1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
bir şeyden şüphe ve tereddüt etmek,bir şeyi dikmek,şüphelenmek,kuşkulanmak,şüphe etmek,korkmak ,saplamak,dikmek,bitişmekشَكَّ ـُـ شَكّاً فِي ...
bir söz diğer sözle çelişmek,karşı ve zıt olmak,bozmak,tezat teşkil etmek ,bozmak,tezat teşkil etmekنَاقَضَ : مُنَاقَضَةً و نِقَاضاً
dışarı çıkarmak,bertaraf etmek,ihraç etmek,dışarı vermek,atmak,haraç vermek,ödemek,sahneye koymak,yer yer otlamakأَخْرَجَ : إِخْرَاجاً إِلَي ، مِنْ ، هُ
menetmek,önlemek,korumak,savunmak,alıkoymak,savmak,geri durmak,vermemek,mahrum etmek,yasaklamak,önlemek,durdurmak,savunmak ,bir şeyin önünü almak,bir şeyden men etmek,haram kılmak,engel oldu,komşusunu korumak,engellemek,yasaklamak,önlemek,men etmek,durdurmak,alıkoymak,savunmak,bir şeyin önünü almak,yasak etmek,mahrum etmek,vermemek,bir şeyden men etmek,haram kılmak,engel olmak,komşusunu korumak,engellemek,yapmasını istemek,menetmek,engellemek,önlemek,korumak,savmak,geri durmakمَنَعَ ـَـ مَنْعاً عَنْ ، مِنْ
alı koymak,akmak,kuyu kazıp bir tarafından su akıtmak,kazılan kuyudan su akmak,kuyuyu kazmak,ağmak,yükselmek,,işi sevmemek,nefret etmek,nefret etmekعَقَا ـُـ عَقْواً (تر)
selamlamak,öpmek,almak,teslim almak,devr almak,ele almak,el ile dokunmak,istilam etmek,yapışmak,yüz sürmek,el sürerek ziyaret etmek,ekşn başak vermekإِسْتَلَمَ : إِسْتِلاَماً
hastalık hastayı arıklatıp ölümlü etmek,hasta fenalaşıp ölüme yaklaşmak,ziyade hasta olmak,hastalığı ağır olmak,güneş batmaya yaklaşmak,bir şeyi yakınlaştırmak,yakın etmekأَدْنَفَ : إِدْنَافاً
bir işi bitirmek için tasalanmak,dikkat etmek,önem vermek,bir işe duruşmak,ilgilenmekbakmak,kederlenmek,gamnak olmak,üzülmek,dikkat etmek,dikkatle bakmak,kederli olmakإِهْتَمَّ : إِهْتمَاماً بِ ، لِ
bir kimse bir kimseyi gücün tutmak,ve güçle bir nesneyi ettirmek,güç ile bir işi işletmek,zorlamak,mecbur etmek,icbar etmek,zor etme,icbarإِجْبَارٌ (ج) إِجْبَارَاتٌ : إكراه ، جَبْرٌ ، قَهْرٌ ، إِلْزَامٌ ، قَسْرٌ
hisse talep etmek,and etmeyi istemek,yemin,kasem teklif etmek,taksim istemek,bölmek,bölmek istemek,yemin etmesini istemek,kısmet talep etmek,bölüşmek,hisse hisse etmeyi istemekإِسْتَقْسَمَ : إِسْتِقْسَاماً ، هُ
birine birden bire ve ansızın bir şey zuhur etmek,başkalarından evvel yetişmek için acele etmek,geçmek, tutulmayıp akmak, istemeksizin çıkı vermek,ay tamam olmak,dolunay olmak,ivmek, girişmek,çabuk olmakبَدَرَ ـُـ بَدْراً و بُدُوراً إِلَي
yurdunu özlemek,göreceği gelmek,arzulamak,amaçlamak,kast ve niyet etmek,hazırlanmak,yolculuk tedarikini,hazırlığını yapmak,hazır olmak,salmak,sarılmak,el dokundurmak,oynatmak,düşmanı bir hamle ile bozmak,çekişmek,niza etmek,doğrulmak,doğru gitmekأَبَّ ـُِـ أَبّاً و أَبِيباً و أَبَاباً و أَبابةً إِلَي ، لِ ، هُ
çarpmak,çarpım,vurmak,vuruş,dayak,nevi,tür,darp,çarpma,dövmek,darp,çalmak,dayak,kütek,darp etmek,arık ile semiz arasında olan hafif etli kimseseyir etmek,zikir etmek,çarpmak,çarpım,sefer,sefere gitmek,sürat eylemek,çalmak,nevi,kere,kez,darb,çeşit,tür,kötek,dayak,çubuklamak,çırpınmak,kalbi vurmak,yeryüzünda dolaşmak,birini vurmak,dövmek,vurmak ,vuruş, dövmek , seyir etmek , zikir etmek,sınıf,nevi,çeşit,tür,babet,kere,kez,darb , çarpmak , çarpım,sefer, sefere gitmek,sürat eylemek,çırpmakضَرْبٌ (ج) ضُرُوبٌ و أَضْرَابٌ : صِنْفٌ، نَوْعٌ ، طَرْقٌ ، خَبْطٌ شَدِيدٌ ، قَرْعٌ ، لَطْمٌ ، خَبْطٌ بالعَصَا كَضَرْبِ الحَصِيرِ و الصُّوفِ و الثَّوْبِ و نَحْو ذَلِكَ
birine sert ve şiddetle muamele etmek,unf ve huzura giriftar kılmak,şiddetle levm ve serzeniş etmek,bir şeyi şiddetle almak,tutmakأَعْنَفَ : إِعْنَافاً هُ
iki kişi arkadaş olmak,arkadaşlık etmek,arkadaş olmak,arkadaş tutmak,eşlik yapmak,birlikte yaşamak,dost edinmek,birbirine yoldaş olmak,musahabet etmekإِصْطَحَبَ : إِصْطِحَاباً ، هُ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid