1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
çocuk altını etmek,pislemek çiğ et yemek,döke saça yemek yemek,abdest bozmak,et yemek,misafire çabuk yemek yetiştirmek eti az pişirmek veya korun üzerinde pişirmemek,çiğ bırakmak,pis ve acele yiyip dudaklarına ve sakalına bulaştırmak,işi acele ile ve noksan yapmak,çırpıvermek,çocuk altını etmek,pislemekثَرْمَلَ : ثَرْمَلَةً
gelini güveye göndermek,yollamakelini güveye göndermek,gelini güveye yollamak,gerdeğe koymak,koşmak,çabuk olmak,şimşek parlamak,acele etmek,koşmak,sıvışmak,sürekli esmek,çabuk olmak,şimşek parlamak,acele etmekزَفَّ ـُِـ زَفّاً وزِفَافاً و زُفُوفاً و زَفِيفاً إِلَي
acele et!بَدَارِ ! (إِسْمُ فِعْلٍ للأَمْرِ بِمَعْنَي
acele et !هَيْتَ : أَسْرِعْ !
acele et,acele et !وَحَاءَ وَحَاءَ !
acele et !إِسْتَعْجِلْ ، أَسْرِعْ !
acele,süratزُؤَافٌ
lütfen aceleبسرعة من فضلك
acele ettiإِسْتَهْدَجَ : إِسْتَعْجَلَ
acele,ivmeklikأُمُّ النَّدَامَةِ : العَجَلَةُ
acele ettiأَضَرَّ إِلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ : أَسْرَعَ
acele ettiإِهْتَبَصَ : عَجِلَ
acele ettiبَشِقَ : أَسْرَعَ
acele ettiأَهْرَبَ : أَسْرَعَ
sürat,aceleإِفَازٌ : سُرعة
ısrar etmek,üzerinde durmak,azim ve sebat etmek,inatlık etmek,öneğilik etmek,karar vermek,ayak direnmek,ayak basmak,tayin etmek,iltizam etmek,daimbir iş üzerine olmak,fariğ olmamak üzere ikdam ve iltizamı tam ile akdi kalp etmekأَصَرَّ : إِصْرَاراً عَلَي
sipariş ve derühte etmek,kendisi kayıp oldukta yahut vefat ettikten sonra işlenilmek üzere nesneyi birine sipariş etmek,bir kimseyi kayırmak için diğerine ihale ve sipariş etmek,vasiyet etmek,tavsiye etmek,ısmarlamak,nasihat vermek,tembih etmek,ısmarlamak,emr etmek,vasi tayin etmek,övmekوَصَّي : تَوْصِيَةً إَلَي ، لِ ، بِ ، هُ
yardım etmek,medet etmek,feryada yetişip imdat etmek,imdada koşmak,imdadına yetimek,Allah kullarının dualarını kabul etmek,icabet etmek,bir kimsenin sıkıntısını gidermekأَغَاثَ : إِغَاثَةً و مَغُوثَةً ،هُ
iz takip etmek,izince gitmek,izlemek,haber nakil etmek,hadis nakil etmek,rivayet etmek,zikir etmek,irad etmek,hürmet ve ikram etmek,devenin tırnağını simtıraş ile oymak,erkek deve dişisine aşmak,nakiletmek,izince gitmekأَثَرَ ـُِـ أَثْراً واَثَارَةً و إِثَارَةً و أَثْرَةً و أُثْرَةً مِنْ ..
iptal etmek,lağv etmek,kaldırmak,ilga etmek,nahivte iki mefülünü geçişli kılan efal-i kulubte lafzan va mahallen amilin amelini iptal etmek,batıl etmek,kaldırmak,kırmak,lağv etmek,mahrum etmek,birini ümitsiz eylemek,bozmakأَلْغَي : إِلْغَاءًَ
emr etmek,tavsiye etmek,bir şey vermek,vasiyet etmek,emanet etmek,sipariş etmek,istemek,ısmarlamak,talep etmek,çok ve birbirine girmiş otlağa girmek,tembih etmek, ısmarlamak,vasiyet etmek,nasihat etmek,vasi nasp etmek,bir kimseyi yerine vasi kılmak,vasi tayin etmek,buyurmak,tavsiye etmek,emanet etmek,birine bir şey vermek,üzerine gerekli kılmak,gür otun içine girmekأَوْصَي : إِيْصَاءً بِ ، إلَي، عَلَي ، لِ وفِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
çekişmek,münakaşa etmek,münazaa etmek,birbirine husumet etmek,birbiriyle muhaseme etmek,yek diğeriyle muhasama etmek,husumet edişmek,bozuşmak,kavga etmek,muhasame edişmek,düşmanlaşmakتَخَاصَمَ : تَخَاصُماً
dikmek,yamamak,tamir etmek,hayvanları hıfız etmek,gözetmek,bakmak,örtmek,setr etmek,bürümek,sarmak,gizlemek,örtbas etmek,ketim etmek,men etmek,alıkoymak,tutmak,zaptetmek,zarf mazrufu hıfız edip dökmemek,tencereye kılıf yapmakجَأَيَ ـَِـ جَأْواً و يقال الراعي لا يجأي الغنم اي لا يرعيها
öldürmek,helak etmek,malını heder etmek,mahv etmek,gebertmek,malını heder etmek,satmak,sarf edip bitirmek,tüketmek,telef etmek,mahve etmekأَهْلَكَ : إِهْلاَكاً ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
silmek,yok etmek,kaldırmak,iptal etmek,oku hedeften aşırmak,kabı doldurmak,çıkarmak,hükümsüz kılmak,iptal etmek,mahv etmek,yok etmek,imha etmek,öldürmek,canını çıkarmak,iptal etmek,tiksindirmekأَزْهَقَ : إِزْهَاقاً فِي : وَفِي القُرآنِ العَظِيمِ
sözü geveleyerek söylemek,anlaşılmaz,kapalı şekilde söylemek,men ve hapis etmek,yağmur günlerce devam etmek,ısrar etmek,ikamet etmek,zayıflamak,hapis etmek,bir işte tereddüt etmek,ağnatmakلَثْلَثَ : لَثْلَثَةً عَلَي
ağzını yumup oturmak,sabır etmek,yemekten içmekten kendini men etmek,imtina etmek,ısırmak,bükmek,gayret etmek,mülazemet etmek,yemek,çok yemek yemekten sakınmak,ezip mah etmek,bitirmekأَزْمٌ : أَكْلٌ ، إِمْساكٌ عَن الإِسْتِكْثَارِ مِنَ الطَّعَامِ ، و يُقَالُ أَصْلُ الدَّوَاءِ الأَزْمُ
idare etmek,yönetmek,tımar etmek,raiyyetin işlerini görüp gözetmek,malını idare etmek,insanların başkanlığına gelmek,işleri kurnazca düzeltmek,yönetmek,idare etmek,yedmek,gütmek,hüküm etmek,sürmek,muhafaza etmek,düzenlemek,tımar etmek,nizama sokmakسَاسَ ـُـ سِيَاسَةً
seçmek,üründülemek,tercih etmek,yeğlemek,ihtiyar ve intihap etmek,bir şeyi bir şeye tabi etmek,kesb-i ehemmiyet etmek,üstün tutmak,tahsis etmek,tabi kılmak,bezi yumaşak etmekآثَرَ : إِيْثَاراً بِ ، علي ومنه قوله تعالي
kuruntuya dalmak,hayal etmek,yanlış anlamak,sanmak,kuruntulanmak,hayal etmek,tasarlamak,vehim etmek,zan ve şek üzere olmak,vehimlenmek,korkmak,hayallamak,kuruntuya düşmek,zan ve güman etmek,korkup havf etmek,zan etmek,hayal etmek,tasavvur etmek,ummakتَوَهَّمَ : تَوَهُّماً
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
Günün Kelimesi
ElmaWarid