1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
bir kimseyi gülünceğe almak,maskaralığa almak,zevklenmek,istihza etmek,sakalına gülmek,,alay etmek,dalga geçmek,gırgıra almak,eğlenmek,şallavlanmak,bıyık altında gülmek,eğlenmek,horlamak,hakir görmek,إِسْتَهْزَأَ : إِسْتِهْزَاءً بِ ، مِنْ و يُقَالُ فَعَلَ ذَلِكَ إِسْتِهْزَاءً بِهِ
bunalmak,bir kimsenin aklı zayıf olmak,yaşlılık bir kimsenin fikrini,görüşünü zayıflatmak,sözde ve görüşte hta etmek,yalan söylemek,birii yalanlamak,tekzip etmek,bir kimsenin fikrine hatadır demek,çürütmekأَفنَدَ : إِفْنَاداً فِي ، هُ
yola çıkarmak,yer değiştirmek,bir kişiyi bir yere göndermek,göçürmek,depart etmek,göç ettirmek,göçe zorlamak,yollamak,yolcu etmek,ülkeden çıkarmak,göç ettirmek,göçürmek,göçe zorlamak,yollamak,yolcu etmek,ülkeden çıkarmakتَرْحِيلٌ (ج) تَرْحِيلاَتٌ : تَسْفِيرٌ
başa kakmak,kınamak,ayıplamak,azarlamak,çirkinleştirmek,azarlamak, başa kakmak,kabahatini yüzüne vurmak,bir kabahattan dolayı levm ve tevbih etmek,katlamak,bükmek,devşirip toplamak,karıştırmak,fesat ilka etmek,içyağını çıkarmakثَرَّبَ : تَثْرِيباً
cinayet,suç işlemek,bir nesneyi eğerti almak,cürümce ve cinayet etmek,av için zağar veya müsabaka için at istiare etmek,kumarda yenip kazanmak,göz dikmek,göz diktirmek,birine kötülüğü dokunmakبَعَا ـُـَـ بَعْواً
harf yazmak,meşk yazmak,elbiseyi yırtık pırtık etmek,taramak,yarmak,çekmek,nesnenin uzanması için çekmek,zayıfça yemek,dürtmede,vurmada,kırbaçlamada ve yemede acele etmek,kapta yediğinden fazla yemek bırakmakمَشَقَ ـُـ مَشْقاً
peh peh diyerek istihsan ve medih etmek,pehpehlemek,uykuda puh puh diye mışıldamak,öğle sıcağını geçirmek üzere yolda durup eğlenmek,semizlikten sonra arıklanıp etler hışır hışır etmek,deve kükremekبَخْبَخَ : بَخْبَخَةً
hayran olmak,hayrette kalmak,şaşmak,şaşkın olmak,sersemlemek,şaşkınlaşmak,bir dert ve kedere sabır etmeyip ziyade acımak,korkudan birine iltica etmek,kaçıp sığınmak,bir yerde oturmak,kalmak,ikamet etmekأَلِهَ ـَـ أَلَهاً إِلَي ، بِ
ayak kaymak,sürçmek,düşmek,hata etmek,kaydırmak,yere düşmek,sapmak,geri çekilmek,sürçmek,hataya düşmek,hata etmek,yemekزَلَّ ـَِـ زَلاًّ و زَلِيلاً و مَزَلَّةً و زُلُولاً و زَلَلاً وزلِيلَيً و زِلِيلاَءً
son bulmak,sona ermek,gayet ve nihayete varıp tecavüz etmek,nihayete ermek,yasağı kabul etmek,bitmek,sona ermek,tükenmek,nihayet bulmak,nihayete ermek ve nehiy kabul etmek,bir iş son olmak,son bulmak,nihayet bulmak,intihaإِنْتِهَاءٌ (ج) إِنْتِهَاءَاتٌ من..
deveyi boğazlamak,deveyi çökermek veya kaldırmak yahut durdurmak için tahrik etmek,deveyi çökmek,alıkoymak,bırakmamak,borçlu vesaireyi sıkıştırmak,tutmak,hapis etmek,doğramak,ufaltmak,deve çökmek,yeniden kalkmak üzere muvakkat oturmak,takırdamakجَعْجَعَ : جَعْجَعَةً : كتب عبيد بن زياد إلي زياد عمر بن سعد ان جعجع بحسين عليه السلام
yedirmek,bir şeyi yedi ve gasp etti diye dava etmek,halk arasına fitne bırakmak,birbirine düşürmek,hurma,ekin vesaire meyve ve mahsul vermek,bir adamı diğer bir adama karşı muktedir etmekآكَلَ : إِيْكَالاً ، هُ
yetişmek,erişmek,bülüğ çağına varmak,baliğ olmak,olmak,kemale etmek,son dereceye ulaşmak,bulmak,büluğa ermek,dayanmak,gelmek,olgunlaşmak,varmak,illet kesb-i iştidat etmek,haber ve havadis vasıl olmak,duyulmak,idrak etmek,kemale ermektutmak,sona ermek,ulaştırmak,haber ve havadis vasıl olmak,duyulmak,mihnet ve meşakkatin son derecesine düçar olmakبَلَغَ ـُـ بُلُوغاً و مَبْلَغاً (تُر) ، إِلَي ، بِ، هُ و في القرآن
celpetmek,kendi yanına getirmek,ithal etmek,bir kimse kendi tarafına sürek sürülüp gelmesini istemek,koyunu ve deveyi sağmak için bir yerden bir yere iletmek,getirmek,celp etmekإِسْتِجْلاَبٌ (ج) إِسْتِجْلاَبَاتٌ : إِسْتِيرَادٌ ، إِجْتِلاَبٌ
söz konusundan uzaklaşmak,konuyu değiştirmek,kaçamak göstermek,bir şeyin ardında başka bir şeyi beyan etmek,bir sözü biriyle söylemeyip hilaf söylemek,fıkra içinde başka fıkra nakil etmekإِسْتَطْرَدَ : إِسْتِطْرَاداً فِي ، لِ ، هُ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
Günün Kelimesi
ElmaWarid