1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
yürümekte acele etmek,ivmek,pekhızlı yürümek,çabuk gayretli yürümek, uzağa gitmek,derine inmek,ırak olmak,uzaklaşmak,gitmek,içine girmek,sızmakأَوْغَلَ : إِيْغَالاً فِي ، هُ يُقَالُ أَوْغَلَ فِي الأَرْضِ أَيْ بَعُدَ
yürürken acele etmek,ivmek,sürat etmek,hızlı gitmek,yeri saban ile sürüp yarmak,iki dağ arasındaki yolda gitmek,apışlarını açmakأَفَجَّ : إِفْجَاجاً فِي
büzülmek,çekilmek,buruşmak,toplanmak,işte seri ve çalak olmak,küçülmek,ivmek,acele etmek,eksilmek,ayrılmak,tez tez gitmek,çabuk olmakإِنْكَمَشَ : إِنْكِمَاشاً فِي ، عَلَي
ikamet etmek,acele yürümek,hızlı yürümek,rüzgar dinmek,odu,ateşi söndürmek,indirmek,yatıştırmak,susmak,durmak,girişmek,seyirde hızlı gitmek,öldirmekأَهْمَدَ : إِهْمَاداً بِ ، فِي ، هُ
girişim,insiyatif,bir şeye sürat etmek,önürtmek,başlama,sürat eylemek,ivmek,biribirinden ivişmek,acele etmek,erken işe başlamak,önürdü tutmak,ayrılmakمُبَادَرَةٌ (ج) مُبَادَرَاتٌ ، مُغَادَرَةٌ
göç etmek,göçmek,intikal etmek,gitmek,ölmek,vefat etmek,irtihal etmek,binmek,acele etmek,talep etmek,yüklemek,sırtına çıkmakإِرْتَحَلَ : إِرْتِحَالاً إلَي ، عَنْ
dağa çıkmak,yürümede veya söylemekde sürat ve acele etmek,sözle ilzam ve ifham ve iskat etmek,sustrmak,dağıtmakبَقَّطَ : تَبْقِيطاً فِيِ ، هُ
dağa çıkmak,yürümede veya söylemekde sürat ve acele etmek,sözle ilzam ve ifham ve iskat etmek,sustrmak,dağıtmakبَقَّطَ : تَبْقِيطاً فِيِ
acele yürümek,süratle gitmek,süratle gitmek,hareket etmekرَمَعَ ـَـ رَمْعاً و رَمَعَاناً
pek tez,ivegen işi,aceleci,pek acele eden,pek acil,çok aceleciأَعْجَلُ : عَجُولٌ و فِي المَثَلِ
bir yöne doğru acele,sürat etmek,araştırmak,teftiş,tahkik etmek,almak üzre elini uzatmak,hazırlanmak,hazırlıklı olmak,sevinmek,yüzü gülmek,toplanmak,birikmek,birbirlerine hücum etmekبَهَشَ ـَـ بَهْشاً ، إِلَي ، عَنْ ، لِ ، بِ ،
adam acele yürüdü,tez yürüdü,çabuk yürüdü,süratlı yürüdü,hızlı yürüdüبَلْهَسَ : بَلْهَسَةً الرَّجُلُ : أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ
birine erken gitmek,bir işe acele etmek,birini halkı sabah erken uyandırmağa memur etmek,takaddüm ve sebketmek,geçmek,ilerlemek,birinin develeri erkenden suya varmakأَبْكَرَ : إِبْكَاراً
yüksek yerden aşağı indirmek,inmek,gelmek,işte sürat ve acele etmek,bir nesnenin etrafını alıp çevirmek,kuşatmak,ihata etmek,kıraatta sürat etmekحَدْرٌ
şer ve fenalığa müsaaraat etmek,dolmak,sevinç,ve neşaftan düşünmeksizin büyük işlere kalkışmak,çok dolmak,kötülüğe acele etmekتَرِعَ ـَـ تَرَعاً إِلَي
aldatmak,hıyanet etmek,haksızlık etmek,çalmak,hata etmekأَلَسَ ـِـ أَلْساً فِي
iman etmek,ibadet etmek,tapmak,korumak,himaye etmekأَلْهٌ : عِبَادَةٌ و يُقَالُ أَلَهَ أَلْهاً و إِلاَهَةً أَيْ عَبَدَ للَّهِ
maskaralık etmek,maskara etmek,zevklenmek,eğlenmek,alay etmekتَمَسْخَرَ : تَمَسْخُراً
ikamet etmek,oturmak,durmak,kalmak,konaklamak,durgurmak, eğleşmek,barınmak ,durgutmak,kurmak,dava açmak,müezzin kamet getirmek,doğrultmak,düzeltmek,yapmak,kılmak,yukarı kaldırmak,yükseltmek,tayin etmek,devam etmek,yerine getirmek,ikame etmek,mukim olmak,mأَقَامَ : إِقَامَةً بِ ، فِي ، مِنْ ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
idare etmek,yönetmek,döndürmek,çevirmek,tedvire etmek,iş görmek,devrettirmek,yağma ettirmek,dolandırmak,dezgindirmek,levazımı tedarikle kullanmak,zapt ve rapt ve tanzim etmek,muayyen bir miktar harcından tecavüz etmek,masrafları azaltmak suretiyle akçe arأَدَارَ : إِدَارَةً عَلَي ، عَنْ ، هُ
zülüm etmek,haddi aşmak,tecavüz etmek,azgınlık etmek,cinayet işlemek,o nasıldır diye bakmak,bir şeyin nasıl olduğunu anlamak,dikkatle bakmak,birine karşı haksızlık ve kabahat etmek,yara şişip kokmak,kokuşmak,kararmak,karanlık olmakبَغَا ـُـ بَغْواً عَلَي و قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ
beslemek,terbiye etmek,büyütmek,eğitim,yetitirmek,eğitim,eğitmek,ıslah etmek,ahlak ve keyfiyatı ruhaniye ve cismaniyeyi kemale eriştirmek ve kemale eriştirmeğe münasip olanhalata mazhar kılmakve muahaza edip azap ve ikap etmek,tedip etmek,ve teksiri lezzet zımnında ibraz ve paha ve ilave etmekتَرْبِيَةٌ : تَعْلِيمٌ، تَعْيِيلٌ، تَهْذِيبٌ ، تَأْدِيب ، مَا يُزَادُ عَلَي الطَّعَامِ لأَجْلِ إِصْلاَحِهِ وَهُوَ بِيْضٌ و حُمُّصٌ و دَقِيقٌ يُمْزَجُ فَيَكُونُ مَائِعاً
birine hisset,cimrilik,pintilik ve nakeslik isnat etmek,hissetle cimrilikle itham etmek,suçlamak,cimriliğe nisbet etmek,cimri kılmakبَخَّلَ : تَبْخِيلاً ، هُ
örneksiz yeni bir şey icat etmek,meydana,ortaya koymak,benzersiz inşa etmek,nümunesi yok iken yaratmak,var etmekبَدَعَ ـَـ بَدْعاً ، هُ
istif tmek,yığmak,ölçüsüz ve tartısız harman etmek, sabırlı etmek,sabrettirmek,gemiye safra koymak,tahnit etmek,konserve yapmakصَبَّرَ : تَصْبِيراً
Allaha içtenlikle,ihlasla ibadet etmek,namaz ve duayı uzatmak,kadın kocasına itaat etmek,tevazu etmek,alçalmak,itaatkar olmakقَنَتَ ـُـ قُنُوتاً
nesneyi gereğince araştırmak,aramak,gütmek,sevk ve idare etmek,istemek,yürümekte sürat etmek,develeri güzel otarmak,koğuculuk etmekقسَّ ـُـ قُسّاً و قَسّاً و قِسّاً
akın etmek,hücum etmek,hücuma geçmek,saldırıya başlamak,saldırı,düzenlemek,su katmak,karıştırmak,hamle etmek,üzerine varmak,ayırmakشَنَّ ـُـ شَنّاً عَلِي
birine hisset,cimrilik,pintilik ve nakeslik isnat etmek,hissetle cimrilikle itham etmek,suçlamak,cimriliğe nisbet etmek,cimri kılmakبَخَّلَ : تَبْخِيلاً
tedavi etmek,ilaç sürmek,başsağlığı dilemek,arayı bulmak,ıslah etmek,düzeltmek,taziyede bulunmak,yarayı tedavi etmek,yaraya ilaç ve tımar ve pansuman etmekأَسَا ـُـ أَسْواً و أَسَاً
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid