1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
rica etmek,dilemek,ummak,istemek,yalvarmak,beklemek,umit etmek,rica etmek,korkmakرَجَا ـُـ رَجَاءً ورَجْواً و رَجَاءَةً و مَرْجَاةً ورَجَاوَةً و رَجَاءَةً
etraf ve gayetini zapt ve bend etmek,men etmek,hapis etmek,kuşatmakإِحْصَارٌ (ج) إِحْصَارَاتٌ
itap,hoşnut etmek,razı ve hoşnut kılmak,kederi def etmek,hışım etmekإعْتَابٌ (ج) إِعْتَابَاتٌ
ihsan ve inam ve sılayı rahim etmek,birine iyilik etmek,latife etmekبَارَّ : مبَارَّاةً ، هُ
görevden almak,satışı bozmak,pazarlığı bozmak,feshetmek,istifa ettirmek,aziletmek,işine son vermek,almak,alış-verişi bozmak,fesih etmek,pazarlıktan geri dönmek,dememişken dedin diye iddia etmek,af etmek,düşürmek,iskat etmek,kaldırmak,devam ettirmekأَقَالَ : إِقَالَةً مِنْ ، هُ و يُقَالُ فِي الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ أَقلْ عَثْرِتي أَيْ أَسْقِطْ زَلَّتِي و إِرْفَعْهَا !
kusur etmek,ihmal ve taksir etmek,orta derecenin altında kalmak,ters yönde aşırılık,eksik eylemek,kusur etmek,ihmal ve taksir etmekتَفْرِيطٌ (ج) تَفْرِيطَاتٌ
tutuşmak,çekişmek,kavga ve münazaa etmek,biribiriyle mücadele etmek,münakaşa etmek,tartışmak,iki taraftan mücadele ve kavga ve niza ve çekişme etmekتَجَادَلَ : تَجَادُلاً و يقال تَجَادَلاَ اي تَنَازَعَا و تَعَارَكَا
bir şeyi icat etmek,bir şeyi yeni türetmek,bulmak,buluş bulmak,ihtira etmek,düzmek,uydurmak,türetmek,yaratmak,peyda etmek,hiyanet etmekإِخْتَرَعَ : إِخْتِرَاعاً ، هُ
kıyamette ölülerin dirilmesi ,dirilişi,baas,haşir ve maad,gönderilen,mürsel,mebus,müfreze,elçi,uykudan uyandırmak,ölüyü diriltmek,kuvvet,sebep olmak,salmak,irsal etmek,ihya etmek,yaratmak,birini peygamber etmek,göndermek,yaratmak,gödermek,diriltmek,salmak,sürmek,sevk etmek,tahrik etmek,diriltmek,dirilme,diriliş,baas,uyandırmak,sebep olmak,kuvvet,yollamak,irsal etmek,asker müfrezesi,seriye,bölükبَعْثٌ (ج) بُعُوثٌ إِرْسَالٌ : و فِي القُرْآنِ الكَرِيم
bir işe lüzümü vecihi ile başlamak,muvafakat etmek,uyuşmak,hazırlanmak,yoluna girmek,vuku bulmak,cereyan etmek,varmak,çıkmak,meydana gelmek,sonuçlanmak,kast etmek,iyi davranmakتَأَتَّي : تَأَتِّياً عَنْ ، لِ ، مِنْ
et yemeyi ret etmek,kabul etmemek,iğrenmek,tiksinmek,imtina etmek,sevmemek,nefret etmek,gururlu olmak,istememek,çekinmek,çekilmek,geri durma,onur,gurur,vakar,kibir,büyüklükiştahsızlık,isteksizlik,إِبَاءٌ ، إِبَاءَةٌ ، رَفْضٌ ، كَرَاهِيَةٌ ، عَوْفٌ
bir yöne doğru acele,sürat etmek,araştırmak,teftiş,tahkik etmek,almak üzre elini uzatmak,hazırlanmak,hazırlıklı olmak,sevinmek,yüzü gülmek,toplanmak,birikmek,birbirlerine hücum etmekبَهَشَ ـَـ بَهْشاً ، إِلَي ، عَنْ ، لِ ، بِ ،
dikkatle bakmak,gözetlemek,gözlemek,ummak,intizar etmek,,sabretmek,bir kimseden mühlet dilemek ve küymek istemek,beklemek istemek,mühlet talep etmek,ümit etmek,ummak,sezinlemek,önceden tahmin etmek,birini bir şeye nazır,bakan yapmakإِسْتَنْظَرَ : إِسْتِنْظَاراً ، عَلَي ، هُ
istemek,rica etmek,iltimas etmek,torpil etmek,iltimas etmek,aramak,mazeret aramakإِلْتَمَسَ : إِلْتِمَاساً
boyun eğmek,itaat etmek,alçaklık etmek,tevazu etmek,baş eğmek,itaat etmekإِسْتَكَانَ : إِسْتِكَانَةً لِ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid