1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
sabah içeceğine acele eden kimse;sabah içkisini içen,güzel yüzlü,güzel,yakışıkصَبْحَان (م) صَبْحَي (ج) صُبَاحَي
koşmak,sürat etmek,acele etmek,çocuk ağlamağa hazırlanmak,gülmek,kadın fütür içinde alay edercesine gülmekأَهْنَفَ : إِهْنَافاً
deve kükremek,bulut gürlemek,deve korkudan acele etmek,hızlanmak,deveyi yürümeye kındırmak,teşvik etmek,ilerlemekأَرْزَفَ : إرْزَافاً إِلَي
kesmek,budamak,terbiye etmek,temizlemek,ıslah etmek,acele etmek,akmak,gürültü etmekهَذَبَ ـِـ هَذْباً
sürat etmek,acele etmekمَلْمَلَ : مَلْمَلَةً
acele etti,sürat ettiأَوْحَفَ : أَسْرَعَ
acele kesmek,hızlıca kesmekهَذَمَ ـِـ هَذْماً
acele gelmek,koşarak gelmekهَتَعَ ـَـ هَتْعاً
gerinmek,çekinip arzu eylemek,özlemek, yanüstü yatmak,enli ve derin istirahat eylemek,acele etmek,yayılmak,uzanmak,yatmakإِسْبَطَرَّ : إِسْبِطْرَاراً
koşmak,çabuk olmak,işte acele etmek,helak etmek,savaşta yaralının üstüne çıkıp öldürmek,yaralıyı öldürmek,işini bitirmekذَفَّ ـُِـ ذَفّاً و ذَفَفاً و ذِِفَافاً عَلَي
bir nesneyi çarçabuk kesmek,Kuranı hızlı okumak,kesip atmak,hızlı kesmek,sözü muntazam söylemek,okumada acele etmekهَذَّ ـُـ هَذّاً و هَذَذاً و هَذَاذاً و هُذَاذاً
daha ağır,pek acele etmeyen,ağır davranan,pek gecikip oyalananأَبْطَأُ و َ فِي المَثَلِ
ayak kaymak,yanılmak hataya düşmek,zelil olmak,acele etmek,neşelenmek,uçmak,havalanmak,çabuk gitmek,yürek çarpmak,yanılmak,sürçmek,erkek deve kuşu koşmakهَفَا ـُـ هَفْواً و هَفْوَةً و هَفَوَاناً و هُفُوّاً بِ
hızlanmak,kazmak,eşmek,nakl etmek,ifsat etmek,kemiğin iliğini çıkarmak,eziyet etmek,sözü birbirine karıştırmak,bir işte acele etmekنَقَثَ ـُـ نَقْثاً عَنْ ، فِي
yanmak,pıhtılaşıp arkasında yanmak,helak olmak,kan heder olmak,boşa gitmek,acele etmek,dağılmak,bölüşmek,tencerenin dibi yapışmakشَاطَ ـِـ شَيْطَاً وشِيَاطَةً و شَيْطُوطَةً
tekfir etmek,örtmek,setir etmek,birine küfür isnat edip kafir demek,hıns lazım kelam yemine keffaret etmekتَكْفِيرٌ (ج) تَكْفِيرَاتٌ
almak,tutmak,ahzetmek,bahşetmek,başlamak,tevkif,işkence,ukubet,adet,kabz etmek kendi tasarrufuna dahil etmek,kabul etmekأَخْذٌ : قَبْضٌ : أَسْرٌ ، تَنَاوُلٌ ، قَبُولٌ
inam ve ihsan etmek,nimet saymak,tekrar etmek,minnet etmek,birine yapılan iyilikleri sayıp başına kakmak,incitmekإِمْتَنَّ : إِمْتِنَاناً عَلَي ، هُ
Hak teala ezelden vuku bulacak nesneleri tayin etmek,ve bir nesnenin evsaf ve keyfiyatını tayin etmek,bir şeyin kadir ve kıymetini his ve teslim ve itiraf etmek,tertip ve tesviye etmek,vuku bulmanın vecih ve sureti ve ibarenin manasını tamam etmekiçin vaki olmayan lafız yahut elfazı zihnen ilave etmek,takdir etmek,takdir,dereceتَقْدِيرٌ (ج) تَقدِيرَاتٌ
özetlemek,kısaltmak,açıklamak,beyan etmek,telhis etmek,telhis,vezir tarafından padişaha devlet çıkarlarına dair takdim olunan tarkriri arz etmek,iyi aydınlatmak,anlatmak,telhis etmek,kısaltmak,hülasa etmek,iyi aydınlatmak,anlatmak,لَخَّصَ : تَلْخِيصاً ، هُ
tedarik etmek,yetişmek,ulaşmak,telafi etmek,bir cemaatin ahiri evveline yetişmek ve istidrak etmek yani geçen ve zayi olanı yerine getirmek,hazırlamak,yetişmek,levazımını müheyya kılmak,amade etmekتَدَارَكَ : تَدَارُكاً
tavsiye, sipariş, ısmarlamak,sipariş ve derühte etmek,kendisi kayıp oldukta yahut vefat ettikten sonra işlenilmek üzere nesneyi birine sipariş etmek,bir kimseyi kayırmak için diğerine ihale ve sipariş etmek,tavsiye,vasiyet etmek,tavsiye etmek,ısmarlamak,ivdirmekتَوْصِيَةٌ (ج) تَوْصِيَاتٌ
sevindirmek,mesrur etmek,hoşnut etmek,semer devenin omuzunu vurmak,çok vermek,bol vermek,çoğaltmak,çok etmek,büyük etmek,bollaştırmak,bol etmek,bolca vermek,büyük olmak,sağlam görüş sahibi olmakأَجْزَلَ : إِجْزَالاً فِي ، لِ ، مِنْ
başlamak,şuru ve ağaz etmek, bir işi sair işlerden evvel işlemek,takdim etmek,yaratmak,inşa etmek,bir işe sairlerden önce başlamak,kendi memleketinden çıkmak,gurbeti tercih etmek,kızamık veya çiçek çıkarmakبَدَأَ ـَـ بَدْءاً و بَدْأَةً
özür dilemek,özür sahibi olmak,mazeret beyan etmek,özür beyan etmek,suçundan vaz geçilmek için bir sebep göstermek,bahane etmek,özür ve mani ve bahane irad edip kusurunun af olunmasını talep etmek,özrünün kabulunu istemek,kendini savunmk,şikayet etmek,resإِعْتَذَرَ : إِعْتِذَاراً إِلَي ، عَنْ ، لِ ، هُ
etekli etmek,zeyil ilave etmek,tatvil etmek,uzatmakتَذْيِيلٌ (ج) تَذْيِيلاَتٌ
kayıt etmek,tescil etmek,not etmek,yazdırmak,gol atmakسَجَّلَ : تَسْجِيلاً
yıkmak,harap etmek,bozmak,tahrip etmek,viran etmekأَخْرَبَ : إِخْرَاباً
armağan etmek,ithaf etmek,hediye etmek,dinlendirmek,yatıştırmakإِهْدَاءٌ (ج) إِهْدَاءَاتٌ
iman etmek,ibadet etmek,tapmak,korumak,himaye etmekأَلْهٌ : عِبَادَةٌ و يُقَالُ أَلَهَ أَلْهاً و إِلاَهَةً أَيْ عَبَدَ للَّهِ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid