1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
bir şeyi sevmek,birşeye meyil etmek,aşık olmak,sevimli olmak,beğenmek,birşeye meyil etmekحَبَّ ـِـ حُبّاً و حِبّاً
gömmek,gömülen,defin,defin etmek,ateş sönmesin diye ocakta kül ile gömmek,defin,defin etmekدَفْنٌ (ج) أَدْفَانٌ
gün aşırı gelmek,gün aşırı ziyaret etmek,günler sonra ziyaret etmek,sıtma günaşırı tutmakغَبَّ ـُـ غَبّاً و غِبًّا و في الحديث
biribiriyle rağbet edişmek,rekabet etmek,bir hususta rekabet etmek,yarışmak,ileri varmak,ileri varmakتَنَافَسَ : تَنَافُساً فِي
gün aşırı ziyaret etmek,gün aşırı gelmek,günler sonra ziyaret etmek,sıtma günaşırı tutmakغَبَّ ـُـ غَبّاً و غِبًّا و في الحديث
istihkak,hak etmek,hak ediş,müstahak olmak,hak kazanmak,liyakat,hak talep etmek,layık olmakإِسْتِحْقَاقٌ (ج) إِسْتِحْقَاقَاتٌ
içine almak,içermek,tazammun etmek,garantilemek,garanti altına almak,içermek,kapsamak,ihtiva etmek,sığmak,içine almak,borcu ödemeyi üstlenmekتَضَمَّنَ : تَضَمُّناً
fakir olmak,vücüdü sert,haşin ve pek olmak,elbiseyi yırtmak,parçalamak,dağıtmak,bozmak,sıkıştırmak,acımak,boynu ince olmak,kakmak,dövmek,yırtmak,parelemek,dağıtmak,fesh ve ilga etmek,sıkışmak,izdiham olmak,sıkıştırmak,tazyik etmek,birinin kibir ve gururunu kırmak,burnunu kırmak,birinin boynunu kırmak,kalabalık etmek,kakmak,fakir olmak,yoksul olmakبَكَّ ـُـ بَكّاً وبَكَّةً ، هُ
havale etmek,ısmarlamak,intikal eylemek,mümkün olmayanı söylemek,bir kimse bir kimsenin üzerine havale etmek,sevketmek,başka rüyet ve hüküm olunmak için sipariş eylemek,intikal eylemek,binmek,ayırma,başka rüyet ve hüküm olunmak için sipariş etmek,ihaleإِحَالَةٌ (ج) إِحالاَتٌ : سوْقٌ
bozmak,bozulmak,silmek,fesih etmek,dağıtmakgidermek,izale etmek,elden bırakmak,çıkarıp atmak,nötr hale sokmak,cahil ve aklı zayıf olmak,görüş ve tedbiri ifsat olmak ve ifsat etmek,bozmak,dağıtmakgidermek,izale etmek,elden bırakmak,çıkarıp atmak,nötr hale sokmak,cahil ve aklı zayıf olmak,görüş ve tedbiri ifsat olmak ve ifsat etmekفَسَخَ ـَـ فَسْخاً
uymak,tabi olmak,arkası sıra gitmek,takip etmek,arkadan yetişmek,ardınca gitmek,izince gitmek,uydurmak,tabi kılmak,ardı sıra getirmek,ilhaketmek,ilave etmek,kovalamak,katmakأَتْبَعَ : إِتْبَاعاً و منه قوله تعالي
birbiriyle kardeş olmak,kardeşlik etmek,kardeşlik kurmak,kardeşleşmek,birine birader nazarıyla bakmak veya birader çağırmak,biriyle birader olmak,nasibini istemek,bir şeyi aramak, kast etmekتَأَخَّي : تَأخِيّاً
acele etmek,acele ettirmek,hızlandırmak,çabuk davranmak,çabuk olmak,bir şeyde çalışmak,acele yapmak,süratlanmak,koşmak,ivmek,ivdirmek,sürat etmek,süratlendirmek,tez olmak,çabuklandırmak,tezlendirmekأَسْرَعَ : إِسْرَاعا ًإِلَي ، بِ فِي
ansızın olmak,ansızın bir iş yapmak,birine ansızın zuhur etmek,gözükmek,çıkı vermek,bir şeyle karşılamak,başlamak,ansızın bir şeyi göstermek,bedaheten söylemek,hazır cevaplık etmekبَدَهَ ـَـ بَدْهاً و بَدَاهَةً
şiddet,sertlik,sıkıntı,katılık,yoğunluk,hırçınlık,zorluk,birine hiddet ve şiddet eylemek,zor,cebir,göstermek,katılık etmek ve irilik etmek ve bir nesneyi öfkeyle tutmakعُنْفٌ : شِدَّةٌ ، جَبْرٌ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
Günün Kelimesi
ElmaWarid