1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
ayakla basmak,çiğnemek,asker çiğnemek,zapt etmek,acele etmek,ivmek,deve buğ buğ baırmak,çağırmakبَغْبَغَ : بَغْبَغَةً
öc almak,intikam almak,ayıplamak,şiddetli nefes almak,cezalandırmak,intikam almak,bir şeyi acele yemekنَقَمَ ـِـ نَقْماً و نُقُوماً و تِنْقَاماً عَلَي ، مِنْ
kesmek,süratli gitmek,yara kusmak,içinden irin ve sarı sular akmak,yara akmak,şişmek,nesneyi eksiltmek,yürümekte acele etmek,kusmakغَذَّ ـُِـ غَذّاً
sapları biçmek,rüzgar şiddetli esmek,fırtına esmek,fırtına patlamak,bora çıkmak,ekin olmak,biçmek,kesmek,esmek,çoluk çocuğunun rızkını kazanmak,eğilmek,acele etmek,helak etmek,savaşa götürmek,ekin olmak,sapları biçmek,rüzgar şiddetli esmek,kesmek,fırtına esmek,fırtına patlamak,bora çıkmak,çoluk çocuğunun rızkını kazanmak,eğilmek,acele etmek,helak etmek,savaşa götürmekعَصَفَ ـُِـ عَصْفاً و عُصُوفاً
iveceklik,acele etmek,savaş gürültüsü,yangın sesi,otluk ve benzeri yanarken çıkardığı ses,çatırtı sesi,yiğitlerin çıkardığı ses,çağıltı,şiddetli sıcakمَعْمَعَةٌ
acele etmeyip sükünet ve teenni üzere olmak,ağır davranmak,ağır ve yavaş olmakتَمَهَّلَ : تَمَهُّلاً فِي
koşmak,acele yürümek,koyup kaçmak,çabukluğu ve hareketi çok olmak,şiddetle sürmek,şiddetle sarsmak,ırgalamak,ele alıp düzeltmek,bir şeyi çekip almak;atıp bir daha ilgilenmemekبَزْبَزَ : بَزْبَزَةً (كر) ، هُ
ön dört gecelik ay gibi parlak,acele ve süraatle giden,müsabakat eden,büyüklenmek ,böbürlenmek,kibirlenmek,tekebbür etmek,kibir talep etmek,ansızın zahir ve hadis olur olanبَادِرٌ (م) بَادِرَةٌ (ج) بَوَادِرُ : مُسرِعٌ
farfara olmak,aklı hafif olmak,sık adımlarla acele etmek,çabuk olmak,çabuk çabuk yürümek,yarmakفَرْفَرَ : فَرْفَرَةً
işte çalak olmak,acele etmek,çabuk olmak,davranmak,süratle yürümek,koşmak,süratle gitmek,ivmek ve tez olmak,hizmet etmekإِحْتَفَدَ : إِحْتِفَاداً
sürat etmek,koçmak,acele etmek,düşünmeksizn ve beklemeksizin gitmek,körü körüne gitmek,başını alıp gitmek ve kimse geri çevirmemekإِنْدَلَثَ : إِنْدِلاَثاً
dolmak,memlü olmak,öfke veya kederle dolmak,pür hiddet veya gamnak olmak,şerre acele etmek,ağlayacak olmak,hıçkırık boğazda kalmakتَئِقَ ـَـ تَأَقاً و تَأَقَةً
kaçmak,firar etmek,sığınmak,iltica etmek,acele etmek,uzaklaşmak,tüymek,bir işi araştırmak,denemek,sınamak,yönelmek,teveccüh etmek,hayvanın kaç yaşına bastığını öğrenmek için ağzını açıp dişlerine bakmak,fırlamakفَرَّ ـُـَِـ فَرّاً و فُرَاراً و فَرَاراً و فِرَاراً و مَفَرّاً و مَفِرّاً (كُر) إِلِي ، عَنْ
biçmek,kesmek,doğramak,kesip toplamak,çalışmak,süratli yürümek,zorlamak,zor gelmek,şanslı,talihli olmak,işte acele etmek,yapmağa çalışmak,çabuk olmak,ciddi,vekarlı olmak,araştırmak,önem vermekجَدَّ ـُـ جَدّاً ، بِ ، هُ
ölmek,helak olmak,çatlamak,yanmak,pıhtılaşıp arkasında yanmak,helak olmak,kan heder olmak,boşa gitmek,acele etmek,dağılmak,bölüşmek,tencerenin dibi yapışmakشَاطَ ـِـ شَيْطاً و شِيَاطَةً و شَيْطُوطَةً
biribirini ziyaret etmek ,yekdiğeri ziyaret etmek,ziyaret edişmek,udul etmek,dönmek,caymak,sapmak,eğilmek,meyil etmek,cayıp dönmekتَزَاوَرَ : تَزَاوُراً عَنْ
izin vermek,destur vermek,müsaade etmek,mübah etmek,dinlemek,işitmek,kulak vermek,kulak tutmak,bilmek,ruhsat vermek,taaccüp etmek,kokusunu almakla arzu etmekأَذِنَ ـَـ إِذْناً و أَذِيناً و أَذَناً و أَذَاناً و أََذَانَةً إِلَي ، ب ، فِي ، لِ
acele etmek,hızlanmak,hızlı davranmak,aceleci davranmaktelaş etmek,sürat etmek,koşmak,acele etmke , telaş etmek , sürat etmek, hızlanmak, koşmakتَسَرَّعَ : تَسَرُّعاً
muahaze etmek,bir şeyden dolayı tekdir etmek,azarlamak,mesul tutmak,kusuruna bakmak,işkence ve ukubet etmek,tekdir ve tevbih etmek,paylamak büyü yapmak,sihir yapmakآخَذَ : مُؤَاخَذَةً بِ ، عَلَي ..
,kısaltmak,kısa yapmak,işi bırakmak,terk etmek,ihmal etmek,vereceği az vermek,elbiseyi kolalamak,kusur etmek,bodurlaştırmak,kasarlamak,tokaçlamak,dinmek,taksir etmek,tokaçlamak,kısa yapmakقَصَّرَ : تَقْصِيراً فِي ، عَنْ ، هُ
helak etmek,kasıp kavurmak,istila etmek,kökünden çıkarmak,Hulagu saldırısına uğramak,basmak,istila etmek,ele geçirmek, zorla almak,teslim almak,zapetmek,helak etmek, süpürüp silmekإِجْتَاحَ : إِجْتِيَاحاً
tahlil,analiz,çözümleme,yorum , helallaşmak , bir şeyi helal etmek , çözmek , tahlil etmek , kişi andını yere komak , keffareti yemin etmek,yemini yerine getirmekyorum,helallaşmak,helal kılmak,yemini yerine getirmek,bir şeyi helal etmek,çözmek,tahlil etmek,kişi andını yere komak,keffareti yemin etmek,yeminine keffaret etmek,müşkül ve mesele ve davayı hal etmek yani cevabını vermek,ram etmek,katı nesneyi eritmek,şişmiş yere ilaç edip şişini izale etmek,üç defa boşanmış zevcesini özününün zevcesi edinmekتَحْلِيلٌ (ج) تَحْليْلاَتٌ وتَحَالِيلُ : تَحِلَّةٌ
reklam,ilan,duyuru,deklarasyon,anons,afiş,afişe etmek,açıklama,ilan etmek,duyrmak,bildirmek,duyuru,deklere etmek,yayım ,beyan ,açıklamak,duyurmak,anons etmek,bir şeyi aşikar kılmakإِعْلاَنٌ (ج) إِعْلاَنَاتٌ : إِشْهَارٌ، تَصْرِيحٌ
korkutmak,ürkütmek,paylamak,azarlamak,fena kabul etmek,iyi kabul etmemek,hapis etmek,alı koymak,mahpese koymak,tahkir ve tezlil etmek,kahr ve tahrip etmek,hor eylemekأَبَسَ ـِـ أَبْساً بِ
dönmek,geri dönmek,dönüp varmak,irtidat etmek,dönmek,defetmek,kabul etmek,red etmek,noksan olmak,davar zayıflamak,idare etmek,hükmetmek,islah etmek,şef,reis,başkan,vali olmak,süt ve benzeri şeyler koyulaşmak,pek katı olmak,öne geçmek,önce gelmek,ileri geçmek,ilkinci olmakآلَ ـُـ أَوْلاً و مَآلاً إِلَي ، عَنْ ،
ahitedişmek,kabül etmek,tasdik etmek,alı satı kılığı,satış nevi,biat,hükümetini kabul edip hakim olduğunu teslim ve alenen ikrar etmek,kabül etmek,Hırıstiyanların kilisesi,kafirlerin kilisesi,havra,Yahudi mabediبَِيْعَةٌ (ج) بِيَعٌ و في القُرْآنِ الكَرِيمِ
kolaylaştırmak,asan kılmak,işçiye kolay gelsin demek,hafifletmek,küçümsemek,korkutmak,tahkir etmek,tahvif etmek,horlamak,hakaret etmek,kolaylaştırmak,asan kılmak,tahkir etmek,tahvif etmek,horlamak,hakaret etmekهَوَّنَ : تَهْوِيناً عَلَي
razı etmek,hoşnut etmek,razı ve hoşnut kılmak,radiyallahu anhu deyip birine dua etmek,kötümuameleden oluşan şekvayı def için ya gadr etmek ve yahut af dilemek,tarziyeتَرْضِيَةٌ
tesir etmek,etkilemek,içine işlemek,kar etmek,tercih etmek,dokunmak,etkisini göstermek,üstün tutmak,nişan,iz bırakmak,alamet koymakأَثَّرَ : تَأْثِيراً عَلَي ، فِي ...
bir yerden diğerine gönderilen mal,koli,paket,kovmak,sürmek,uzak etmek,sürüp ret etmek,sınır dışı etme,tart etmekطَرْدٌ (ج) طُرُودٌ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid