1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
koşmak,acele etmek,süratle gitmek,yavaşlatmak,yaklaşmak,gecikmek,ay sonunda çıkmakأَفَدَ ـَـ أَفْداً
sürat eylemek,ivmek,birbirinden ivişmek,acele etmek,erken işe başlamak,önürdü tutmakبِدَارٌ : مُبَادَرَةٌ ، سُرْعَةٌ
aceleci,iveğen,acul,hızlı,tezcanlı,çabuk,ivici,çok acele eden,içi darعَجُولٌ
ayak kaymak, yanılmak,hataya düşmek,zelil olmak,acele etmek,neşelenmek,uçmak,havalanmakهَفْوٌ
acele etmek,görünüryor ava atıp yerinde öldürmek,ölümü tatmak,at gemini ısırıp gitmekاَصْمَي : إِصْمَاءً و فِي الحَدِيثِ
parmakla pamuğu ditmek,ceylan v.s yeynice ve çabuk koşmak,acele etmekمَزَعَ ـَـ مَزْعاً و مَزْعَةً
belinlenmek,ürküp kaçmak,karanlıkta acele gitmek,çabuklamak,kalkmağa davranmak,pek kızmak,öfkelenmekإِسْتَأْوَرَ : إِسْتِئْوَاراً
gecikmek,eğlenmek,davarı ile birlikte gitmek,göç etmek,geciktirmek,acele ettirmek,,uzaklaşmakإِنْتَأَشَ : إِنْتِئَاشاً بِ ، هُ
alı koymak,geciktirmek,koşmakta acele etmek,yeri kazmak,yarmak,çapalamak,çapa kullanmakعَزَقَ ـُِـ عَزْقاً
acele etmek,çabuk olmak,atılmak,rüzgar nesneyi götürmek,sürüklemek,dalmak,kendini içine atmakتَتَيَّعَ : تَتَيُّعاً بِ ، فِي ، تَتَايَعَ : تَتَايُعاً
işi yapmakta acele etmek,ivmek,önürtmek,çabuk davranmak,birden zihne,hatıra gelmek,doğmakتَبَادَرَ : تَبَادُراً إِلَي ، عَلَي
davar otu yemek,yalamak,deveyi boynunun orta yerinde dağlamak,acele etmek,göz değmekلَعَطَ ـَـ لَعْطاً
vakti gelmek,yaklaşmak,yakın olmak,çatmak,acele etmek,yara iyileşmek,onulmak,kapanmak,azalmak,küçülmekأَزِفَ ـَـ أَزَفاً و أُزُوفاً
bükmek,burmak,kıvırmak,sarmak,eğmek,uşak yirmi yaşına basmak,işte acele etmeyip ağır davranmakلَوَي ـِـ لَيّاً و لَوْياً و لُوِيّاً عَنْ
cenkte geri kaça sebatlı olmayan korkak,savaşta gerilenen asker,işlerinde acele etmeyip teenni üzere davranan herifوَقَّافٌ
cümlesine yetişmek,sürmek,istiğrak,dalmak,içine almak,devam etmek,bir şeyi baştan başa kaplamak,bir şeyi bütün tutmak,istiap etmek,kavramak,gayeyi aşmak,ileri gitmek,içine almak,tecavüz etmek,aşırılığa kaçmak,hepsini işgal etmek,doldurmak,meşgul etmek,zapإِسْتَغْرَقَ : إِسْتِغْرَاقاً فِي
bed ve kerih bulmak,iğrenmek,iğrendirmek,tiksinmek,güç ile iş buyurmak,göç etmek,zorlamak,mecbur etmek,cebir etmek,,bed ve kerih olmak,ikrah,ikrah etmek,nefret etmek,sevmemek,korkutmak,nefret ettirmekإِكْرَاهٌ (ج) إِكْرَاهَاتٌ
tembih etmek,dikkati çekmek,uyarmak,tembih etmek,uyandırmak,sipariş etmek,ismini meşhur etmek,yükseltmek,uyandırmak,ısmarlamakنَبَّهَ : تَنْبِيهاً إِلَي ، هُ
inam,ihsan,bağış,lütüf,nimet vermek,nimetlemek,iyilik etmek,ihsan etmek,bahşiş etmek,inam etmek,efendilikإِنعَامٌ (ج) إِنْعَامَاتٌ : إِنْعَامَةٌ : إِحْسَانٌ
beze arış yapmak,vermek,arışlamak,dokumak,bezin arışını çözüp düzelltmek,kumaşın çözgüsünü uzatmak,bahs etmek,isabet etmek,ihmal etmek,iyilik etmek,kavmin arasını yapmak,uzlaştırmak,öğüt vermekأَسْدَي : إِسْدَاءً إِلَي
yetişmek,olgunlaşmak,anlamak,kavramak,idrak etmek,akıl etmek,ulaşmak,kemale ermek,kemalini bulmak,erişmek,ermek,yetmek,telafi etmek,sezmek,görmek,bulmak,elde etmek,bildirmek,bilmek,tabi olmak,baliğ olmak,yakalamak,elde etmek,nail olmak,vakti gelmekأَدْرَكَ : إِدْرَاكاً بِ ، هُ و فِي المَثَلِ
takdis etmek,kutsallaştırmak,pak kılmak,tenzih etmek,temiz etmek,kutsamak,takdis etmek,tathir etmek,temiz kılmak,Hak teala hazretlerinin bir nevi hizmet ve ibadetine tayin ve tahsis ederek aziz ve mübarek ve mukaddes kılmak,Allahı tealayı ayıplardan ve şirkten tenzihe delalet eden tabir ile zikir ve vasıf ve itikat etmekتَقْدِيسٌ (ج) تَقْدِيسَاتٌ
savaşa gitmek,savaşmak,cihat etmek,istemek,düşmanla savaşmak,düşmanı basmak,muhabere yapmak,hücum etmek,saldırmak,istila etmek,cenk etmek,gazaya gitmek,istemek,dilemek,kast etmek,savaşmak,gazaya gitmek,istemek,dilemek,kast etmek,cenk etmek,savaşmak,hücum etmek,saldırmak , istila etmek , cenk etmekغَزَا ـُـ غَزْواً و غَزَوَاناً وغَزْوَةً و غَزَوَةً
birinin boyunn ağrısını tedavi etmek,men etmek,hapis etmek,alıkoymakآجَلَ : مُؤَاجَلَةً عَنْ ...
ölüyü mezara gömmek,defin etmek,taan etmek,meyil etmek,sapmakلَحَدَ ـَـ لَحْداً
konuk etmek,misafir etmek,ziyafet istemek,ev sahipliği etmek,ağırlamakإِسْتِضَافَةٌ (ج) إِسْتِضَافَاتٌ
yeniden başlamak,baş vurmak,müracaat etmek,itirza etmek,temyiz etmekإسْتَأْنَفَ إِسْتِئْنَافاً
zarar etmek,zülümetmek,haksızlık etmek,kahr etmek,ezmek,hakkını eksiltmekضَامَ ـِـ ضَيْماً
hüküm etmek,hakim olmak,tahaküm etmek,yönetmek,idare etmek,dizginlemekتَحَكَّمَ : تَحَكُّماً فِي
nöbet ile gelmek,musibet isabet etmek,kısa etmek,kast etmekإِنْتَأَبَ : إِنْتِآباً ، هُ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
Günün Kelimesi
ElmaWarid