1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
haydi gel,koş acele et! acele et,gel !حَيَّ : أَقْبِلْ ، عَجِّلْ ، حَيَّهَلَ !
her taraftan koşup gelmek,acele etmek,dönmek,toplanmak,birikmek,koşmak,sürat etmek,acele etmek,dönmek,yağmur devametmek,toplamak,toplanmakأَلَبَ ـُِـ أَلْباً إِلَي
bir işin çabuk hitampezir olmasına haddenziyade say etmek,acele etmek,bir işin acele yapılmasını istemek,bir işin çabuk hitampezir olmasına haddenziyade say etmek,bir işi acele ile görmeğe çalışmakتَعَجَّلَ : تَعَجُّلاً
pek etkin ve faal olan,gayretli,işte pek acele eden elçi,her işte acil olan,acele eden,iyileşen hasta,ayılan baygın kimseأَنْشَطُ و فِي المَثَلِ
acele etmek,hızla gitmek,koşmak,çabuk olmak,sürat etmek,acele etmek,çabuk davranmak,acele etmek,hızla gitmek,koşmak,çabuk olmak,seğirtip gitmekسَارَعَ : مُسَارَعَةً فِي
havuz etrafından su taşıncaya dek doldurmak,iyice doldurmak,işi unutmak,aşırı ve ağır yük yüklemek,terk etmek,acele ile hakkından gelmek,işte acele etmek,elçi veya aracı göndermek,yollamak,öne geçmek,aşırı övmek,bertaraf etmek,ifrat etmek,abartmak, sözأَفْرَطَ : إِفْرَاطاً عَلَي ، فِي ، هُ
perişan ve süratlice yürümek,çabuk yürür olmak,çabuk yürümek,kan akmak,acele etmek,koşmak,ayağına çabuk olmak,kan çabuk akmak,acele gitmekهَرِعَ ـَـ هَرَعاً إِلَي
acele etmek,hızlanmak,hızlı davranmak,aceleci davranmaktelaş etmek,sürat etmek,koşmak,acele etmke , telaş etmek , sürat etmek, hızlanmak, koşmakتَسَرَّعَ : تَسَرُّعاً
acele eden,girişen,süraatle başlayan,koşan,bütün parıltısı ile parlayan,on beşlik ay gibi,bedir,ön dört gecelik ay gibi parlak,acele ve süraatle giden,müsabakat eden,büyüklenmek,böbürlenmek,kibirlenmek,tekebbür etmek,kibir talep etmek,ansızın zahir ve hadis olur olanبَادِرٌ (م) بَادِرَةٌ (ج) بَوَادِرُ ، قَمَرٌ مُكْتَمِلٌ مُمْتَلِئٌ ، مُسْتَبِقٌ مُسرِعٌ
yüzünü ekşitmek,yüzünü buruşturmak,acele etmek,koşturmak,hurmayı aşılamak,kökünden kesmek,koşturmak,hurmayı aşılamak,kökünden kesmek,vakit değilken bir şey talep etmek,istemek,acele etmek,zamanından evvel yapmak,başlamakبَسَرَ ـُـ بَسْراً و بُسُوراً بِ
oyalanmak,kekelemek,duraksamak,işte acele davranmayıp ihtiyat ve tedbirle hareket etmek,sözde irkilmek,kemkum etmek,işte acele davranmayıp ihtiyat ve tedbirle hareket etmekلَعْثَمَ : لَعْثَمَةً فِي
gelini güveye göndermek,yollamakelini güveye göndermek,gelini güveye yollamak,gerdeğe koymak,koşmak,çabuk olmak,şimşek parlamak,acele etmek,koşmak,sıvışmak,sürekli esmek,çabuk olmak,şimşek parlamak,acele etmekزَفَّ ـُِـ زَفّاً وزِفَافاً و زُفُوفاً و زَفِيفاً إِلَي
acele et,acele et !وَحَاءَ وَحَاءَ !
acele et !هَيْتَ : أَسْرِعْ !
acele et !إِسْتَعْجِلْ ، أَسْرِعْ !
istemek,arzu etmek,dilemek,rağbet etmek,niyet etmek,kast etmek,sevmek,otlatmak,sevk etmekأَرَادَ : إِرَادَةً بِ ، عَلَي ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
kışkırtmak,kındırmak,teşvik etmek,itmek,terğip etmek,tahrik etmek,sevk etmek,sürmek,rağbet etmekإِحْتَثَّ : إِحْتِثَاثاً ، هُ
kışkırtmak,kındırmak,teşvik etmek,itmek,terğip etmek,tahrik etmek,sevk etmek,sürmek,rağbet etmekإِحْتِثَاثٌ (ج) إِحْتِثَاثَاتٌ
çekişmek,mücadele etmek,münazaa etmek,münakaşa etmek,kavga etmek,bir şeyi herbiri kendi tarafına çekmek,kakışmak,ihtilaf etmek,ortutتَنَازُعٌ ، تخاصم ، تقارع ، تصادم
buğz etmek,sevmemek,nefret etmek,birine düşman olmak,ayıplamak,adavet etmek,düşmanlıkla karışık buğuz etmek,kabul ve ikrar etmekشَنَأَ و شَنِئَ ـَـ شَنْأً و شِنْاً و شُنْاً و شَنْأَةً و مَشْنَأً ومَشْنَأَةً ومَشْنُؤَةً و شَنَآناً و شَنَآناً وشَنَاناً
beklemek,bekçilik etmek,göz kulak olmak,gözetmek,korumak,siyanet etmek,gözcülük etmek,,kollamak,muhafaza etmek,esirgemek,kalecilik etmek,çalmak,uğrulamakحَرَسَ ـُِـ حَرَساً وحَرْساً و حِرَاسَةً ، هُ
peyda etmek,ihdas etmek,türetmek,yoktan var etmek,zuhura getirmek,çıkarmak,icat etmek,bir şeyi yeniden yapmak ve sonra etmekإِحْدَاثٌ (ج) إِحْدَاثَاتٌ و في العرف الإحداث إيجاد الشيئ مسبوق بالزمان
toplamak,büyütmek,ziyade etmek,artırmak,övmek,özür dilemek,tahsil etmek,biriktirmek,cem etmek,devam etmek,arkasını bırakmamak,hayatta bulunan bir adamı övmek,medih ve sena etmek ,düzeltmek,ıslah etmek,artırmak,çoğaltmak,itmam ve ikmal etmek,tamamlamak,tazim ve tekrim etmekثَبَّي : تَثْبِيَةً ، هُ
güvenmek,itimat etmek,bir şeye dayanmak,isnat etmek,kabul etmek,seçmek,üründülemek,desteklemek,inanmak,kast etmek,tasdik etmek,onaylamak,yerine getirmekإِعْتَمَدَ : إِعْتِمَاداً عَلَي ، هُ
imha etmek,tahrip etmek,yıkmak,tarumar etmek,idam etmek,yok etmek,helak etmek,imha etmek,helak ve idam etmek,tarumar ve perişan etmek,harap etmek,öldürmek,yerle bir etmek,yıkmakتَدْمِيرٌ (ج) تَدْمِيرَاتٌ و تَدَامِيرُ ٌ: محو، إهلاك: ٌومنه قوله تعالي
çok lanet etmek,eziyet etmek,işkence etmek,telin etmek,lanetlemek,azap etmekلَعَّنَ : تَلْعِيناً ، هُ
tez cevap vermek,kabul etmek,temsilci atamak,temsil etmek,vekil tayin etmek,davet etmek,birini bir işe çağırmak,icabet etmek,ortaya çıkmakإِنْتَدَبَ : إِنْتِدَاباً ،هُ ، لِ و يُقَالُ نَدَبَ لِكَذَا و إِلَي كَذَا فَانْتَدَبَ لَهُ
uymak,itaat etmek,teslim olmak,boyun eğmek,kabullenmek,söz dinlemek,denileni yapmak,itikat etmekkabul etmek,itiraf etmek,izan etmek,pes etmek,anlamakأَذْعَنَ : إِذْعَاناً بِ ، لِ
biriyle münazaa etmek,düşmanlık etmek,bozuşmak,münakaşa etmek,tartışmak,mücadele etmek,kavga etmek,çekişmek,düşmanlık etmek,biriyle münazaa etmek,dava etmek,bozuşmak,hasım olmak,muhasama etmek,birbiriyle çekişmek,düşmanlık etmek,bozuşmak,kavga etmek,muhasame edişmekخَاصَمَ : مُخَاصَمَةً و خِصَاماً مَعَ ، هُ
ısrar etmek,üzerinde durmak,azim ve sebat etmek,inatlık etmek,öneğilik etmek,karar vermek,ayak direnmek,ayak basmak,tayin etmek,iltizam etmek,daimbir iş üzerine olmak,fariğ olmamak üzere ikdam ve iltizamı tam ile akdi kalp etmekأَصَرَّ : إِصْرَاراً عَلَي
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
Kelime Havuzu
- سحب الأسماء ، سحب القرعة ، إلقاء القرعة ، إقتراع ، ، نمّ ، نميمة ، غيبة ، إستيعاب - تَفَهُّمٌ - قَادَ ـِـ قَيْداً - أَيْنَ شِقَّةُ هَذِهِ أي القِطْعَة المَِْقُوقَة او البَاقِيَة بَعْدَ القَطْعِ عَلَي مَعْنَي الإِسْتِفْهَامِ - تستر علي الجرائم - عدة مرات - أداة تلحق بأواخر الكلمات التركية فتفيد المهنة و الحرفة ، علامة إسم الفاعل لأن في التركي كل كلمة جرّدت من علامة المصدر إذا كانت مصدرا و صارت علي صورة الأمر او كانت إسما مجردا و ألحق بآخرها حرفي جي فتكون إسما للفاعل كقولك بلجي عالم و بزجي قمّاش و بزّاز اللهم إذا لم يكن كذلك إسما مخصوصا كقولك بربر اي حلاّق و بقّال سمَّان - جلدير : بلدة في ولاية أرضروم الكردية - محاور ديكارتية - رَضْعَةٌ (ج) رَضَعَاتٌ - عَصْرٌ حَجَرِيٌّ قَدِيمٌ وَسِيطٌ - فَصُحَ ـُـ فَصَاحَةً - أَغْمَضَ : إِغْمَاضاً عَلَي ، فِي ، عَنْ ، هُ - مِجْوَلٌ - إضاءة، تزيين بالأنوار و الأضواء - أَقْرَأَتِ المَرْأَةُ مِنَ الحَيْضِ : طَهُرَتْ - فَرِغَ الإِنَاءُ - دور حافز او حفّاز - مَحِيقٌ - مُفَاعِلٌ مُحَوِّلٌ - أُحْجُوَّةٌ (ج) أَحَاجِيُ : لُغْزٌ - ثَئِدَ ـَ ثَأَداً - إِبْغَثَّ إِبْغِثَاثاً الشَّيْئُ - إِسْتَنْجَي الشَّيْئ مِنْهُ : إِسْتَخْلَصَه - أَوْعَبَهُ - أَمَّمَهُ : قَصَدَهُ - أُسْتَاذٌ مُتَمَرِّسٌ - تصدي للهجوم ، تصدي للغارة - لَعِبَ عَلَي آلَةِ الطَّرَبِ - إستحقاق المختارية، لياقة للمختارية، صلاحية إلي المنخبية
ElmaWarid