1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
umduğuna ulaşamamak,muvaffak olmamak,hayal kırıklığına uğramak,ümidi kırılmak,boşa çıkmak,başaramamak,başa çıkamamak,becerememek,mahrum olmak,kayıp etmek,ziyan etmek,pişman olmak,umduğuna ulaşamamak,muvaffak olmamakخَابَ ـِـ خَيْبَةٌ
bir işin nihayetine varmağa ve sonunu bulmağa çalışmak,iyice araştırıp künküne varmağa çalışmak,başlamak,iptida ve mübaşeret etmek,çekinmek,el çekmek ,karışmamak,ürküp geri dönmek veya kaçmak,kavminin reislerini zikir ve tadad ederek iftihar etmekجَحْجَحَ : جَحْجَحَةً و قال الشاعر
gerdanlık takmak,yansılamak,taklit etmek,kılıç kuşanmak,bir makam,mansıba geçmek,işi üstenlemek,yüklenmek,benzetmek,taklidini yapmak,öykünmek,yansılamak,benzetmek,bir kimseyi örnek tutmak,kuşanmak,bir göreve atmak,rütbe vermek,nişan takmak,görev,iş üstlenmek,gerdanlık takmak,kılıç kuşanmak,bir makam,mansıba geçmek,yüklenmek,taklit etmek,aynını yapmak,yansılamak,taktırmak,kuşandırmak,atamak,tayin etmek,bir kimse bir kimseye öykünmek,kılıç kuşamak,kuşanmak,yansılamak,benzetmek,boynuna geçirmek,gerdanlık olan zincir yahut sair nesne ve iltizam edip kendine borç misilli add etmek,asıla imtisal edip benzetmekقَلَّدَ : تَقْلِيداً مِنْ ، هُ
açıklama,demeç,açıklamak,dobra dobra söylemek,apaçık konuşmak,demeç vermek,izin vermek,ruhsat vermek,izin,ruhsat,müsaade etmek,demeç,izin,ruhsat,demeç,tasrih,apaçık söylemek,kelamı açıp zahir ve ayan kılmak,bila ketim tahrir ve beyan etmek,dobra dobra söylemek,dobra dobra konuşmak,aşikar etmekتَصْرِيحٌ (ج) تَصَارِيحُ و تَصْرِيحَاتٌ
yarmak,delmek,ihtiyacı görmek,arıtmak,kesmek,geçirmek,kaldırmak,dişi yarılmak,devenin dişi çıkmak,devenin azı,sivri dişi belirmek,çıkmak,deve dokuz yaşına girmek,tecrübeli olmak,görüşü olgunlaşma,işi sağlam olmak,iş bitirmek,tasfiye etmek,arıtmak,kesmek,geçirmek,kaldırmak,dişi yarılmak,şak etmek,şarabın kabını delmek,süzüp durultmak,bir işi veya nesneyi kati ve ilişiksiz etmek,gömülmüş küpün üstünden toprağını kaldırmak,açmakبَزَلَ ـُـ بَزْلاً و بُزُولاً
karışmak,iki şeyin arasını boş etmek,hayvan otlamak için otlağa salmak,karıştırmak,karışmak,iki şeyin arasını boş etmek,işini yitirmek,alev yükselmekمَرَجَ ـُـ مَرْجاً و مُرُوجاً
teşvik etmek,özendirmek,rağbet vermek ve bir nesneye kındırmak,rağbet etmek,arzu ve rağbet ettirmek,isteklendirmek,kındırmak,meyil ettirmekتَرْغيبٌ (ج) تَرْغِيبَاتٌ : حثّ
zengin etmek,zengin kılmak,zenginleştirmek,gani ve maldar kılmak,ihtiyaç gözetmek,muhtaç bırakmamak,ihtiyaçsız etmek,onurmak,birinin malını kendisine fayda vermek,yetmek,kafi gelmek,hacet bırakmamak,muhtaç kılmamak,devletli eylemek,yerini tutmak,ırak etmeأَغْنَي : إِغْنَاءً عَنْ ، هُ وفي القُرْآنِ الكَرِيمِ
malı,zahireyi pahalı fıyata çıksın diye satmayıp saklamak,pahalılık zamanını bekleyerek malı satmayıp hapis etmek, stok etmek,pahalı olduğu vakit satmak için buğday arpa ve un biriktirmek,pahalılık vakti bekleyip ambarda mahsülatı kapalı tutmak,tekelcilikإِحْتِكَارٌ (ج) إحْتِكَارَاتٌ
nimet vermek,nimetlendirmek,inam etmek,ihsan etmek,bağışlamak,lütüf ve ihsanda bulunmak,nimet vermek,müreffeh olmak,yel hafifçe esmek,bir işi hakkıyla ve iyice yapmak,müreffeh olmak,evet demekأَنْعَمَ : إِنْعَاماً بِِ ، عَلَي ، لِ ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيم
bir nesneyi bir adama emanet yoluyla vermek,parayı emanete yatırmak,emanet olarak vermek,bırakmak,iyda etmek,korumak,tevdi etmek,hayvanı rahatlatmak,zehir katmak,vedia koymak,yatırmak,rahata kavuşturmak,korumakأَوْدَعَ : إِيْدَاعاً ، هُ
meclise,komisyona,kurula başkanlık etmek,başkan olmak,başbuğ olmak,başolmak,başkan olmak,başkanlık etmekتَرَأَسَ : تَرَأُساً
aşırı acımak,aşırı esirgemek,mübalağa ile merhamet etmek,büyük merhamet,mübalağa üzere merhamet etmekرَحَمُوتٌ : فَرْطُ الرَّحْمَةِ و يَقُول العَرَبُ : الرَّهَبُوتُ خَيْرٌ مِن الرَحَمُوتِ
ümit,kuruntu,emel,umut,ummak,beklemek,ümit etmek,umut etmek,ümit beslemek,rica,emelأَمْلٌ : إِمْلٌ
ümit,kuruntu,emel,umut,ummak,beklemek,ümit etmek,umut etmek,ümit beslemek,rica,emelإِمْلٌ : أَمْلٌ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid