1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
inanmak,sanmak,gönül bağlamak,kalben bir şeyin doğruluna karar vermek,tasdik ve kabul etmek,benimsemek,itikat etmek,düşünmek,gönül bağlamak,sertleşmek,katılaşmak,düğümlemek,kalben doğruluğuna inanmak,hüküm vermek,dağlamk,başına tuğ takmak,gerdanlık edinmeإِعْتَقَدَ : إِعْتِقَاداً بِ ، هُ
ikta,derebeylik,beylik,feodalizm,arazinin padişah tarafından geliri ve mülkiyeti tebaadan birine verilmesi,bir arazinin mülkiyet veya yalnız menfaat ve tasarrufu hükümdar tarafından bağış yoluyla bir kimseye verilmesihüccet ve delil ile iskat etmek,susturmak,hapt etmekإِقْطَاعٌ (ج) إِقْطَاعَاتٌ ، إِفْحَامٌ ، إِبْكاتٌ
takdim etmek,sunmak,vermek,ileri almak,tercih etmek,ileriye doğru götürmek,öne geçirmek,bir şeyi diğerine yaklaştırmak,vermek,öne geçmek,öne almak,ilerletmek,yemin etmek,yaklaştırmak,ön söz yazmak,ileriye doğru götürmek,takdim etmek,sunmak,ileri almak,öne geçirmek,bir şeyi diğerine yaklaştırmak,vermek,öne geçmek,öne almak,bir şeyi diğerine yaklaştırmak,ilerletmek,yemin etmek,ön söz yazmak,sundurmakقَدَّمَ : تَقْدِيماً و تَقْدِمَةً إِلَي ، عَلَي ، هُ
yerlerine gelmek,vekil olmak,tevbe etmek,vekalet etmek,vekil olmak,yardımcı olmak,yeri tutmak,a,e vekalet etmek,vekil olmak,yardımcı olmak,yeri tutmak, geri gelmek,yaklaşmak,vekil olmak,yardımcı olmak,bir hususta birinin yerine geçmek,vekiliyardımcısı olmak,kaim olmak,sık sık gidip gelmek,Allaha dönmek,tövbe etmek,bir hususta birinin yerine geçmek,vekili,yardımcısı olmak,kaim olmak,sık sık gidip gelmek,Allaha dönmekنَابَ ـُـ نَوْباً و نَوْبَةً و مَنَاباً و نِيَابَةً عَنْ ، إِلَي ،
tayin,tayin etmek,atama,atamak,belirtmek,belirlemek,inci delmek,belirtmek,ısmarlamak,determinasyon,kişinin yaramazlığını yüzüne söylemek,ayırtmak,inci delmek,tayin etmek,atamak,göstermek,belli etmek,belirtmek,ısmarlamak,belirlemek,inci delmek,kişinin yaramazlığını yüzüne söylemek,sairelerden tefrik edip bir hususa mahsus kılmak,akçadan maada askere ve bazı sair memurlara ita olunan mekülat,yiyecekler,ve lavazımat mezburenin muyyen miktarı,determinasyonتَعْيِينٌ (ج) تَعْيِينَاتٌ : تَنْصِيبٌ
hikâye,destan,öykü söylemek,anlatmak,lakırdı,lakırdı etmek,konuşmak,anlatmak,öykü,bir vakıanın hususiyat ve keyfiyatını beyan etmek ve beyandan hasıl olan kelam,destan,öykü söylemek,anlatmak,lakırdı,bir olayı bir hususu nakil ve rivayet etmek,hikaye,öykü,destan,masal,öykü söylemek,anlatmak,lakırdı,bir olayı bir hususu nakil ve rivayet etmek,hikaye,öykü,destan,masalحِكَايَةٌ (ج) حِكَايَاتٌ
abartmak,büyütmek,mübalağa etmek,aşırılığa kaçmak,pahalılandırmak,bir işte aşırılık,ifrat etmek,abartmak,büyütmek,mübalağa etmek,aşırılığa kaçmak,pahallılandırmak,haddi aşmak,çok ileri gitmek,bir şeyi pahalı,yüksek bir fiatla almak,bir işte aşırılık,ifrat etmek,haddi aşmak,çok ileri gitmek,bir şeyi pahalı,yüksek bir fiatla almakغَالَي : مُغَالاَةً و غِلاَءً ب ، فِي ِ
a,e yönelmek,bir yere doğru yönünü çevirmek,gitmek,ordu yenilmek,bozulmak,çevrilmek,bir kimseye yüzünü dönmek,gitmek,doğrulmak,yüzünü dönmek,gelmek,bir kimseye yüzünü dönmek,bir yere doğru yönünü çevirmek,teveccüh etmek,ihsan ve iltifat etmek,bir nesneye sarfı akıl etmek,zihnini bir şeye doğrultmak,çevrilmek,ordu yenilmek,bozulmakتَوَجَّهَ : تَوَجُّهاً إِلَي
birbiriyle paylaşmak,hep brden yemin etmek,birbirine yemin ve kasem vermek,bölüşmek,paylaşmak,hep brden yemin etmekتَقَاسَمَ : تَقَاسُماً
iptal etmek,hükümsüz kılmak,batıl kılmak,tatil ettirmek işi bıraktırmak,battal etmek,batıl kılmak, tatilettirmek,işi bıraktırmakبَطَّلَ : تِبْطِيلاً ، هُ
iptal etmek,hükümsüz kılmak,batıl kılmak,tatil ettirmek işi bıraktırmak,battal etmek,batıl kılmak, tafilettirmek,işi bıraktırmakبَطًَّلَ : تِبْطِيلاً ، هُ
yavaş yürümek,yap yap yürümek,yavaşlık,yumuşaklık,merhamet etmek,acımak,şefkat etmek,ağırlık,rahat,rahatlık,aram,sükünet,yavaşlık,teenni,böğür,vakar ve sükün üzere olmak,heybenin bir gözü,denk,davarın çok yemekten karnı dolup böğürler kabarmak,ağırlık,çuval,أَوْنٌ (تث) أَوْنَان : رَاحَةٌ ، سُكُونٌ ، تَأَنٍّ ، رِفْقٌ ، عَطْفٌ ، لِيْنٌ ، حِيْنٌ ، دَعَةٌ ، سَكِينَةٌ ، هُدُؤٌ ، مَشْيٌ عَلَي مَهْلٍ ، خَاصِرَةٌ
saklamak,bir nesneyi bir nesneyi içine koymak,içine almak,dahil etmek,birleştirmek,kaynaştırmak,teşdid ile iki harfi bir etmek,Tecvitte idgam,gizlenmek,ihfa,bir nesneyi bir yere koymakإِدْغَامٌ (ج) إِدْغَامَاتٌ و إِدِّغَامٌ (ج) إِدِّغَامَاتٌ : إِدْمَاجٌ : وَ فِي عَلْمِ الصَّرْفِ هُوَ إِدْخَالُ حَرفٍ فِي حَرْفٍ مِنْ جِنْسِهِ نَحْوُ فَرَّ أَصْلُهَا فَرر
taammuk ve tekellüfle fasahat satarak tekellüm etmek,taammuk ve tekellüfle fasahat satarak tkellüm etmek,konuşmak,özene bezene söz söylemek,işinde maharet taslamak,zorlanarak güzel konuşmaya özenmek,taammuk ve tekellüfle fasahat satarak tkellüm etmek,konuşmak,özene bezene söz söylemekتَنَطَّعَ : تَنَطُّعاً
taahhüt,söz vermek,taahhüt etmek,taaahhüt,kefalet,yüklenmek,taahhüt etmek,yükümlülük kefalet,yüklenmekتَعَهُّدٌ (ج) تَعَهُّدَاتٌ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid