1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
ölüme yaklaşmak,gidermek,götürmek,acele etmek,hafifsemek,hafif saymak,hafif görmk,eğilmek,sapmak,helak etmek,yüz çevirmek,meyil etmek,bir sözü birine isnat etmek,sözünde katı olup sesini yükseltmek,habere artık söz katıp yalan söylemek,düşmanlık kazanmak,إِزْدَهَفَ : إِزْدِهَافاً إِلَي ، بِ ، عَنْ ، فِي ، لِ ، هُ
yayılmak,uzanmak,gerinmek,uzamak,yatmak,gerinmek,çekinip arzu eylemek,özlemek,yan yatmak,yan üstü yatmak,enli ve derin istirahat eylemek,ivmek,acele etmek,süratle gitmek,sürat etmek,yassı olmakإِسْبَطَرَّ : إِسْبِطْرَاراً
ne de çabuk oldu !,ne kadar çabuk yaklaştı,süratli oldu,o ne kadar süratlı,sürat,çabukluk,ivmek,acele etmekوُشْكَانٌ ، وَشْكَانٌ ، وِشْكَانٌ : سَرْعَانَ
sabır ve sebat üzere olmak,yerleşmek,sabitleşmek,payidar ve ner karar olmak,sebat ve mukavemet etmek,direnmek,karşı durmak,yavaş davranmak,ağır davranmak,tahkik etmek,acele etmemek,teenni etmekتَثَبَّتَ : تَثَبُّتاً فِي
kar yağmak,yağdırmak,yüreğe kar,su serpmek,sevindirmek,şad ve mesrur etmek,matlubuna nail ve kamyap etmek,karlı olmak,rahatlanmak,sükünet bulmak, kara tutulmak,sıtma düşmek,zail olmak,çeşme veya kuyunun suyu kesilmek,acele ve sürat etmekأَثْلَجَ : إِثْلاَجاً ، هُ و يقال حَفَرَ الحَافِرُ حَتَّي أَثْلَجَ
kusuntu,ağızdan çıkmak,akmak,seyelan etmek,erimek,acele ve müsaraat etmek,sümbül kısmen kurumak,arzu etmek,yol almak,kat etmek,ekmek parçasıyla tereyağı vesairden lokma kaldırmak,ahzetmek,su yerde yayılmak,gitmek,kusmak,yer üstüne akmak,dağılmak,akmak,arzu etmekتَاعَ ـِـ تَيْعاً و تَيَعاً و تَيَعَاناً إِلَي ، بِ
doğmak,dirilmek,gelişmek,yerinden kımıldanmak,ayağa kalkmak,kıyam etmek,duru gelmek,göndermek,çıkmak,ileri gelmek,gönderilmek,irsal olunmak,akmak,seyelan etmek,sürmek,seyir ve harekette çabuk olmak,yayılmak,kopmak,ayırmak,neşet etmek,gitmek,çıkmak,ayrılmak,acele etmek,sürat etmek,itilmekإِنْبَعَثَ : إِنْبِعَاثاً فِي و يُقَالُ فُلاَنٌ يَكْرَهُ الإِنْبِعَاثَ كَأنَّمَا بَعث إلي يَوْمِ بُعَاث و يُقَالُ فُلاَنٌ كَسْلاَن لاَ يَنْبَعِثُ اَيْ لاَ يَتَحَرَّكُ
bir işi çabuk ve fena yapmak,üstünkörü iş yapmak,seyrek seyrek ve fena dikmek,iliştiri vermek,kesmek,devenin ayak bağını çözmek,katmak,karıştırmak,hayvanı çabuk sürmek,acele etmeksüratle yürümek,koşmak,yalan söylemek,yalan uydurmakبَشَكَ ـُِـ بَشْكاً
borcunu ödeme vaktini uzatmak,süre vermek,mühlet ve zaman vermek,tecil etmek,sonraya bırakmak,kişiye yumuşak davranmak,özür ileri sürmek,birini bir hususta sıkıştırıp acele ettirmeyip kolaylıkla davranmak,bekletmek,süre vermek,sonraya bırakmak,tacil etmemek,katlandırmakأَمْهَلَ : إِمْهَالاً ، هُ و يُقُولُ العَرَبُ
bir adam kendi kendine konuşmak,söz söylemek,sözü gizlemek,fısıldamak,susması için çocuğu azarlamak,kırmak,dövmek,ezmek,kırıp ufaltmak,bir şeyi dövüp ufaltmak,sözü gizlemek,susması için çocuğu azarlamak,esmek,ufaltmak,kırmak,kendi kendine onuşmak,fısıldamak,kendi kendine konuşmak,fısıldamak,kırmak,dövmek,ezmek,kırıp ufaltmak,kırmak,dövmek,teşvik etmek,acele etmek,tahrik ve teşvik etmek,kesip atmak,yıkmadan kırmak,tahrik ve teşvik etmek,kesip atmak,kırmak,yıkmakdan kırmak,ezmek,kırıp ufaltmak,ezmek,kırmak,dövmek,teşvik etmek,acele etmek,bir adam kendi kendine konuşmak,söz söylemek,bir şeyi dövüp ufaltmak,ezmekهَسَّ ـُِـ هَسّاً و هَسِيساً
her taraftanüşüşüp toplanmak,birikmek,koşmak,acele etmek,dönmek,avdet etmek,aralıksız yağmur yağmak,sürekli yağmak,develeri toplayıp götürmek,erkek merkep önüne dişisini katıp şiddetle kovalamak,toplamak ve yığmak,cem etmek,her taraftan gelmek,sürmek,sevk etmek,filiz vermek,yaranın dışı iyi olmak,ikamet etmek,ret etmekأَلَبَ ـُِـ أَلْباً إِلَي ، هُ
bir kimseyi bir yere göndermek için çağırıp tahrik ve teşvik etmek,yardım ve medet istemek,bir nesnenin fehmini talep etmek,bir şeyi sormak,anlamak istemek,harekete geçirmek,göndermek için çağırmak,acele etmekإِسْتَوْحَي : إِسْتِيحَاءً ، هُ
havuz etrafından taşıncaya dek doldurmak,işi unutmak,aşırı yük yüklemek,terk etmek,haddi aşmak,tecavüz etmek,acele etmek,aşırı övmek,bertaraf etmek,ifrat etmek,haddi tecavüz etmek,aşırı gitmek,ifrat etmek,işe ace,elçi yolamak,göndermekle etmek,israf etmekأَفْرَطَ : إِفْرَاطاً عَلَي
çirkin olmak,kötü olmak,zelil,çirkin ve hor olmak,boya sürmek,evi kireçlemek,gemiye zift sürmek,aygır kısrağa aşmak,gömmek,acele etmek,boya sürmek,evi kireçlemek,gemiye,başı yarmakدَمَّ ـُِـ دَمَّاً و دَمَامَةً
ürküp kaçmak,ürkmek,vatanı terk etmek,göç etmek,nefret etmek,gitmek,kibirlenmek,yüz çevirmek,acele etmek,dağılmak,galip gelmek,ezmek,galip olmak,bırakıp gitmek,sıçramak,tiksinmek,bırakıp gitmek,korkup kaçmak,ürkmek,dağılmakنَفَرَ ـُِـ نَفْراً و نُفُوراً و نِفَاراً و نَفَرَاناً و نَفيراً مِنْ ، عَنْ
özlemek,can atmak,şevk göstermek,müştak olmak,arzu etmek,istemek,aşık olmak,kast ve özlemek,müştak olmak,şevk göstermek,müsaraat etmek,sakınmak,hazer etmek,vermek,seda etmek,kurulmuş yayın kirişini kuvvetle çekmek,kumarda istenilen ok çıkmak,göz yaşı menbaından kaynayıp çıkmak,dolup taşmak,arzu etmek,meyil etmek,sakınmak,yapmak için çırpınmkتَاقَ ـُـ تَوْقاً و تَوَقَاناً و تُؤُوقاً و تِيَاقَةً إلَي ، بِ ، عَلَي ، مِنْ ، هُ
tamamlamak,bütün etmek,tamam etmek,noksanı ikmal etmek,tamam kılmak,tamam etmekتَتْمِيمٌ (ج) تَتْمِيمَاتٌ : تَتِمَّةٌ
bir dil ile söylenensözü bşka dil ile ifade etmek,tercüme etmek,tercüme etmek,çevirmek,sözlü veya yazılı olarak bir dilden bir dile nakil etmek,tercüme veya tercümanlık etmek,bir lisandan diğer bir lisana tercüme etmek,çevirmek,söz çatal ve müphem olup tefsir ve tercümeye muhtaç olmakتَرْجَمَ : تَرْجَمَةً إِلِي
kral olmak,sahip olmak,hüküm etmek,idare etmek,sahip olmak,malik olmak,bir şeye gücü yeterek sahip olmak,insanlara galip gelmek,malik olmak,kavme hüküm etmek,istila etmek,mülk etmek,evlenmekمَلِكَ ـِـ مَلِكاً و مَلَكَةً و مَمْلَكَةً
nakil etmek,dökmek,ön görmek,tayin etmek,sınırlamak,oynatmak,eşyayı üst üste istif etmek,birini kürsüye oturtmak,yazmak,kaleme almak,yığmakنَصَّ ـُـ نَصّاً عَلَي
bir nesneyi alıp gitmek,karşı durmak,günah meyil ettirmek,günaha kındırmak,fokurdamak,haris etmek,tahrik etmek,iğra etmek,depretmek,koparmak,uyandırmak,أَزٌّ : تَهْيِيجٌ ، َحْرِيضٌ ، إِغْرَاءٌ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
duymak,his etmek,idrak etmek,bir nesneyi beş duyu ile görmek ve bilmek,hissetme,duyum,duygu,seziş,ihsas,atı kaşağılamak,tımar etmekإِحْسَاسٌ (ج) إِحْسَاسَاتٌ : شُعُورٌ ، إِدْرَاكٌ ، حَسٌّ ، تَطْمِيرٌ ، حَاسَّةٌ
oynamak,alay etmek,almak,kavramak,faydasız iş tutmak,kötüye kullanmak,süistimal etmek,zarar vermek,oyalanmak,boş vakit geçirmek,eğlenmek,şaka etmekعَبِثَ ـَـ عَبَثاً و عَبَثَ ـِـ عَبَثاً بِ
terk etmek,kalkmak,hareket etmek,yola çıkmak,yelkenle gitmek,seyir etmek,vaz geçmek,bırakmak,havalanmak,bulut açılmak,yağmur kesilmek,durmak,vazgeçmekأَقْلَعَ : إِقْلاَعاً عَنْ
çabuk yürümek,koşmak,sürat etmek,sürekli olmak,süratle gitmek,sürmek,uzamak,imtidat etmek,devam etmek,daim olmak,yer nebattan büsbütün hali olmak ,arınmak,kast ve niyet etmek,sene kurak ve kıtlık olmakإِجْرَهَدَّ : إِجْرِهْدَاداً
ölüme yaklaşmak,gidermek,götürmek,acele etmek,hafifsemek,hafif saymak,hafif görmk,eğilmek,sapmak,helak etmek,yüz çevirmek,meyil etmek,bir sözü birine isnat etmek,sözünde katı olup sesini yükseltmek,habere artık söz katıp yalan söylemek,düşmanlık kazanmak,إِزْدَهَفَ : إِزْدِهَافاً إِلَي ، بِ ، عَنْ ، فِي ، لِ ، هُ
cevap,yanıt,sailin sualine cevap vermek,cevaplandırmak,yanıtlamak,çağırdıkları yere varmak,sözü kabul etmek,birinin niyazını kabül etmek,icabet etmek,icabet,kabul etmek,isticabet,karşılıkإِجَابَةٌ (ج) إِجَابَاتٌ، جَابَةٌ ، مَجُوبَةٌ ، جِيْبَةٌ ، جَوَابٌ ، رَدٌّ ، إِسْتِجَابَةٌ ، تَلْبِيَةٌ ، قَبُولٌ
amel etmek,isteyerek çalışmak,iş yapmak,işlemek,yapmak,eylemek,tatbik etmek,tatbik etmek,amel etmek,uyarınca davranmak,gütmekعَمِلَ ـَـ عَمَلاً ومَعْمَلاً عَلَي
mübadele etmek,değiştirmek,trampa etmek,takas etmekقَايَضَ : مُقَايَضَةً و قِيَاضاً
adamak,adak etmek,nezir etmek,vaat etmekإِنْتِذَارٌ (ج) إِنْتِذَارَاتٌ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid