1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
kar yağmak,yağdırmak,yüreğe kar,su serpmek,sevindirmek,şad ve mesrur etmek,matlubuna nail ve kamyap etmek,karlı olmak,rahatlanmak,sükünet bulmak, kara tutulmak,sıtma düşmek,zail olmak,çeşme veya kuyunun suyu kesilmek,acele ve sürat etmekأَثْلَجَ : إِثْلاَجاً ، هُ و يقال حَفَرَ الحَافِرُ حَتَّي أَثْلَجَ
kusuntu,ağızdan çıkmak,akmak,seyelan etmek,erimek,acele ve müsaraat etmek,sümbül kısmen kurumak,arzu etmek,yol almak,kat etmek,ekmek parçasıyla tereyağı vesairden lokma kaldırmak,ahzetmek,su yerde yayılmak,gitmek,kusmak,yer üstüne akmak,dağılmak,akmak,arzu etmekتَاعَ ـِـ تَيْعاً و تَيَعاً و تَيَعَاناً إِلَي ، بِ
bir işi çabuk ve fena yapmak,üstünkörü iş yapmak,seyrek seyrek ve fena dikmek,iliştiri vermek,kesmek,devenin ayak bağını çözmek,katmak,karıştırmak,hayvanı çabuk sürmek,acele etmeksüratle yürümek,koşmak,yalan söylemek,yalan uydurmakبَشَكَ ـُِـ بَشْكاً
borcunu ödeme vaktini uzatmak,süre vermek,mühlet ve zaman vermek,tecil etmek,sonraya bırakmak,kişiye yumuşak davranmak,özür ileri sürmek,birini bir hususta sıkıştırıp acele ettirmeyip kolaylıkla davranmak,bekletmek,süre vermek,sonraya bırakmak,tacil etmemek,katlandırmakأَمْهَلَ : إِمْهَالاً ، هُ و يُقُولُ العَرَبُ
bir kimseyi bir yere göndermek için çağırıp tahrik ve teşvik etmek,yardım ve medet istemek,bir nesnenin fehmini talep etmek,bir şeyi sormak,anlamak istemek,harekete geçirmek,göndermek için çağırmak,acele etmekإِسْتَوْحَي : إِسْتِيحَاءً ، هُ
havuz etrafından taşıncaya dek doldurmak,işi unutmak,aşırı yük yüklemek,terk etmek,haddi aşmak,tecavüz etmek,acele etmek,aşırı övmek,bertaraf etmek,ifrat etmek,haddi tecavüz etmek,aşırı gitmek,ifrat etmek,işe ace,elçi yolamak,göndermekle etmek,israf etmekأَفْرَطَ : إِفْرَاطاً عَلَي
çirkin olmak,kötü olmak,zelil,çirkin ve hor olmak,boya sürmek,evi kireçlemek,gemiye zift sürmek,aygır kısrağa aşmak,gömmek,acele etmek,boya sürmek,evi kireçlemek,gemiye,başı yarmakدَمَّ ـُِـ دَمَّاً و دَمَامَةً
ürküp kaçmak,ürkmek,vatanı terk etmek,göç etmek,nefret etmek,gitmek,kibirlenmek,yüz çevirmek,acele etmek,dağılmak,galip gelmek,ezmek,galip olmak,bırakıp gitmek,sıçramak,tiksinmek,bırakıp gitmek,korkup kaçmak,ürkmek,dağılmakنَفَرَ ـُِـ نَفْراً و نُفُوراً و نِفَاراً و نَفَرَاناً و نَفيراً مِنْ ، عَنْ
sebat talep etmek,sebat ve devam etmek,sebat göstermek,acele etmeyip tenni etmek,beş ve yavaş davranmak,teenni ile hareket etmek,i müşavere fe tefahhüs etmek,bir şeyi sabit ve muhkem bulmak,sabit ve muhkem olmasını talep etmekإِسْتَثْبَتَ : إِسْتِثْبَاتاً فِي
bir nesneyi uzasın diye çekmek,bir işi şevk ve süratle yapmak,bez yırtmak,saç ve sakal taramak,çabuk olmak,vurmakta acele etmek,yarmak,çekmek,ivmek,bir işi şevk ve süratle yapmak,çabuk olmak,örnek yazı,model,meşkمَشْقٌ
saldırmak,hücüm etmek,ipi eğirmek,bükmek,gece baskın etmek,akın yapmak,bir yere ılgar edip gitmek ve il basmak ve akın etmek,ivmek,acele etmek,süratle gitmek,çabuk yürümek,yerde gitmek,dört nal gitmak,ilgar gitmek,alçak bir yere inmek,dibine varmak,ipi saأَغَارَ : إِغارَةً و غَارَةً و مَغَارَةً إِلَي ، بِ ، عَلَي ، هُ و فِي المَثَلَ
uzatmak,aceleyürümek,hurma yemek,gözlerini açıp arkadaşlık etmek,cima etmek,germek,uzatmak,acele yürümek,hurma yemek,gözlerini açıp arkadaşlık etmek,cima etmekمَطَا ـُـ مَطْواً
acil,ivici,acele eden,hızlı,süratli,çabuk,derhal,seri,aceleci,tez,ivici ve tez giden,ekspres,çevik,seri,süratli,aceleci, çabuk , tez,ivici ve tez giden,celdbaz,acil,hızlı,süratli,çabuk,derhalسَرِيعٌ (م) سَرِيعَةٌ: عَاجِلٌ، نَشِيطٌ
sahtekarlık,parayı taklit etmek,kalpazanlık,muhtelit ve kalp ve kem ayar etmek,kalp ve taklit etmek,kalpazanlık etmek,tezyif etmek,kem ayar add etmek,levm ve zem ve takbih etmek,sahtekarlık,parayı taklit etmek,kalpazanlık,tezyif etmek,tezyif,tezvirتَزْيِيفٌ (ج) تَزْيِيفَاتٌ : تَزْوِيرٌ
imtina etmek,abamak,iğrenmek,tiksinmek,nefret etmek,çekinmek,ret etmek,itaat etmemek,söz tutmamak,tenezzül etmemek,razı olmamak,dayatmak,istememek,sevmemek,ret etmek,kabul etmemek,gururlanmak,şiddetle imtina etmek,kaçınmak,razı olmamak,abamakأَبَي ـَِـ أَبَاءً و إِبَيً و إِبَاءَةً و إِبَاءً عَلَي (تر)
cah cah diyerek takdir ve tahsin etmek,kalbindekini saklamak,gizlemek,ketim etmek,çağırmak,bağırmak,bir şeyin ortasına mesela denizin enginine veya bir kalabalığın en cemiyetli yerine getirmek,yere vurmak,yıkmak,düşürmek,cima etmek,taarruz etmekجَخْجَخَ : جَخْجَخَةً إِلَي ، بِ
acımak,şefkat etmek,mihrû inayet etmek,korkmak,havf etmek,korkmak,inayet etmek,esirgemekإِشْفَاقٌ (ج) إِشْفَاقَاتٌ : شَفَقَةٌ
tahrip etmek,harap etmek,tahrip etmek,bozmak,yıkmak,sabote etmek,sabotaj,harap etmek,yıkmak,tahrip etmek,sabote etmek,viraneye çevirmek,sabotaj تَخْرِيبٌ (ج) تَخْرِيبَاتٌ : إِخْرَابٌ
vücuda getirmek,var etmek,bulmak,vücüda getirmek,peyda etmek,yeni çıkarmak,ihtira etmek,icat etmek,bulundurmak,bir şey yokken zuhura getirmek,icatإِيْجَادٌ (ج) إِيْجَادَاتٌ : إِبْدَاعٌ
arkadaş olmak,beraber olmak,eşlik etmek,birini refik,arkadaş olmak,eşlik etmek,arkadaşlık etmek,sohbet etmek,yoldaş olmak,birine arkadaş olmak,refakat etmekرَافَقَ : مُرَافَقَةً ، هُ
ümit etmek,tehir etmek,tecil etmek,ertelemek,sona bırakmak,umdurmak,geciktirmek,gebe hayvanın doğurması gelip çatmak,avcı avdan mahrum ve yoksun olmakإِرْجَاءٌ (ج) إِرْجَاءَاتٌ : رِجَاءٌ ، تَأْخِيرٌ
takdir ve hüküm etmek,rızk taksim etmek,Allahı tazim etmek,bir şeye gcü yetmek,kadir olmak,çoluk çocuğunun rızkını dar edip sıkıştırmakقَدَرَ ـُـ قَدْراً وقَدَراً
seferber etmek,hazırlık yapmak,techiz etmek,donatmak,orduyu savaşa hazırlamak,orduyu savaşa hazırlamak,amade etmek,karıştırmak,yapmak,kast etmek,önemsemek,önem vermek,amade etmek,karıştırmak,yapmak,kast etmek,önemsemek,silah altına almakعَبَأَ ـَـ عَبْأً بِ
niyet etmek,kastetmek,bir işten dönmek,sapmak,bir yerde durmak,oturmak,ikamet etmek,bir işe azm ve niyet etmek,bir kimsenin ihtiyacını gidermek,bir yerden bir yere gitmek,taşınmak,geçmek,intikal etmekإِنْتَوَي : إِنْتِوَاءً ، عَنْ ، هُ
hor görmek,horlamak,hakir görmek,hafifsemek,alay etmek,küçümsemek,küçük görmek,zevklenmek,kadrini tenzil etmek,yençmek,hakir tutmak,tahkir etmek,saymamak,tahfif etmek,tepeden bakmak,kadrini düşürmek,indirmek,ayıplamak,azarlamakإِزْدَرَي : إِزْدِرَاءً بِ،عَلَي
deve ve koyun ve cariye makulesini satmak için bir yerden başka yere sürüp iletmek,sürek götürmek,celp etmek,sevk etmek,giryo ve feryat ve çığıltı eylemek,haykırmak ,kan kurumak,korkutmak ,tehdit etmek,cemaat cem etmek,yara onulmakجَلْبٌ ، جَلَبٌ و يقال جلبه فجلب اي إنساق
birbirine zülüm etmek,yek diğere zülüm etmek,birbirine güç etmek ve güç edişmek yani zülüm etmek,iki taraftan birbirine zülüm etmekتَظَالَمَ : تَظَالُماً
yapmak,tertip etmek,iyilik etmek,sanat işlemek,düzmek,adam yetiştirmek,iyilik talep etmek,bir iş için birisini ihtiyar etmek,yapmak,sentezle birleştirmek,üründülemek,adam ve çırak yetiştirmek, dostlar için yemek ve ziyafet tertip etmekإِصْطِنَاعٌ (ج) إِصْطِنَاعَاتٌ : إِسْتِصْنَاعٌ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid