1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
iyileştirmek,güzelleştirmek,gökçekleştirmek,tahsin,düzeltmek,iyi etmek,aferin demek,tahsin,güzelletmek,güzel bulup beğenmek,güzel etmek,ondurmak,iyileştirmek , güzelleştirmek , gökçekleştirmek , tahsin,düzeltmek,iyi etmek,aferin demek,tahsin,güzelletmek,güzel bulup beğenmek,güzel etmek,ondurmakتَحْسِينٌ (ج) تَحْسِينَاتٌ
kapalı bir şeyi birisine açtırmak,açığa çıkarmak,açıklamak,gizli nesneyi izhar etmek,göstermek ,açıklamak,gizli nesneyi izhar etmek,göstermekكَاشَفَ : مُكَاشَفَةً بِ
inanmak,sanmak,gönül bağlamak,kalben bir şeyin doğruluna karar vermek,tasdik ve kabul etmek,benimsemek,itikat etmek,düşünmek,gönül bağlamak,sertleşmek,katılaşmak,düğümlemek,kalben doğruluğuna inanmak,hüküm vermek,dağlamk,başına tuğ takmak,gerdanlık edinmeإِعْتَقَدَ : إِعْتِقَاداً بِ ، هُ
ikta,derebeylik,beylik,feodalizm,arazinin padişah tarafından geliri ve mülkiyeti tebaadan birine verilmesi,bir arazinin mülkiyet veya yalnız menfaat ve tasarrufu hükümdar tarafından bağış yoluyla bir kimseye verilmesihüccet ve delil ile iskat etmek,susturmak,hapt etmekإِقْطَاعٌ (ج) إِقْطَاعَاتٌ ، إِفْحَامٌ ، إِبْكاتٌ
takdim etmek,sunmak,vermek,ileri almak,tercih etmek,ileriye doğru götürmek,öne geçirmek,bir şeyi diğerine yaklaştırmak,vermek,öne geçmek,öne almak,ilerletmek,yemin etmek,yaklaştırmak,ön söz yazmak,ileriye doğru götürmek,takdim etmek,sunmak,ileri almak,öne geçirmek,bir şeyi diğerine yaklaştırmak,vermek,öne geçmek,öne almak,bir şeyi diğerine yaklaştırmak,ilerletmek,yemin etmek,ön söz yazmak,sundurmakقَدَّمَ : تَقْدِيماً و تَقْدِمَةً إِلَي ، عَلَي ، هُ
yerlerine gelmek,vekil olmak,tevbe etmek,vekalet etmek,vekil olmak,yardımcı olmak,yeri tutmak,a,e vekalet etmek,vekil olmak,yardımcı olmak,yeri tutmak, geri gelmek,yaklaşmak,vekil olmak,yardımcı olmak,bir hususta birinin yerine geçmek,vekiliyardımcısı olmak,kaim olmak,sık sık gidip gelmek,Allaha dönmek,tövbe etmek,bir hususta birinin yerine geçmek,vekili,yardımcısı olmak,kaim olmak,sık sık gidip gelmek,Allaha dönmekنَابَ ـُـ نَوْباً و نَوْبَةً و مَنَاباً و نِيَابَةً عَنْ ، إِلَي ،
tayin,tayin etmek,atama,atamak,belirtmek,belirlemek,inci delmek,belirtmek,ısmarlamak,determinasyon,kişinin yaramazlığını yüzüne söylemek,ayırtmak,inci delmek,tayin etmek,atamak,göstermek,belli etmek,belirtmek,ısmarlamak,belirlemek,inci delmek,kişinin yaramazlığını yüzüne söylemek,sairelerden tefrik edip bir hususa mahsus kılmak,akçadan maada askere ve bazı sair memurlara ita olunan mekülat,yiyecekler,ve lavazımat mezburenin muyyen miktarı,determinasyonتَعْيِينٌ (ج) تَعْيِينَاتٌ : تَنْصِيبٌ
hikâye,destan,öykü söylemek,anlatmak,lakırdı,lakırdı etmek,konuşmak,anlatmak,öykü,bir vakıanın hususiyat ve keyfiyatını beyan etmek ve beyandan hasıl olan kelam,destan,öykü söylemek,anlatmak,lakırdı,bir olayı bir hususu nakil ve rivayet etmek,hikaye,öykü,destan,masal,öykü söylemek,anlatmak,lakırdı,bir olayı bir hususu nakil ve rivayet etmek,hikaye,öykü,destan,masalحِكَايَةٌ (ج) حِكَايَاتٌ
rezil rüsvay etmek,sabah ,gün aydınlamak,sabah yeri gereği gibi ağarıp açılmak,şafak atmak,sökmek,açık,aydın olmak,kötülüklerini,aybını ortaya çıkarmak,ayıbını açmak,muammayı çözmek,,ayın ışığı yıldızın ışığına galip gelmek,kırmak,yarmak,foyasını ortaya çıkarmak,teşhir etmek,su,meni fışkırmak,açığını çıkarmak,birinin gizli ayıplarını,rezilliklerini ifşa edip utandırmak,ufatmak,birinin gizli ayıplarını,rezilliklerini ifşa edip utandırmak,rezil rüsvay etmek,ayıbını açmak,muammayı çözmek,şafak atmak,sökmek,ayın ışığı yıldızın ışığına galip gelmek,kırmak,yarmak,rezil, rüsvay etmek , foyasını ortaya çıkarmak ,teşhir etmek,sabah aydınlamak,açılmak,açık,aydın olmak,kötülüklerini ortaya çıkarmak,rezil rüsvay etmek,ayıbını ortaya çıkarmak,kırmak,ufatmak,kötülüklerini ortaya çıkarmak,rüsvay etmek,sabah,gün aydınlanmak,açılmakفَضَحَ ـَـ فَضْحاً
abartmak,büyütmek,mübalağa etmek,aşırılığa kaçmak,pahalılandırmak,bir işte aşırılık,ifrat etmek,abartmak,büyütmek,mübalağa etmek,aşırılığa kaçmak,pahallılandırmak,haddi aşmak,çok ileri gitmek,bir şeyi pahalı,yüksek bir fiatla almak,bir işte aşırılık,ifrat etmek,haddi aşmak,çok ileri gitmek,bir şeyi pahalı,yüksek bir fiatla almakغَالَي : مُغَالاَةً و غِلاَءً ب ، فِي ِ
a,e yönelmek,bir yere doğru yönünü çevirmek,gitmek,ordu yenilmek,bozulmak,çevrilmek,bir kimseye yüzünü dönmek,gitmek,doğrulmak,yüzünü dönmek,gelmek,bir kimseye yüzünü dönmek,bir yere doğru yönünü çevirmek,teveccüh etmek,ihsan ve iltifat etmek,bir nesneye sarfı akıl etmek,zihnini bir şeye doğrultmak,çevrilmek,ordu yenilmek,bozulmakتَوَجَّهَ : تَوَجُّهاً إِلَي
iptal etmek,hükümsüz kılmak,batıl kılmak,tatil ettirmek işi bıraktırmak,battal etmek,batıl kılmak, tafilettirmek,işi bıraktırmakبَطًَّلَ : تِبْطِيلاً ، هُ
iptal etmek,hükümsüz kılmak,batıl kılmak,tatil ettirmek işi bıraktırmak,battal etmek,batıl kılmak, tatilettirmek,işi bıraktırmakبَطَّلَ : تِبْطِيلاً ، هُ
birbiriyle paylaşmak,hep brden yemin etmek,birbirine yemin ve kasem vermek,bölüşmek,paylaşmak,hep brden yemin etmekتَقَاسَمَ : تَقَاسُماً
yavaş yürümek,yap yap yürümek,yavaşlık,yumuşaklık,merhamet etmek,acımak,şefkat etmek,ağırlık,rahat,rahatlık,aram,sükünet,yavaşlık,teenni,böğür,vakar ve sükün üzere olmak,heybenin bir gözü,denk,davarın çok yemekten karnı dolup böğürler kabarmak,ağırlık,çuval,أَوْنٌ (تث) أَوْنَان : رَاحَةٌ ، سُكُونٌ ، تَأَنٍّ ، رِفْقٌ ، عَطْفٌ ، لِيْنٌ ، حِيْنٌ ، دَعَةٌ ، سَكِينَةٌ ، هُدُؤٌ ، مَشْيٌ عَلَي مَهْلٍ ، خَاصِرَةٌ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid