1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
ekin başak vermek,yollamak,sebil etmek,akıtmak,perdeyi sarkıtmak,indirmek,salıvermek,ermek,yollamak,sebil etmek,akıtmak,perdeyi sarkıtmak,indirmek,salıvermekسَبَّلَ : تَسْبِيلاً
adak adamak,adak etmek,bir şeyi üzerine lazım kılmak,devenin öksürüğü tutmak,gayret etmek,bir şeyi üzerine lazım kılmak,adamakنَحَبَ ـُـ نَحْباً فِي
balçıkta sürçmek,kayılacak yer,hata etmek,suç işlemek,yanılmak,kaymak,hata,sıyrınacak yer,hata etmek,suç işlemek,yanılmak,kaymakزَلَلٌ
çeşitli işler birbiri ardınca zuhur edip peyda etmek,birbirini takip eden eşyalar arasında bir miktar fasıl ve fetret vaki olarak peyder pey zuhur etmek,bir hususun zikri hemen herkesin ağzında olup söylenmek,bir şey ard arda veya aralıklı olarak belirmek,ortaya çıkmak,birbirini izlemek,takip etmek,çeşitli işler birbiri ardınca zuhur edip peyda etmek,birbirini takip eden eşyalar arasında bir miktar fasıl ve fetret vaki olarak peyder pey zuhur etmek,bir hususun zikri hemen herkesin ağzında olup söylenmek,bir şey ard arda veya aralıklı olarak belirmek,ortaya çıkmakتَوَاتَرَ : تَوَاتُراً
çocuk altını etmek,pislemek çiğ et yemek,döke saça yemek yemek,abdest bozmak,et yemek,misafire çabuk yemek yetiştirmek eti az pişirmek veya korun üzerinde pişirmemek,çiğ bırakmak,pis ve acele yiyip dudaklarına ve sakalına bulaştırmak,işi acele ile ve noksan yapmak,çırpıvermek,çocuk altını etmek,pislemekثَرْمَلَ : ثَرْمَلَةً
bir işi biribiri arkasında birkaç kere yapmak,bir işi biribirin müteakip ve defalarca yapmak,bir şeyi birkaç kez tekrarlamak,iade ve tekrar etmek,gözlerini dikip dikkatle bakmak,gözlemek,takip etmek,arkası sıra baka kalmak,gözlerini dikip baka kalmak,değnأَتْأَرَ : إِتْآراً إِلَي و أَتَارَ : إِتَارَةً : أَتْأَرَ : إِتْآراً إِلَي ..
tenzih etmek,yaramaz nesnelerden ıraklaştırmak,kötülüklerden uzak tutmak,temizlemek,bir şeyden uzaklaştırmak,beri saymak,tenzih etmek,bir şeyden uzaklaştırmak,bir şeyi uzaklaştırmak,kötülüklerden uzak tutmakنَزَّهَ : تَنْزِيهاً عَنْ
birine cürüm ve kabahat azv ve isnat etmek,atf etmek,tekmil olmak,suç,kabahat yüklemek,suç atmak,gece gitmek,tamam olmak,yıl bitmek,yıl geçme,suç,kabahat yüklemek,gece gitmekتَجَرَّمَ : تَجَرُّماً عَلَي
bir kimseye bir şedid ve azim iş isabet eylemek,füceten bir emri edid isabet edip edip bigayet tazyik ve tenkil eylemek,isabet etmek,ezmek,tazyik ve tenkil etmekحَزْبٌ
binayı havaya uçurmak,tahrip etmek,savurmak,sökmek,parça parça etmek,temelinden yıkmak,buğdayı kalburlamak,kalburdan geçirmek,süratli gitmek,dolup taşmak,binayı havaya uçurmak,temelinden yıkmak,buğdayı kalburlamak,savurmakنَسَفَ ـِـ نَسْفاً
anlamak,kavramak,ezberlemek,toplamak,ihtiva etmek,birkmek,toplanmak,kemik eğri olarak tutmak,bir nesneyi sallamak,saldırmak,şuur,bilinç,kavramak,bilinç,şuur,idrak,kavrama,kavrayış,hıfz etmek,ezberlemek,ezberleyiş,anlamak,anlayış,aklı selim,sağduyu,gürültü,bir şeyi saklamak,dikkatli olma,uyanıklık,telakki,hatırda tutmak,gürültü,şamata,cerahat,irinوَعْيٌ : شُعُورٌ
elbise,kaftan,top,giyecek,uruba,libas,giysi,çamaşır,roba,kaftan,beden örtüsü,don,giyecek,rücü etmek,came,iç çamaşır,perde,uruba,came,iç çamaşır,esvap,perde,tekstil,kumaş,yün ve keten veya pamuk veya ipekten dokunmuş şey,mensucat,zimmet,amel,insanın işlediği iş,ruh,nefis,dönmek,rücü etmekثَوْبٌ (ج) أَثْوَابٌ و ثِيَابٌ و أَثْوُبٌ و أَثْؤُبٌ (تر) ، لِبَاسٌ ، كِسْوَةٌ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
muhkem kılmak,belgelendirmek,birinin sadakat ve istikametine şehadet etmek,güçlendirmek,sıklaştırmak,belgelemek,belgelendirmek,bağlamak,pekiştirmek,sağlamlaştırmak,muhkem kılmak,belgelendirmek,birinin sadakat ve istikametine şehadet etmek,tevsikتَوْثيقٌ (ج) تَوْثِيقَاتٌ
tanıtmak,tarif etmek,göstermek,bildirmek,tarif etmek,tanıtmak,ismi marife yapmak,Arafatta vakfe durmakk,malumat vermek,haber vermek,bilgi vermek,ismi marife yapmak,Arafatta vakfe durmakعَرَّفَ : تَعْرِيفاً و تَعْرِفَةً ، بِ ، هُ
günah ve kabahattan rücü edip Cenab- ı Hakka yönelmek,geri dönmek,rücü etmek,Allaha tövbe etemek,tövbeyi kabul etmek,yaptığına pişman olmak,günah işlemekten vaz geçmek,günahını itiraf etmekle affını dilemek,Cenab- ı hak günahkarın tövbesini kakül ve günahını affetmek,yaptığına pişman olmak,nadim olmakتَابَ ـُـ تَوْباً و تَوْبَةً و مَتَاباً و تَابَةً و تَتْوِبَةً إلي ، عَلَي ، مِنْ ، عَنْ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid