1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
sel suyu taşları yuvarlatmak,sürat ve acele etmek,kapıyı tekmil açmak,iki kanadını açmak,bütün açmak,kapıyı kapamak,kız bozmak,bekaretini izale etmekبَلَقَ ـُـ بَلْقاً و بُلُوقاً
baas ve irsal olunmak,gönderilmek,yeniden diriliş,doğuş,doğma,ileri gelme,yerinden kımıldamak,çıkmak,dirilmek,yayılmak,gelişme,inkişaf,evrim,tekamül,açılma,kopmak,ivmek,atmak,fışkırmak,emisyon,acele,sürat,uyanıklık,çöküşten sonra kalkış,kalkınmaإِنْبِعَاثٌ (ج) إِنْبِعَاثَاتٌ : يَقَظَةٌ ، نَهْضَةٌ بَعْدَ إِنْحِطَاطٌ ، عَجَلَةٌ ، سُرْعَةٌ
bir işte ağır ve yavaş davranmak,işi yavaş yapmak,acele etmemek,ağır ve yavaş olmakمَهَلَ ـَـ مَهْلاً و مُهْلَةً فِي
başını kaldırmak,bir yerde ikamet edip ayrılmamak,zayıflıktan titremek,ölmek,ivmek,sürat etmek,acele etmek,koşmak,kuş yavrusu anne babası gagasıyla bir şey yedirdiği zaman yarı titreme isabet etmekإِقْمَهَدَّ : إِقْمِهْدَاداً بِ
sürat eylemek,ivmek,birbirinden ivişmek,acele etmek,erken işe başlamak,önürdü tutmak,tezlik,sürat,erken işe başlamak,acelecilikبِدَارٌ : مُبَادَرَةٌ ، سُرْعَةٌ و يُقَالُ بَدَرْتُ إِلَيْهِ أَيْ أَسْرَعْتُ إِلَيْهِ
işte çalak olmak,acele etmek,çabuk olmak,davranmak,hizmet etmek,süratle yürümek,hizmet etmekحَفَدَ ـِـ حَفْداً و حُفُوداً وحفَدَاناً
acele etmek,yüzünü ekşitmek,surat asmak,başlamak,çıban ve yarayı sağalmazdan önce sıkıp deşmek,tayin edilen vakitten önce borcu istemek,hurma ağacını vaktinden önce aşılamak,otu taze otlatmak,ram ettirmek,boyun eğdirmekبَسَرَ ـُـ بَسْراً و بُسُوراً بِ ، ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
birine birden bire ve ansızın bir şey zuhur etmek,başkalarından evvel yetişmek için acele etmek,geçmek, tutulmayıp akmak, istemeksizin çıkı vermek,ay tamam olmak,dolunay olmak,ivmek, girişmek,çabuk olmakبَدَرَ ـُـ بَدْراً و بُدُوراً إِلَي
yavaş ol,ağır ol,yavaş davran,biraz dur,sabret,aman dur,yavaş,dur,bakalım,acele etme,o kadar,ileri gitme!مَهْلاً ، بَهْلاً !
çekilip uzanmak,bir tarafa doğru çekilmek,cezbolunmak,koşmak,acele etmek,bir nesnenin cazibesi kuvvetiyle o nesneye doğru çekilip münharif olmak,süratle gitmek,uzak gitmekإِنْجَذَبَ : إِنْجِذَاباً و يُقَالُ جَذَبَهُ فَانْجَذَبَ و جَذَبْتُ الحَبْلَ فَانْجَذَبَ
Allah kullarına rahmetini feyiz etti,rahmetini feyiz etmekte acele ettiإِرْتَاحَ اللهُ لِعِبَادِهِ بالرَّحْمَةِ
düşünmeden,hazırlanmadan şiir ve kelam söylemek,bilbedahe şiir vesair kelam söylemek,fevt olmak,ansızın geçmek,helak olmak,bir şeyi acele ile yapmak,soymak,birden yakalamakإِفْتَلَتَ : إِفْتِلاَتاً عَلَي
önce giden,ölümden önce işlenen sevap,faiz,azık,acele,ihmal edilip geçen iş,bülüğ çağına ermeyip ölen çocuk,suya varmakta diğerlerinin önüne geçen,sair sulardan önüne geçen suفَرَطٌ
hırsız gizlemek,hırsız yatağı olmak,adam veya aslan dik bakmak,yürürken acele etmek,hızlı yürümek,kötü ve zalimane muamele etmek,kötü sözü çok söylemek,birine katığı lokma etmekأَلْغَفَ : إِلْغَافاً عَلَي ، هُ
teşmil etmek,kapsatmak,sola almak,içine almak,acele etmek,şemleye sarmak,içine almakشَمَّلَ : تَشْمِيلاً ، هُ
birine güleryüz gösterip iltifat etmek,güler yüzle kabul etmek,cenab-ı hak birinden hoşnut olup ihsan ve ikram etmekتَبَشْبَشَ : تَبَشْبُشاً
toplamak,cem etmek,halkı birbirleri aleyhine kışkırtıp aralarını bozmak,ifsat etmek,kışkırtmak,çüllanmak,oluşturmak,eğleşmek,ikamet etmek,eğlenmek,içlenmekأَلَّبَ : تَأْلِيْباً بِ ، علي ، بَيْنَ
oturtmak,kuut ettirmek,ikamet etmek,yerinde kalmak,hizmet etmek,bal koyulaşnca kaynatmak,birini işten hapis etmek,alı koymak,engellemekأَقْعَدَ : إِقْعَاداً بِ
atın beli ince olup,etsiz olmak,niza etmek,hakkını talep etmek,husumet ve muaraza etmek,hakkı iddia etmede çekişmekإِحْتَقَّ : إِحْتِقَاقاً إِلَي
getirmek,celp etmek,hazır etmek,çağırmak,at seğirtmek,huzura davet etmek,hazırlamak,hazır bulunmasını istemek,atı koşturmak ve gezdirip yarandırıp hazır etmek,hatıra getirmek,hafızaya getirmekإِسْتَحْضَرَ : إِسْتِحْضَاراً ، هُ
insan kendinden olmayan ve kudreti mafevkinde olan şeylerle tefahür etmek,iftihar etmek,uhdesinden ve kudretinden ziyade nesne ile övünmek,tekebbür etmek,kibirlenmek,mütekebir olmak,uyumak,uykuda çok horuldamak,ağızla korkutmak,tahvif ve tehdit etmekجَخَفَ ـُِـ جَخْفاً و جَخِيفاً و جَخِفَ ـَـ جَخْفاً و جَخِيفاً
bir şeyin üzerine amir olarak getirilmek,birbirine yardım etmek,sevmek,bir şehre vali olmak,yaklaşmak,işi ele alıp idare etmek,yönetmek,idare etmek,işi ele alıp idare etmek,birinin işini üzerine almak,yanaşmak,pek yakın olmak,takip etmek,atanmak,tayin olmak,iş başına getirilmek,birine yardım etmek,birini sevmek,tanzim etmek,düzenlemekوَلِيَ ـَـ وَلْياً ووَلِيَ ـِـ وِلاَيَةً و وَلاَيَةً عَلَي
üzmek,kaktımak,kaygılandırmak,rahatsız etmek,yerinden koparmak,rahatsız etmek,tedirgin etmek,taciz etmek,canını sıkmak,sıkıştırmak,yerinden koparmak,sürüp götürmekأَزْعَجَ : إِزْعَاجاً بِ ، هُ
açıklamak,izah etmek,açık söylemek,aşikar etmek,net söylemek,açıklamak,izah etmek,belli etmek,belirtmek,görmek,adamın beyaz çocuğu olmakأَوْضَحَ : إِيْضَاحاً عَنْ
azarlamak,ayıplama,sitem etmek,sinirlenerek hitap etmek,darılmak,azar,itap,itap etmek,razı etmek ve tarziye vermek,kakımak,azarlamak,ayıplamaعِتَابٌ (ج) مَعَاتِبُ
birnesneyi kuvvetle sallamak,depretmek,tahrik etmek,teşvik etmek,ırgalamak,teşvik etmek,tahrik etmek,hareket ettirmek,sarsmak,sallamak,oynatmak,kımıldatmak,coşturmakهزَّ ـُـ هَزّأً بِ
çekişmek,çatışmak,kavaga etmek,çekişmek,münazaa etmek,birbirine girmek,aksilik,titizlik göstermek,bir şey diğerine bitişmektartışmak,kavga etmek,münakaşa etmek,niza etmek,yapışmak,söz atışmak,birbirine girmek,aksilik,titizlik göstermekنَازَعَ : مُنَازَعَةً و نِزَاعاً فِي
hizmet,ubudiyet,birinin işini gücünü görüp bendelik etmek,servis,emek,bakıcılık,hizmet,hizmet etmek,emek,kulluk etmek,servis,görev,tapmak,kulluk etmek,bendelik etmek,hizmet etmek,servis,iş,görev,kulluk,kulluk etmekخِدْمَةٌ (ج) خَدَمَاتٌ : ، تَرْبِيَّةٌ
birini bir şeye zorlamak,mecbur etmek,zorla işletmek,cebir etmek,bed ve kerih bulmak,iğrenmek,tiksinmek,,bed ve kerih olmak,ikrah etmek,nefret etmek,sevmemek,güç ile iş buyurmak,güç ile etmek,korkutmak,nefret ettirmek,soğumakأَكْرَهَ : إِكْرَاهاً ، هُ ، عَلَي و يُقَالُ لأَكْرَهَنَّ المتَوَانِيَ عَلَي نَسْخِ وَظَائِفِهِ آوِنَةَ اللَّعْبِ
vasiyeti kabul etmek,vasiyet etmek istemek,tavsiyeyi kabul etmek,birinin iyiliğini istemek,iyiliği için çalışmaknasihat kabul etmek,إِسْتَوْصَي : إِسْتِيصَاءً بِ و فِي الحَدِيثِ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid