1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
kusuk ağızdan çıkmak,su akmak ve yere yayılmak,ekmek parçası ile banmak,çabuklamak,acele etmek,yol gitmek,yol kesmekتَاعَ ـِـ تَيْعاً و تَيَعاً و تَيَعَاناً إِلَي ، هُ
hayvanın hayalarını çıkarmak,enemek,iğdiş etmek,hadım etmek,ımlık etmek,acele ettirmek,almak,alıp kaçmak,kapmak,ivdirmekمَعْلٌ و فِي المَثَلِ
acele etmeyerek yavaş yavaş yapmak,Kuranın mecazına ve mesaddına ve vukufuna riayet etmekتَرَسُّلٌ (ج) تَرَسُّلاَتٌ و الترسل في الأذان أن يفصل بين كلمات عند الصوت من غير تغني
kılıç kesmek,çabuk çabuk söylemek veya okumak,Kuranı hızlı okumak,ivmek,acele etmekهَذْرَمَ : هَذْرَمَةً
yerinden uzaklaştırmak,def etmek,apar topar çekmek,ırak etmek,ayırmak,itmek,acele içinde çekmekزَحَّ ـُـ زَحّاً
işte acele etmek,sürat etmek,kemiğin iliğini çıkarmak,gömülü şeyi çıkarmak için kazmak,eşmekإِنْتَقَثَ : إِنْتِقَاثاً فِي
kalkmak ister gibi oturdu,acele ile yerinden kalkmak için ayağının ucu üzerine oturdu,dikildiإِسْتَوْفَزَ : جَلَسَ كَأَنَّهُ يُريدُ القِيَامَ
sabah içeceğine acele eden kimse;sabah içkisini içen,güzel yüzlü,güzel,yakışıkصَبْحَان (م) صَبْحَي (ج) صُبَاحَي
deve kükremek,bulut gürlemek,deve korkudan acele etmek,hızlanmak,deveyi yürümeye kındırmak,teşvik etmek,ilerlemekأَرْزَفَ : إرْزَافاً إِلَي
koşmak,sürat etmek,acele etmek,çocuk ağlamağa hazırlanmak,gülmek,kadın fütür içinde alay edercesine gülmekأَهْنَفَ : إِهْنَافاً
kesmek,budamak,terbiye etmek,temizlemek,ıslah etmek,acele etmek,akmak,gürültü etmekهَذَبَ ـِـ هَذْباً
sürat etmek,acele etmekمَلْمَلَ : مَلْمَلَةً
acele kesmek,hızlıca kesmekهَذَمَ ـِـ هَذْماً
acele gelmek,koşarak gelmekهَتَعَ ـَـ هَتْعاً
acele etti,sürat ettiأَوْحَفَ : أَسْرَعَ
inam ve ihsan etmek,nimet saymak,tekrar etmek,minnet etmek,birine yapılan iyilikleri sayıp başına kakmak,incitmekإِمْتَنَّ : إِمْتِنَاناً عَلَي ، هُ
almak,tutmak,ahzetmek,bahşetmek,başlamak,tevkif,işkence,ukubet,adet,kabz etmek kendi tasarrufuna dahil etmek,kabul etmekأَخْذٌ : قَبْضٌ : أَسْرٌ ، تَنَاوُلٌ ، قَبُولٌ
tekfir etmek,örtmek,setir etmek,birine küfür isnat edip kafir demek,hıns lazım kelam yemine keffaret etmekتَكْفِيرٌ (ج) تَكْفِيرَاتٌ
nitelemek,vasıflamak,tavsif etmek,söze bir sıfat uydurmak,vasıflandırmak,tarif etmek,tanımlamak , tasvif ve tasvir etmek,resmetmek ,نَعَتَ ـَـ نَعْتاً
nida eyleyip bildirmek,haber vermek,kulağa dokunmak,kulak yapmak,takmak,ilan etmek,duyurmak,deklare etmek,anons etmekآذَنَ : إِيْذَاناً ، بِ ، لِ ، هُ
hayvanın hayalarını çıkarmak,enemek,iğdiş etmek,hadım etmek,ımlık etmek,acele ettirmek,almak,alıp kaçmak,kapmak,ivdirmekمَعْلٌ و فِي المَثَلِ
azarlamak,tekdir etmek,ayıplamak,kovmak,gıybet etmek,delmek,gedik açmak,iftira,bühtan etmek,şerefini kırmak,leke sürmekثَلَبَ ـِـ ثَلْباً ، هُ
ev,mesken,barınak ittihaz etmek,oturacak ,barınacak yer peyda etmek,konmak,nüzül ve ikamet etmek,kuşlar toplanmakتَأَوِّيٌ (ج) تَأَوِّيَاتٌ
başını döndürmek,ağrıtmak,memleket halkını ezmek,ülkeyi istila etmek,kahr etmek,tezlil etmek,alçaltmak,basmak,dolaşmak,gezmekدَوَّخَ : تَدْوِيخاً
Hak teala ezelden vuku bulacak nesneleri tayin etmek,ve bir nesnenin evsaf ve keyfiyatını tayin etmek,bir şeyin kadir ve kıymetini his ve teslim ve itiraf etmek,tertip ve tesviye etmek,vuku bulmanın vecih ve sureti ve ibarenin manasını tamam etmekiçin vaki olmayan lafız yahut elfazı zihnen ilave etmek,takdir etmek,takdir,dereceتَقْدِيرٌ (ج) تَقدِيرَاتٌ
özetlemek,kısaltmak,açıklamak,beyan etmek,telhis etmek,telhis,vezir tarafından padişaha devlet çıkarlarına dair takdim olunan tarkriri arz etmek,iyi aydınlatmak,anlatmak,telhis etmek,kısaltmak,hülasa etmek,iyi aydınlatmak,anlatmak,لَخَّصَ : تَلْخِيصاً ، هُ
tedarik etmek,yetişmek,ulaşmak,telafi etmek,bir cemaatin ahiri evveline yetişmek ve istidrak etmek yani geçen ve zayi olanı yerine getirmek,hazırlamak,yetişmek,levazımını müheyya kılmak,amade etmekتَدَارَكَ : تَدَارُكاً
tavsiye, sipariş, ısmarlamak,sipariş ve derühte etmek,kendisi kayıp oldukta yahut vefat ettikten sonra işlenilmek üzere nesneyi birine sipariş etmek,bir kimseyi kayırmak için diğerine ihale ve sipariş etmek,tavsiye,vasiyet etmek,tavsiye etmek,ısmarlamak,ivdirmekتَوْصِيَةٌ (ج) تَوْصِيَاتٌ
sevindirmek,mesrur etmek,hoşnut etmek,semer devenin omuzunu vurmak,çok vermek,bol vermek,çoğaltmak,çok etmek,büyük etmek,bollaştırmak,bol etmek,bolca vermek,büyük olmak,sağlam görüş sahibi olmakأَجْزَلَ : إِجْزَالاً فِي ، لِ ، مِنْ
başlamak,şuru ve ağaz etmek, bir işi sair işlerden evvel işlemek,takdim etmek,yaratmak,inşa etmek,bir işe sairlerden önce başlamak,kendi memleketinden çıkmak,gurbeti tercih etmek,kızamık veya çiçek çıkarmakبَدَأَ ـَـ بَدْءاً و بَدْأَةً
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid