1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
Allahın salat ve selamı üzerine olsun demek,dua etmek,Hak Teala rahmet ve mağfiret etmek,namaz kılmak,salavat getirmek, değneyi ateşe sokup doğrulmak,namaz kılmakتَصْلِيَةٌ (ج) تَصْلِيَاتٌ
vazgeçmek,rücü etmek,dönmek,kendini geri tutmak,yalıncak olmak,çıplak olmak,kötülüklerden ve yaramaz işlerden çekinmek,cehaletten kendini almak,cehaletten hüsnü suretle kurtulmak,men etmekإِرْعَوَي : إِرْعِوَاءً عَنْ
meyve bulmak,yemiş edinmek,ağacı meyvedar veya malı müsmir ve nemadar etmek,yatırım yapmak,malı çoğaltmak,ağacı meyvedar kılmak,sömürmek,istismar etmek,karşılıksız faydalanmak,yararlanmakإِسْتَثْمَرَ : إِستِثْمَاراً فِي ، هُ
yayılıp döşemek,secdede kollarını yere döşemek,izine uyup iktida etmek,birinin namusuna halel getirecek söz söylemek,cima etmek,kuş kanadını yere yayıp uçmak,yayılıp döşetmekإِفْتِرَاشٌ (ج) إِفْتِرَاشَاتٌ
ehil ve iyal ve etbaaın nafakasını azaltıp tazyik ve taksir etmek,cimrilik etmek,eksiltmek,kısmak,eksiltmek,kısmak,ehi ve iyal ve etbaaın nafakasını azaltıp tazyik ve taksir etmek,cimrilik etmekتَقْتِيرٌ (ج) تَقْتِيرَاتٌ
deriyi çürütmek,öldürmek,öldürtmek,nesneye yaklaşıp elde etmek,katle haml ve sevk eylemek,bir nesne yoluna gidip yatılığa gelmekle ahz ve istimali mümkün ve kabil olmak,zengin etmek,sakala kına yakmakأَقْنَأَ : إِقْنَاءً ، هُ
hukna edinmek,hukna istimal etmek,kendi kendine hukna etmek,şırınga yapmak,mahrecine deva salmak,iğne kullanmak,birikmek,toplanmak,hapis olmak,tutulmak,tıkanıklık,tıkanmak,sıkışıklık,tıkanılmışlık,bezginlik,bıkkınlık,kan toplanması,kalabalık,izdihamإِحْتِقَانٌ (ج) إِحْتِقَانَاتٌ : إِزْدِحَامٌ ، تَجَمُّعٌ
birinin elini kesmek,yürüyüşü hızlandırmak,süraatlendirmek,tasarru etmek,çabuk yürümek,koşmak,ata eczem yani dah deyip yürütmek,hurma ağacının dalları ve meyvesi çok olmak,el çekmek,vazgeçmek,azm ve niyet etmek,niyetlenmekأَجْذَمَ : إِجْذَاماً عَلَي ، عَنْ
yapı yapmak,bina etmek,temel atmak,kurmak,tesis etmek,evin hudutlarını yapıp temellerini kaldırmak,yükseltmak,karıştırmak,bozmak,aralarına nifak koymak,kırıp ufaltmak,arı bal ve gümeci yapmak,koyunu uzaklaştırmak,es diyerek korkutmakأَسَّ ـُـ أَسّاً وإِسَّاً
güçlü ve muhkem olmak,sıkılaşmak,bir şeyin üzerine çok düşmek,girişmek, tekellüf etmek,sertleşmek,serkeşlik ve taannüt etmek,şiddetli olmak,katılaşmak, ukalalık satmak,akıl ve maharet iddiasında bulunmakتَأَرَّبَ : تَأَرُّباً
çınlamak,birbiri arkasında ses etmek,ses çalmak,ses etmek,vızıldamak,kulak çınlamak,tınlamakطَنَّ ـِـ طَنّاً و طَنِيْناً
geçmek,intikal etmek,taşınmak,geçmek,devrolmak,geçiş,göç etmek,ölmek,geçiş,geçmek,sıçramakإِنْتِقَالٌ (ج) إِنْتِقَالاَتٌ، سِرَايَةٌ
göz kapamak,görmezlik etmek,görmezlik etmek,göz yummak ve görürken görmezlenmek,göz kırpmakإِغْمَاضٌ (ج) إِغْمَاَضاتٌ
teşmil etmek,kapsatmak,sola almak,içine almak,acele etmek,şemleye sarmak,içine almakشَمَّلَ : تَشْمِيلاً ، هُ
hayıf,yazık,vah,cevr,zülüm,zülüm,zülüm etmek,taraf tutmak,meyil etmek,hayıfحَيْفٌ : جَوْرٌ ، ظُلْمٌ ، غَدْرٌ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid