1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
sairlere medarı havf ve ibret olacak vecihle birine muamele etmek,cezasını vermek,işkence etmek,eziyet etmek,azap vermek,cezalandırmak,tenkil etmek,sairlere medarı havf ve ibret olacak vecihle bieine muamele etmek,cezasını vermek,tenkil ,işkence etmek , eziyet etmek , azap vermek , cezalandırmak etmek,başkasına ibret olsun diye kişiye işkence etmek,tenkil etmek,tenkil etmek,cezalandırmakنَكَّل : تَنْكِيلاً بِ
geri dönmek,ücü etmek,birinin söylediğini,şarkı,tesbih ve ilahisini tekrar etmek,sabahtan akşama kadar yolda gitmek,binilen develer yürümeleri sırasında birbirleriyle kavga etmek,أَوَّبَ : تَأْوِيباً
intikam almak,alçalmak,boyun eğmek,bir katil olan kimsenin kısasını talep etmek,kısas etmek,inkıyad ve itaat etmek,münkad olmak,hayvan çekicisinin arkasından gitmekإِسْتَقَادَ : إِسْتِقَادَةً لِ ، مِنْ
nesebini atalarına ulaştırmak,nispet etmek,dayamak,bir kişi kendi soyunu sopunu vasfını diğerine söylemek,bir aileye intisap etmek,nesebini saymak,isnat etmek,mensup kılmak,orantılamak,dayamak,intisap etmek,nesebini atalarına ulaştırmak,ait göstermek,nispet etmek,bir kişi kendi soyunu sopunu vasfını diğerine söylemek,atf etmek,soy sop sormak,isnat etmek,nisbet etmek,affetmek,intisap etmek,nesebini atalarına ulaştırmak,şair sevdiği kadına şiir söylemek,bir aile intisap etmek,nesbini saymakنَسَبَ ـُِـ نَسَباً و نَسِيباً و مَنْسَبَةً و نِسْبَةً إِلَي
paylaşmak,kısmet etmek,üleşmek,bölüşmek,yemin etmek,yemin edişmek,yeminleşmek,antlaşmak,iki nesne arasında düşünüp gelip gitmek,tereddüt etmekإِقْتَسَمَ : إِقْتِسَاماً
çekişmek,niza edişmek,ısrarla istemek,ilhah etmek,yalın ayak etmek,her işte istiksa etmek,her işte derin araştırmak,bıyığı kırkmak,kazımakأَحْفَي : إِحْفَاءً
istiap etmek,kaplamak,bir şeyi hepsini avuçlayıp almak,kapsamak,istiab etmek,içine almak,ihtiva etmek,içermek,sığmak,cümlesine yetişmekإِسْتَوْعَبَ : إِسْتِيْعَاباً ، هُ
kesmek,kat etmek,donatmak,adını pekiştirmek,sağlamlaştırmak,azık vermek,ifa etmek,erzak vermek,birinin zad ve seferini tedarik etmekبَتَّتَ : تَبْتِيتاً
alış verişte el tutuşmak,söz ve and içmek,biat etmek,itaat ve tabiiyet etmek,uyrukluğu kabul etmek,satlığa,müzayedeye çıkarmakبَايَعَ : مُبَايَعَةً ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
vahiy etmek,bildirmek,elçi melek göndermek,ilham etmek,kalbe korku,endişe düşmek,mektup yazmak,işaret etmek,gizlice söylemek,bildirmekأَوْحَي : إِيْحَاءً إِلَي ، لِ
açıklamak,izah etmek,açık söylemek,rüşen etmek,aşikar etmek,belli etmek,belirtmek,görmek,adamın beyaz çocuğu olmak,iş meydana çıkmak,aydınlatmak,vazıh kılmak,tafsilat vermek,bir kimsenin beyaz çocuğu olmak,görmekأَوْضَحَ : إِيْضَاحاً عَنْ ، هُ
dağılmak,perakende olmak,yemeğe teveccüh ve ikbal etmek,rağbet etmek,birşeyin rengi alacalı olmak,rengarenk olmak,sözü karıştırmak,karışık söylemek,alacalamak,alacalatmak,muhtelif renklerle telvin etmek,nakışlamak,nakış etmek,perakende olmak,dağılmakبَرْقَشَ : بَرْقَشاً و بَرْقَشَةً ، هُ
hapis etmek,helak etmek,öldürmek,yok etmek,hapis etmekأَوْبَقَ : إِيْبَاقاً
sıkıştırmak,daraltmak,kıstırmak,aram vermeyip ibram etmek,süi hale düçar etmek,dar etmek,daraltmak,darda bırakmak,sıkıştırmak, kıstırmak,darlaştırmak,tazyik etmek,tazyikتَضْيِيقٌ (ج) تََضْيِيقَاتٌ
fikir,mülahaza,basiret etmek,rey etmek ve rey vermek,düşünmeş,teemmül etmek,her işi fikirle işlemek,istemek,aramak,görmek,fikir,mülahaza,basiret etmekإِرْتِيَاءٌ (ج) إِرْتِيَاءَاتٌ : فِكْرٌ مُلاَحَظةٌ ، تَفَكُّرٌ ، تَاَمُّلٌ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid