1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,çabuk,olmak,yardım isteyen adama davranmak,ziyade meserret ve mest guru olmak,ot uzamakأَزِجَ ـَـُـ أَزَجاً و أُزُوجاً عَنْ
işte acele etti,sürat ettiإِنْتَقَثَ فِي الأَمْرِ : أَسْرَعَ فِيْهِ
kast etmek,acele etmek,koşturmakأَوْحَفَ : إِيْحَافاً ، إلي ، هُ
sürat etmek,ivmek,acele etmekعَجَلٌ
acele etmek,ivmek,sürat etmekإِقْرَنْصَفَ : إِقْرِنْصَافاً
kaçmak,iltica etmek,acele etmekفَرَّ ـِـ فِرَاراً
adam acele etti,sürat ettiأَهْرَعَ الرَّجُلُ : أَسْرَعَ فِي عَدْوِهِ
adam acele etti,sürat ettiأَنْبَسَ الرَّجُلُ : أَسْرَعَ
acele etmek,sürat etmek,ivmekإِدْرَنْفَقَ : إِدْرِنْفَاقاً
adam acele etti,sürat ettiإِسْبَطَرَّ الرَّجُلُ فِي السّيْرِ : أَسْرَعَ
adam acele etti,sürat ettiإِرْقَدَّ : إِرْقِدَاداً الرَّجُلُ * : أَسْرَعَ
acele etmek,ivmek,sürat etmekهَابَذَ : مُهَابَذَةً
koşarken acele etti,sürat ettiأَنْسَلَ فِي ركْضِهِ : أَسْرَعَ
adam acele etti,sürat ettiأَرْنَفَ الرَّجُلُ : أَسْرَعَ
adam süratle yürüdü,acele yürüdüإِهْتَزَعَ الرَّجُلُ فِي السَّيْرِ : أَسْرَعَ
kavga,muharebe etmek,savaş meydanında akran akrana karşı çıkıp münferiden muharebe etmek,savaşmak,kavga etmek,muharebe etmek,savaşmaya çıkmakبَارَزَ : مُبَارَزَةً و بِرَازاً ، هُ
hayvanın hayalarını çıkarmak,enemek,iğdiş etmek,hadım etmek,ımlık etmek,acele ettirmek,almak,alıp kaçmak,kapmak,ivdirmekمَعْلٌ و فِي المَثَلِ
zorlamak,icbar etmek,cebr ve zorbalık yüklemek,isnat etmek,kırık kemiği bağlayıp iyi etmek,fakirin ihtiyacını görmekأَجْبَرَ : إِجْبَاراً ، هُ
almak,tutmak,ahzetmek,bahşetmek,başlamak,tevkif,işkence,ukubet,adet,kabz etmek kendi tasarrufuna dahil etmek,kabul etmekأَخْذٌ : قَبْضٌ : أَسْرٌ ، تَنَاوُلٌ ، قَبُولٌ
inam ve ihsan etmek,nimet saymak,tekrar etmek,minnet etmek,birine yapılan iyilikleri sayıp başına kakmak,incitmekإِمْتَنَّ : إِمْتِنَاناً عَلَي ، هُ
tekfir etmek,örtmek,setir etmek,birine küfür isnat edip kafir demek,hıns lazım kelam yemine keffaret etmekتَكْفِيرٌ (ج) تَكْفِيرَاتٌ
ev,mesken,barınak ittihaz etmek,oturacak ,barınacak yer peyda etmek,konmak,nüzül ve ikamet etmek,kuşlar toplanmakتَأَوِّيٌ (ج) تَأَوِّيَاتٌ
başını döndürmek,ağrıtmak,memleket halkını ezmek,ülkeyi istila etmek,kahr etmek,tezlil etmek,alçaltmak,basmak,dolaşmak,gezmekدَوَّخَ : تَدْوِيخاً
nida eyleyip bildirmek,haber vermek,kulağa dokunmak,kulak yapmak,takmak,ilan etmek,duyurmak,deklare etmek,anons etmekآذَنَ : إِيْذَاناً ، بِ ، لِ ، هُ
nitelemek,vasıflamak,tavsif etmek,söze bir sıfat uydurmak,vasıflandırmak,tarif etmek,tanımlamak , tasvif ve tasvir etmek,resmetmek ,نَعَتَ ـَـ نَعْتاً
azarlamak,tekdir etmek,ayıplamak,kovmak,gıybet etmek,delmek,gedik açmak,iftira,bühtan etmek,şerefini kırmak,leke sürmekثَلَبَ ـِـ ثَلْباً ، هُ
özetlemek,kısaltmak,açıklamak,beyan etmek,telhis etmek,telhis,vezir tarafından padişaha devlet çıkarlarına dair takdim olunan tarkriri arz etmek,iyi aydınlatmak,anlatmak,telhis etmek,kısaltmak,hülasa etmek,iyi aydınlatmak,anlatmak,لَخَّصَ : تَلْخِيصاً ، هُ
tedarik etmek,yetişmek,ulaşmak,telafi etmek,bir cemaatin ahiri evveline yetişmek ve istidrak etmek yani geçen ve zayi olanı yerine getirmek,hazırlamak,yetişmek,levazımını müheyya kılmak,amade etmekتَدَارَكَ : تَدَارُكاً
tavsiye, sipariş, ısmarlamak,sipariş ve derühte etmek,kendisi kayıp oldukta yahut vefat ettikten sonra işlenilmek üzere nesneyi birine sipariş etmek,bir kimseyi kayırmak için diğerine ihale ve sipariş etmek,tavsiye,vasiyet etmek,tavsiye etmek,ısmarlamak,ivdirmekتَوْصِيَةٌ (ج) تَوْصِيَاتٌ
sevindirmek,mesrur etmek,hoşnut etmek,semer devenin omuzunu vurmak,çok vermek,bol vermek,çoğaltmak,çok etmek,büyük etmek,bollaştırmak,bol etmek,bolca vermek,büyük olmak,sağlam görüş sahibi olmakأَجْزَلَ : إِجْزَالاً فِي ، لِ ، مِنْ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid