1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
gezdirmek,döndürmek,çevirmek,yuvarlak etmek,bir nesneyi değirmi etmek,tedvir,yuvarlandırmak,yuvarlak etmek,dolaştırmakتَدْوِيرٌ (ج) تَدْوِيرَاتٌ
elde etmek, kazanmak, kayıt etmek, ihraz etmek, bir kimse bir nesneyi kendisi alıp paylamakإِحْرَازٌ (ج) إِحْرَازَاتٌ
nezle etmek,nezleye uğratmak,zükam illetine müptela etmek,zükama giriftar etmek,zükam vermek,doğurmakأَزْكَمَ : إِزْكَاماً
galip gelmek,galip olmak,istila etmek,tutmak,yakalamak,kontral etmek,istediği yere sevk etmekإِسْتَحْوَذَ : إِسْتِحْوَاذاً عَلَي
sıkıştırmak,tedirgin etmek,taciz etmek,sıkıntı vermek,rahatsız etmek,sıkmak,cendereye basmak,cendereye koymakضَايَقَ : مُضَايَقَةً فِي ، هُ
değiştirmek,başka türlü döndürmek,tebdil etmek,tağyir etmek,trampa ve mübadele etmek,esvap değiştirmekبَدَّلَ : تَبْدِيلاً بِ
ölünceye dek vurmak,devam etmek,sebat etmek,yere çarpmak,dövmek,hasta etmek,öldüresiye dövmekوَقَذَ ـِـ وَقْذاً
şikayet,yakınma,şikayet etmek,bir kimse derdini söyleyip ifade etmek,yakınmak,birinin yaramaz hareketini zabıt tarafına arz ve ifade etmek,bir kimse zaaf halini ihbar etmek,Kürtçe gilikirin dirشِكَايَةٌ (ج) شِكَايَاتٌ: شَكْوَي
itaat etmek,iyilik etmek,doğru söylemek,duası kabul olmak,iyilik etmek,itaat etmek,ihsan eylemek,boyun eğmek,iyilik etmek,yeminde sadık olmak,yemini doğru çıkmak,yemin doğru olmak,sözünde doğru olmak,itaat ve inkiyad etmek,iyilik etmek,itaat etmek,yeminde sadık olmak,yemini doğru çıkmak,yemin doğru olmak,iyi,doğru olmak,sözünde doğru olmak,itaat ve inkiyad etmek,iyilik etmek,itaat etmek,doğru söylemek,duası kabul olmak,ihsan eylemek,boyun eğmek,birini sözle veya işle mağlup ve mülzim etmek,ana babasına ve sair akrabaya bakmak,kendilerine karşı olan vazifeleri ifa etmek,ihsan edip muhabbet göstermek,rahmet ve şefkat etmek,koyun ve keçi sürüsünü sürmek,güdmekبَرَّ ـُِـ بِرّاً و مَبَرَّةً و بَرّاً و بَرَارَةً و بُرُوراً إِلَي ، فِي ، هُ
kast etmek,yönelmek,azim etmek,adaletle hüküm etmek,kast etmek,ifrat etmek,dilemek,yönelmek,kaside söylemek,niyet etmek,doğrulamak,arzu etmek,istemek,bir tarafa doğru gitmek orta,azim etmek,adaletle hüküm etmek,olmak,ifrat etmek,kast etmek,dilemek,ona doğru yönelmek,orta olmak, gitmek ,yönelmek, niyet etmek, doğrulamak , arzu etmek ,istemek ,bir tarafa doğru gitmek istemekقَصَدَ ـُِـَـ قَصْداً و مَقْصَداًً إِلَي ، لِ ، فِي
ansızın basıp tutmak,bir kimseye yalan ve iftira etmek,yalan söylemek,yalan isnat etmek,bühtan etmek,bir kişinin bir şeyi yapmadığı halde yaptı demek,daha iyi cinslisine çektirmek için erkek deveyi dişiye aşmaktan men etmekبَهَتَ ـَـ بَهْتاً و بَهْتَةً و بَهَتاً و بُهْتَاناً و عَلَي ، فِي ، هُ و تَقُولُ
sağlamlaştırmak,burmak,bükmek,sağlam etmek,muhkem ve metin etmek,ipi iki kat edip bükmek,burmak,sağlam etmek,dolaşmak,gezmek,devr ve cevelan etmekبَرَمَ ـُـ بَرْماً
sağlamlaştırmak,burmak,bükmek,sağlam etmek,muhkem ve metin etmek,ipi iki kat edip bükmek,burmak,sağlam etmek,dolaşmak,gezmek,devr ve cevelan etmekبَرَمَ ـُـ بَرْماً (تر) ، هُ
şaşmak,hayret etmek,hayrete düşmek,şaşıp kalmak,şaşırmak,mütehayyir kalmak,hayran olmak,taaccüp etmek,şaşa kalmak,cevap talep etmek,sual etmek,,dolmak,konuşturmak,konuşmasını istemek,bulu bir yere gitmemek,bir yere günlerce konmakإِسْتَحَارَ : إِسْتِحَارَةً بِ ، هُ
evlendirmek,çiftlendirmek,mal etmek,malik kılmak,kendi haline terk etmek,bir kimseyi bir ulus kral tayin etmek,atamakأَمْلَكَ : إِمْلاَكاً ، هُ و يُقَالُ أَمْلَكْنَاهُ أَيْ صَيَّرْنَاهُ مِلْكاً و أَمْلَكْنَا فُلاَناً فُلاَنَةً أَيْ زَوَّاجْنَاهُ إِيَّاهَا
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid