1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
engebe yerden aşağıya su gibi inmek, kaymak,dökmek,sevmek,aşık olmak,yatırmak,kalkan giymek,zırh giymek,istemek,sevmek,arzu etmek,müştak olmak,özlemek,aşık olmak,arzulamak,çekinmek,tutulmak,sevmek,arzu tmek,müştak olmak,özlemek,aşık olmak,aşık olmak,başı aşağı eğmek,üzerine göndermek,teşvik etmek,kışkırtmak,üzerine yağdırmak,bukağıya vurmak,su gibi akıp inmek,dökülmek,arzu etmek,müştak olmak,özlemekصَبَّ ـُـ َ صَبَّاً و صَبِيباً و صَبَابَةً إِلَي ، علي ، في
bitirmek,hitam vermek,payana erdirmek,ikmal etmek,tamamlamak,bir şeyin tamam ve ikmal edilmesini istemek,bütünlemek,tamam etmek,birinden bel denilen kazma aletini veya balta istemek,dokumasını tamamlamak için yün ve kıt kırpıntısı istemekإِسْتَتَمَّ : إِسْتِتْمَاماً ، هُ و تقول إستتمته فأتمه
oku isabet ettirmek,havuzu çamurla sıvamak,yapıştırmak,kovmak,vurmak,gizlemek,ilhak ve nispet etmek,ısrar etmek,havuzu çamurla sıvamak,yapışmak,vurmak,kovmak,itmek,defetmek,yapışmakلاَطَ ـُِـ لَوْطاً و لِيْطاًَ
gurbete göndermek,batılılaştırmak,meskenden uzaklaştırmak,garplılaştırmak,batıya göndermek,sürgün etmek,memleketten uzağa göndermek,memleketten uzağa göndermek,batılılaştırmak,garpleştirmek,uzak memleketlere yolculuk etmek,batı tarafa gitmek,uzaklaştırmakغَرَّبَ : تَغْرِيباً ، هُ
sıçramak,sıçramak için toplanmak,zıplamak,iğrenmek,tiksinmek,bir şeyden tiksinip terk etmek,uzaklaşmak,bir şeyden tiksinip terk etmekقَزَّ ـُِـ قَزّاً و قزَازَةً عَنْ
kömür gibi kara yapmak,karartmak,siyah etmek,kömürleştirmek,karbonlaştırmak,karbonlaştırmak,karbonize etmek,kömürleştirmek,kömür gibi karartmak,siyahlatmak, lekelemekفَحَّمَ : تَفْحِيماً، هُ
bünye,yapı,bina,yaratılış,mizac,fıtrat,heyet,bünye,yapı,bina ve şekil,tarz,suret,bina etmek,yaratılış,bina etmekبُنْيَةٌ : بِنْيَةٌ (ج) بُنيً و بِنيً
okumasını istemek,tüme varmak,bir şeyi araştırmak,tahkik etmek,tetebu etmek,dişi devenin hamile olup olmadığını tahkik ve tayakkün eylemek için erkek deve ona aşmağı terk ve imsak eylemek,bir cinsin ekser efradında şahide olunan keyfiyeti tamim edip cins-إِسْتَقْرَأَ : إِسِْقْرَاءً ، هُ
kelamda muradı setir ve tamiye etmek,örtmek,sözü bilmeceli söylemek,sözde maksadı gizlemek,sözü bilmece şeklinede,üstü kapalı söylemek,konuşmak,çarpmak,sözde maksadı gizleyerek yanıltıcı bir ifade tarzı kullanmak,şeklini değiştirmek,hileli yemin etmek,eğmek,karışık söz söylemekأَلْغَزَ : إِلْغَازاً فِي ، هُ
yöneltmek,yön vermek,yönlendirmek,tevcih etmek ,çevirmek,direktif vermek,soru sormak,uymak,tabi olmak,yürümek,dönmek,birini işe göndermek,bir yöne göndermek,layık ve ve vecih ve zişan kılmak,bir yöne,cihete doğrultmak,ihsan etmek,taksim ve teslim etmek,yüzünü kıbleye çevirmek,silahını hedefe doğrultmak,Kürtçe reh berxıstın derlerçevirmek,direktif vermek,soru sormak,yönlendirmek,yön vermek,yüzünü kıbleye çevirmek,silahını hedefe doğrultmak,göndermek,layık ve ve vecih ve zişan kılmak,bir yöne,cihete doğrultmak,ihsan etmek,taksim ve teslim etmek,tevcih etmek,yönlendirmek,uymak,tabi olmak,yürümek,ona dönmek,birini işe göndermek,bir yöne göndermek,yöneltmek , tevcih etmek , çevirmek , direktif vermek , soru sormakوَجَّهَ : تَوْجِيهاً إِلَي ، لِ ، هُ
Hayvanı yavaş sürmek,kavut ve un gibi şeyleri yağla karıştırıp pişirmeden yemek,bir nesneyi ufak ufak kırmak,ufaltmak,dağıtmak,davarı yab yab sürmek,aramak,gayret etmek,aşındırmak ,dağıtmak,ufaltmak,kırıp parelemek,yaymak,dağılmak,saçmak,ufaltmak,ufak etmek,dövmek,sürmek,koşturmak,besise denilen yemeği edinmek,saçmak,yaymak,dağılmak,ufaltmak,dövmek,sürmek,besise denilen yemeği edşnmek,sürmek,koşturmak,ufatmak,ufak etmekبَسَّ ـُـ بَسّاً بِ ، عَلَي ، فِي ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
kısaltmak,muhtasar etmek,özetlemek,vezni kısa olan recez şiirini okumak,söylemek,kavim aralarında recez şiirini alıp vermek,savaşta recez şiirini okumak,söylemek,inşat etmek,gök arda arda gürlemekإِرْتَجَزَ : إِرْتِجَازاً
bakmak,dikkati çekmek,iltifat etmek,bir şeye doğru yüz çevirmek,bir taraftan yana yüzünü çevirmek,dikkatini o tarafa vermek,bakmak,dikkati çekmek,iltifat etmekتَلَفَّتَ : تَلَفُّتاً إِلَي
kolay olmak,asan olmak,kolaylatmak,kolaylanmak,kolaylık kazanmak,kolaylık kesp etmek,hazır ve amade ve müheyya olmak,esir olmak,esir almak,kendini esir etmek,esir kılmakإِسْتِيْسَارٌ (ج) إِسْتِيسَارَاتٌ
kolay olmak,asan olmak,kolaylatmak,kolaylanmak,kolaylık kazanmak,kolaylık kesp etmek,hazır ve amade ve müheyya olmak,esir olmak,esir almak,kendini esir etmek,esir kılmakإِسْتَيْسَرَ : إِسْتِيْسَاراً لِ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid