1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
havuz etrafından su taşıncaya dek doldurmak,iyice doldurmak,işi unutmak,aşırı ve ağır yük yüklemek,terk etmek,acele ile hakkından gelmek,işte acele etmek,elçi veya aracı göndermek,yollamak,öne geçmek,aşırı övmek,bertaraf etmek,ifrat etmek,abartmak, sözأَفْرَطَ : إِفْرَاطاً عَلَي ، فِي ، هُ
Müslüman olmak,İslam dinine girmek,teslim olmak,yaramaz nesnelerden emin ve beri olmak,boyun eğmek,teslim etmek,itaat ve inkıyad etmek,itaatli olmakalçaklık göstermek,tevazu etmek,barışa dahil olmak,birine yetki vermek,ödemek,sulh etmek,ısmarlamak,havaleأَسْلَمَ : إِسْلاَماً إِلَي ، فِي ، لِ ، هُ و يُقَالُ أَسْلِمْ تَسْلَمْ
bırakmak,vazgeçmek,kendini tamam ile vermek,el çekmek,terk etmek,ihmal etmek,bakmamak,boşlamak,izin vermek,müsaade etmek,yapmasına izin vermek,boş vermek,göçmek,yer değiştirmek,bir yerden diğerine geçmek,kendi başına,yalnız başına bırakmak,olduğu gibi,değiştirmeden bırakmak,vasiyet etmek,miras bırakmak,kılmak,etmek,devmlı ve sürekli kılmakتَرَكَ ـُـ تَرْكاً و تِرْكَاناً إِلَي ، عَلَي ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
dişlerinin tümüyle ve hırsla ısırmak,devam etmek,sarılmak,at gemi azıya almak,at gemi ısırmak,halkı kırmak ve kıtlığa düçar etmek,muhkem bükmek,mülkünü muhafaza etmek,kapıyı kapamak,kapatmak,dişle veya bıçakla kesmek,bir şeyden feragat ve perhiz etmek,imsأَزَمَ ـِـ أَزْماً و أُزُوماً (تر) بِ ، عَلَي
gıyaben birini yermek,zem etmek,gıybet etmek,bir kmsenin arkasından söz söylemek,fasl etmek,hazır değilken fasıl etmek,bir kimsenin yüzünde değil arkasında,gıyabında sevmeyecek şeyler söylemek,çekiştirmek,bir kimsenin arkasından konuşmak,fenalığını söylemإِغْتَابَ : إِغْتِيَاباً ،هُ و يقَالُ
mendil ve saire üzerinde nakış işlemek,alaca etmek,renklendirmek,boyamak,iftira,bühtan,jurnal,nakış,motif,zağ,süs,nakışlamak,süslemek,renklendirmek,alaca etmek,ihbar etmek,elbiseye nakış işlemek,elbisenin sisü,nakşı,kumaşın alacası,tezyin etmekوَشْيٌ (ج) وِِشَاء : وِشَايَةٌ
ortalığı karıştırmak,halkı birbirine düşürmek,kışkırtmak,birbirine bırakmak,aralarını açmak,tahriş etmek,taciz etmek, , tahrik etmek , tahriş etmek , teşvik etmek,,halkı ve sair hayvanı birbirine tutuşturup kındırmak,birbirine kışkırtmak,tahriş etmek,dalaştırmak,ortalığı karıştırmak,köpeği ava kışkırtmak,halkı birbirine düşürmek,tahriş etmek,dalaştırmak,tahrik etmek,teşvik etmek,birbirine bırakmak,kındırmak,aralarını açmak,taciz etmek,birbirine kındırmak,tahriş etmekحَرَّشَ : تَحْرِيشاً ، هُ
birbiri için talep etmek,birinin talebine aracı ve yardımcı etmek,istemek,talep etmek,talep ettirmek,baştan çıkarmak,azdırmakأَبْغَي : إِبْغَاءً
meydan okumak,hodri meydan,meydan okuma,problem,sorun,çekişmek,mücadele etmek,imanı nazar etmek,dikkatle sarfı zihin etmekتَحَدِّيٌّ (ج) تَحَدِّيَاتٌ
sevap ve doğru add etmek,beğenmek,tasvip etmek,tensip etmek,doğrulamak,düzeltmek,yöneltmek,uygun görmek,tasvip etmek,tasvip,doğru bulmak,doğrultmak,sevap ve doğru add etmek,beğenmek,tensip etmek,münasip görmekتَصْوِيبٌ (ج) تَصْوِيَبَاتٌ
nesneyi suhreye alıp gülünce almak,maskaraya almak,zevklenmek,eğlenmek,maskaralığa almak,maskaralık etmek,maskara etmek,alay etmekإِسْتَسْخَر : إِسْتِسْخَاراً بِ
zalimin zülmeden şikayet etmek,zülüm ve taaadiden dolayı şikayet etmek,derdini dökmek,gördüğü zülümden şikayet etmek,yakınmakتَظَلَّمَ : تَظَلُّماً
birbirini tutmak,bir şeyi salıvermemek üzere sıkıca tutmak,yapışmak,zapt etmek,imsak etmek,perhizkarlık etmek,tutmak,kavuşmakتَمَاسَكَ : تَمَاسُكاً بِ
nitelemek,vasıflamak,betimlemek,tanımlamak, sıfatlarını sayıp söylemek,sıfatlamak,vasfetmek,tavsif etmek,haberi nakletmek,vasıflandırmak,sıfatlandırmak,doktor ilaç tavsiye etmek,birinin vasıflarını zikir etmek,reçete yazmak,güzel yürümekوَصَفَ ـِـ وَصْفاً و صِفَةً بِ ، هُ
sairlere medarı havf ve ibret olacak vecihle birine muamele etmek,cezasını vermek,cezalandırmak,tenkil etmek,işkence etmek,azap eylemek,tenkil,başkasına ibret olsun diye kişiye işkence etmek,azap eylemekتَنْكِيلٌ (ج) تَنْكِيلاَتٌ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid