1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
bozmak,bozulmak,silmek,fesih etmek,dağıtmakgidermek,izale etmek,elden bırakmak,çıkarıp atmak,nötr hale sokmak,cahil ve aklı zayıf olmak,görüş ve tedbiri ifsat olmak ve ifsat etmek,bozmak,dağıtmakgidermek,izale etmek,elden bırakmak,çıkarıp atmak,nötr hale sokmak,cahil ve aklı zayıf olmak,görüş ve tedbiri ifsat olmak ve ifsat etmekفَسَخَ ـَـ فَسْخاً
kendi kendine yazılmak,yazı yazınmak,kendi için başka kimse yazı yazmasını talep eylemek,yazı öğretmek,yazdırmak,yazmak,istinsah etmek,kopya etmek,yazıyı öğretmek,kayıt olmakإِكْتَتَبَ : إِكْتِتَاباً فِي ...
şiddet,sertlik,sıkıntı,katılık,yoğunluk,hırçınlık,zorluk,birine hiddet ve şiddet eylemek,zor,cebir,göstermek,katılık etmek ve irilik etmek ve bir nesneyi öfkeyle tutmakعُنْفٌ : شِدَّةٌ ، جَبْرٌ
acele etmek,acele ettirmek,hızlandırmak,çabuk davranmak,çabuk olmak,bir şeyde çalışmak,acele yapmak,süratlanmak,koşmak,ivmek,ivdirmek,sürat etmek,süratlendirmek,tez olmak,çabuklandırmak,tezlendirmekأَسْرَعَ : إِسْرَاعا ًإِلَي ، بِ فِي
ansızın olmak,ansızın bir iş yapmak,birine ansızın zuhur etmek,gözükmek,çıkı vermek,bir şeyle karşılamak,başlamak,ansızın bir şeyi göstermek,bedaheten söylemek,hazır cevaplık etmekبَدَهَ ـَـ بَدْهاً و بَدَاهَةً
uymak,tabi olmak,arkası sıra gitmek,takip etmek,arkadan yetişmek,ardınca gitmek,izince gitmek,uydurmak,tabi kılmak,ardı sıra getirmek,ilhaketmek,ilave etmek,kovalamak,katmakأَتْبَعَ : إِتْبَاعاً و منه قوله تعالي
birbiriyle kardeş olmak,kardeşlik etmek,kardeşlik kurmak,kardeşleşmek,birine birader nazarıyla bakmak veya birader çağırmak,biriyle birader olmak,nasibini istemek,bir şeyi aramak, kast etmekتَأَخَّي : تَأخِيّاً
atiye,ibadet,bir hususta kusur etmek,taksirlik etmek,atiyye,bahiş,ihsan,vergi,nimet,koyun ve keçi gübresi,fışkısı kığı,bahşiş,ihsan,güç yetmek,cehd,içtihat,men,taksir,alık olunmak,aciz bırakılmak,and içmek,elden gelmekأَلْوٌ : عِبَادَةٌ ، عطية ، إحسان ، نِعْمَةٌ ، إستطاعة ، إجتهاد ، جهد ، منع ، تقصير ، بَعرالغنم و المعز
duymak,sezmek,hayır talep etmek,bildirmek,istemek,fikirle bilmek,işar ve tembih talep etmek,ana rahminde cenin üzerinde tüy bitmek,tüylenmek,kıllanmak,şiar denen elbiseyi giymek,kalbinde korkuyu gizlemek,kavim savaşta birbirine sloganla çağrışmakإِسْتَشْعَرَ : إِسْتِشْعَاراً بِ و يُقَالُ
sokulmak,batmak,girmek,yerin altına geçmek,işlemek,formüle etmek,bir şeyi güzel düzmek,formüle etmek,yazmak,kalıba dökmek,kiplemek,işlemek,kalıba dökmek,formüle etmek,düzmek,bir modele göre yapmak,şekillendirmek,biçimlendirmek,yaratmak,uydurmak,yazmak,işlemek,kalıba dökmek,formüle etmek,düzmek,bir modele göre ,işlemek,formüle etmek,yaratmak,kalıba dökmek,uydurmak,işlemek,kalıba dökmek,formüle etmek,düzmek,bir modele göre yapmak,şekillendirmek,biçimlendirmek,yaratmak,uydurmak,yazmak,işlemek,kalıba dökmek,formüle etmek,düzmek,bir modele göre yapmak,şekillendirmek,biçimlendirmek,yaratmak,uydurmak,yazmakصَاغَ ـُـ صَوْغاً و صِيغَةً و صِيَاغَةً و صَيْغُوغَةً
pare pare etmek,parça parça etmek,parça parça kesmek,parelemek,doğramak,parçalamak,bölmek,doğramak,şaraba su katmak,çeşit çeşit azap ve işkence etmek,parça parça ayırmak,parçalamak,doğramak,şaraba su katmak,çeşit çeşit azap ve işkence etmekقَطَّعَ : تَقْطِيعاً ، هُ
malın aybını örtmek,aldatmak,metaın ayıbını gizlemek,başka surette göstermek,metaın ayıplarını müşteriden hile ile gizlemek,saklamak,örtbas etmek,bir hadisin rivayetine kendisine rivayet eden zatın ismini ketimedip diğer birkimseye isnat etmekتَدْلِيسٌ (ج) تَدْلِيسَاتٌ : إخفاء و كتم معايب المتاع عن المشتري
görmezden gelmek,göz yummak,göz kapamak,görmezlik etmek,görmüyor gibi yapmak,görmezliğe gelmek,görmezlenmek,gözünü aşağı tutmak,hoşgörülü olmak,doğru görmek,müsamaha etmek,alış-veriştemalı ucuz vermek,fiyatını indirmek,bilerek günah işlemekأَغْمَضَ : إِغْمَاضاً عَلَي ، فِي ، عَنْ ، هُ
ihtiyat,yedek,rezerve,dikkat,açık gözlülük,lüzümüne ve vukuuna mukabil tedarik etmek,tedbir,umurda basiret ve tefekkür ile amil olmak,basiret üzere hareket etmek,layiki ne ise onu eylemek,sakınmak,korkmak,sayıklıkإِحْتِيَاطٌ (ج) إِحْتِيَاطَاتٌ : ، حِيْطَةٌ ، تَحَوُّطٌ ، تَحَفُّظٌ ، حَذرٌ ، خَوْفٌ
tanıtmak,öğrenmek istemek,sormak,soruşturmak,araştırmak,ilim ve haber talep etmek,ilim istemek,bir iş hakkında bilgi istemek,agah eylemek,danışmak,ghaber almak,ilam talep etmekإسْتَعْلَمَ : إسْتِعْلاَماً ، هُ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid