak,kızmak,taşımak,binmek,birine titreme tutmak,bağımsız olmak,müstakil olmak,azımsamakإِسْتَقَلَّ : إِسْتِقْلاَلاً عَنْ ، فِي
hadden tecavüz eylemek,zülüm etmek,zülüm ve taaddi etmek,saldırı,saldırmak,tecavüz,bağırmada,çağırmada ve duada sesi yükseltmekإعْتِدَاءٌ (ج) إِعْتِدَاءَاتٌ
bir şey devam etmek, sürmek, becermek, durmak,sabit olmak,bir işe devam etmek,işten ayrılmamak,borç vacip olmakوَصَبَ ـِـ وُصُوباً عَلَي
Allaha şirk,ortak koşmak,işine ortak almak,Allah...a ortak koşmak,ortak etmek,dahil etmek,bir şeye iştirak ettirmekاَشْرَكَ : إشْرَاكاً بِ ، فِي
sorumluluğu üzerine almak,tekeffül etmek,kefalet etmek,kefil olmak,üstüne almak, boynuna almak,tekeffülتَكَفُّلٌ (ج) تَكَفُّلاٌَ
Allaha ortak isnat ve ispat etmek,şirk koşmak,ortak etmek,ortak koşmak,katmak,müşriklikإِشْرَاكٌ (ج) إِشْرَاكَاتٌ
ahmak olmak,hamakat etmek,hamakat satmak,bir kimseyi ahmak bulmak,ahmak add etmek,saymakإِسْتَحْمَقَ : إِسْتِحْمَاقاً ، هُ
ganimet,savaşlarda düşmandanalınan mal,ganimete konmak,kolaylıkla elde etmek,bir şeyi meşakkatsiz elde etmek,kazanmak,ganimet,savaşlarda düşmandan alınan mal,düşmandan alınan doyumluk malı,doyumca olmak ve mal sahibi olmak,ganimete konmak,kolaylıkla elde etmek,bir şeyi meşakkatsiz elde etmek,kazanmakغُنْمٌ (ج) غُنُومٌ و فِي المَثَلِ
batıya dühül etmek,mağrip semtine gelmek,batıya gelmek,batıya gitmek,gurbate düşmek,garip ve tuhaf bir şey yapmak,tuhaf bir söz söylemek,haruklade garip,tuhaf bir şey yapmak,bir garip ve nadir nesne peyda etmek,göç etmek,göçmek,pek çok gülmek,süratle koşmأَغْرَبَ : إِغْرَاباً بِ ، عَلَي ، فِي ، هُ و يُقَالُ
bir tarafa yönelmek,bağımlı olmak,meyil etmek,teveccüh etmek,taraftar olmak,bağlantılı olmak,yenilmek,taraftar olmak,merkezden ayrılmak,katılmak,toplanmak,kapanmak,bağlanmak,kaçınmak,إِنْحَازَ : إِنْحِيَازاً إِلَي ، عَلَي ، لِ
bir şeyi kutu mahfaza içinde saklamak,sakınmak,muhafaza etmek,korumak,esirgemek,saklamak,hıfız etmek,bakmakesirgemek,bakım,bakım yapmak,küçük onarım yapmak,siyanetصِيَانَةٌ (ج) صِيَانَاتٌ : صَوْنٌ ، حِفْظٌ
bir iş üzerinde anlaşmak,uyuşmak,muvafakat etmek,tevafuk etmek,birbirine uyup muvafık olmak,birbiriyle anlaşmak,hileli bir işe ortak olmak,dolap çevirmekتَوَاطَأَ : تَوَاطُؤاً عَلَي ، مَعَ
saldırmak,hücüm etmek,gece baskın,akın yapmak,basmak,bir yere ılgar edip gitmek ve il basmak ve akın etmek,ipi eğirmek,bükmekأَغَارَ : إِغَارَةً و غَارَةً و مَغَاراً عَلَي ، هُ
birine şin gerek şeylerini hazırlamak,bir şery devam etmek,sürmek,saymak,vermek,bağışlamak,devam etmek,ele geçirebilecek durumda olmak,muktedir olmak,saymakأَوْهَبَ : إِيْهَاباً لِ
önemsememek,ihmal etmek,savsaklamak,ihmal,bırakma,aldırmama,boş verme,kayıtsızlık,boşlamak,bırakmak,terk etmek,muhmel kılmak,bir harfi noktasız kılmak,kayıtsızlık,ayvazlıkإِهْمَالٌ (ج) إِهْمَالاَتٌ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid