1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
beslemek,bir şeye sahip ve malik olmak,ıslah etmek,nimeti artırmak,tulumu hurma balı ile sıvamak,terbiye etmek,büyütmek,tedbir etmek, perverde etmek,çocuğu besleyip yetiştirmek,cem eylemek,toplamak,ıslah etmek,onarmak,ziyade kılmak,bir yerde daima oturmak,yağ ve koku makulesini hoşboy nesneler katarak hoş eylemekرَبَّ ـُـ رَبّاً
vücuda getirmek,var etmek,bulmak,vücüda getirmek,peyda etmek,yeni çıkarmak,ihtira etmek,icat etmek,bulundurmak,bir şey yokken zuhura getirmek,icatإِيْجَادٌ (ج) إِيْجَادَاتٌ : إِبْدَاعٌ
arkadaş olmak,beraber olmak,eşlik etmek,birini refik,arkadaş olmak,eşlik etmek,arkadaşlık etmek,sohbet etmek,yoldaş olmak,birine arkadaş olmak,refakat etmekرَافَقَ : مُرَافَقَةً ، هُ
ümit etmek,tehir etmek,tecil etmek,ertelemek,sona bırakmak,umdurmak,geciktirmek,gebe hayvanın doğurması gelip çatmak,avcı avdan mahrum ve yoksun olmakإِرْجَاءٌ (ج) إِرْجَاءَاتٌ : رِجَاءٌ ، تَأْخِيرٌ
takdir ve hüküm etmek,rızk taksim etmek,Allahı tazim etmek,bir şeye gcü yetmek,kadir olmak,çoluk çocuğunun rızkını dar edip sıkıştırmakقَدَرَ ـُـ قَدْراً وقَدَراً
seferber etmek,hazırlık yapmak,techiz etmek,donatmak,orduyu savaşa hazırlamak,orduyu savaşa hazırlamak,amade etmek,karıştırmak,yapmak,kast etmek,önemsemek,önem vermek,amade etmek,karıştırmak,yapmak,kast etmek,önemsemek,silah altına almakعَبَأَ ـَـ عَبْأً بِ
inkar,ret,sürgün,nefiy,tekzip,yalanlama,olumsuzluk,uzaklaştırma,sel selinti getirip gitmek,kişi kalkıp gitmek,terk-i diyar etmek,redetmek,yok etmek,sürmek,sürgün etmek,kovma,tart etme,yokluk,ret etmek,nefiy etmek,sürgün etmek,sürgün,,inkar etmek,tart etme,kovma,uzaklaştırma,ret etme,olumsuzlukنَفْيٌ : إِنْكَارٌ ، رَفْضٌ ، طَرْدٌ ، إِبْعَادٌ ، سَلْبٌ
takdir,ölçmek,oranlamak,tahmin etmek,Hak teala ezelden vuku bulacak nesneleri tayin etmek,ve bir nesnenin evsaf ve keyfiyatını tayin etmek,bir şeyin kadir ve kıymetini his ve teslim ve itiraf etmek,tertip ve tesviye etmek,vuku bulmanın vecih ve sureti ve ibarenin manasını tamam etmekiçin vakتَقْدِيرٌ (ج) تَقْدِيرَاتٌ و تَقَادِيرُ
niyet etmek,kastetmek,bir işten dönmek,sapmak,bir yerde durmak,oturmak,ikamet etmek,bir işe azm ve niyet etmek,bir kimsenin ihtiyacını gidermek,bir yerden bir yere gitmek,taşınmak,geçmek,intikal etmekإِنْتَوَي : إِنْتِوَاءً ، عَنْ ، هُ
hor görmek,horlamak,hakir görmek,hafifsemek,alay etmek,küçümsemek,küçük görmek,zevklenmek,kadrini tenzil etmek,yençmek,hakir tutmak,tahkir etmek,saymamak,tahfif etmek,tepeden bakmak,kadrini düşürmek,indirmek,ayıplamak,azarlamakإِزْدَرَي : إِزْدِرَاءً بِ،عَلَي
beklemek,yavaş davranmak,teenni etmek,eğlenmek,yavaş gitmek,acele etmemek,düşünerek hareket etmek,yavaşlıkla muamele etmek,yavaş davranmak,sabır etmek,acele etmemek,teenni etmek,yavaş davranmak,intizar etmek,ağır davranmak,temkinli davranmak,yavaş yavaş yapmak,teenni etmek,eğlenmek,yavaş gitmek,vakti gelmek,mühlet vermek,acele etmeyip ağır ve temkinlli davranmak,tehir ve ahestelik etmek,yavaş ve yumuşak hareket etmek,beklemek,eğlenmekتَأَنَّي : تَأَنِيّاً عَلَي ، فِي ، هُ و فِي المَثَلِ
deve ve koyun ve cariye makulesini satmak için bir yerden başka yere sürüp iletmek,sürek götürmek,celp etmek,sevk etmek,giryo ve feryat ve çığıltı eylemek,haykırmak ,kan kurumak,korkutmak ,tehdit etmek,cemaat cem etmek,yara onulmakجَلْبٌ ، جَلَبٌ و يقال جلبه فجلب اي إنساق
birbirine zülüm etmek,yek diğere zülüm etmek,birbirine güç etmek ve güç edişmek yani zülüm etmek,iki taraftan birbirine zülüm etmekتَظَالَمَ : تَظَالُماً
itaat etmek,iyilik etmek,doğru söylemek,duası kabul olmak,iyilik etmek , itaat etmek ,ihsan eylemek , boyun eğmek,iyilik etmek,yeminde sadık olmak,yemini doğru çıkmak,yemin doğru olmak,sözünde doğru olmak,itaat ve inkiyad etmek,iyilik etmek,itaat etmek,doğru söylemek,duası kabul olmak,ihsan eylemek,boyun eğmek,birini sözle veya işle mağlup ve mülzim etmek,ana babasına ve sair akrabasına bakmak,kendilerine karşı olan görevlerini ifa etmek,yerine getirmek,ihsan edip muhabbet göstermek,merhamet ve şefkat etmek,koyun ve keçi sürüsünü sürmek,gütmek,iyi,doğru olmak,bol ihsan etmek,haccı eda etmek,Cenab-ı Hak birinin haccını kabul etmek,hac kabul olunmak,makbul ilahi olmak,birini sözle veya işle mağlup ve mülzim etmekبَرَّ ـُِـ بِرّاً و مَبَرَّةً و بَرّاً و بَرَارَةً و بُرُوراً إِلَي ..
bina etmek,bina yapmak,imar etmek,inşa etmek,kurmak,duvar örmek,imar etmek,yapı yapmak, duvar örmek,kurmk,bina etmek,bir yerin üzerine binalar yapmak,birine iyilik ve ihsan etmek,zifaf ve cima eylemek,yemek bedeni semirtmek,eti artırmak,yayın bağrı kirişe pek yakın olmak,nahivde bir kelimeyi hareke veya sükün üzere mebni kılmakبَنَي ـِـ بَنْياً و بِنَاءً و بُنْيَاناً و بِنْيَةً و بِنْيَانَةً
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid