1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
mübah etmek,müsaade etmek,ruhsat vermek,izin vermek,açmak,açıklamak,açığa vurmak,ifşa etmek,cevaz vermek,temize çıkarmak,ibahaإِبَاحَةٌ (ج) إِبَاحَاتٌ : إجازة ،رخصة ، تبرير، بوح ، إفشاء
akmak,yürümek,cereyan etmek,olmak,devam etmek,sürmek,geçmek,koşmak,esmek,seğirmek,cereyan etmek,süratle geçmek,olmak,vuku bulmak,hüdüs etmek,devam ve istimrar etmek,sürmek,maaş vesaire işlemek,süratle yürümek,koşmak,kast ve niyet etmek,esmek,koşmak,süratli yürümekجَرَي ـِـ جَرْياً و جِرَاءً و جَرَيَاناً و جِرْيَةً (تر)
yarmak,açmak,şak etmek,bolatmak,genişletmek, tavsi etmek,su yerlerine nazar-ı dikkat edip suyu görmek,cestu cü edip muttali olmak,ilim ve marifette tavessü ve tebahhur etmek,ilmin künhüne varmak,derinleşmek ve genişlenmek,yeri kazıp deşmek,ayırmak,izah etmek,açıklamakبَقَرَ ـُـ بَقْراً ، هُ
zevce edinmek,evlenmek,ehil edinmek,kavim,aşiret ve ahbap edinmek,mamur etmek,abadan etmek,bayındır etmekأَهَلَ ـُِـ أَهْلاً و أُهُولاً
ele geçirmek,istila etmek,galip olmak,ibadet etmek,müstevli olmak,zor ve kahr ile alıp zapt etmek,kaplamak,yüce olmakإِسْتِيْلاَءٌ (ج) إِسْتِيلاَءَاتٌ عَلَي
değerlendirmek,paha,fiyat koymak,fiyatlandırmak,sekizlemek,sekizgen yapmak,sekizleştirmek,sekize iblağ etmek,fiyat takdir etmek,paha biçmek,sekiz kat yahut sekiz köşe veya sekiz cihetli etmek,sekiz köşeli yapmak,toplamak,cem etmekثَمَّنَ : تَثْمِيناً ، هُ
saçıp dağıtmak,ayırmak,darmadağın etmek,serpmek,meydana çıkarmak,keşif ve işaa etmek ,dağınık bir hale koymak,alt üst etmek,süt kesilip tane tane olmakبَحْثََرَ : بَحْثَرَةً
bir şeyi kökünden koparıp çıkarmak,nesneyi kökünden söküp koparmak,almak,yok etmek,mahve etmek,sökmek,kökünü kazmak,kökleşmek,kök salmak,köklenmek,kuvvetlenmek,iğdiş etmekإِسْتَأْصَلَ : إِسْتِئْصَالاً
pek düğümlemek,karma karışık etmek,muhkem akit etmek,kıvama getirmek,allak bullak etmek,bağlamak,pek düğümlemek,muhkem akit etmekتَعْقِيدٌ (ج) تَعْقِيدَاتٌ
aleyhine dava açmak,talep etmek,kanuni yollarlar takip etmek,yargılamak,muhakeme etmek,mahkemeye vermek,yargılamak,muhakeme etmek,mahkemeye vermekقَاضَي : مُقَاَضاةً عَلَي ، هُ
tercüme,çeviri,çevirmenlik,tercüme etmek,çevirmek,kelamın mealını diğer lisan üzere ifade etmek,vicdandaki şeyi izah etmek,bir sözü başka dil ile beyan etmek,sözlü veya yazılı olarak bir lisandan diğer bir lisana nakil etmek,bir lisandan diğer lisana tercüme etmek,bir dilden bir dile geçirmek,çeviri,tefsir,izah ,açıklama,tercüme-i hal,adamın tarih-i ahvaliتَرْجَمَةٌ : تَرْجِمَةٌ (ج) تَرْجَمَاتٌ و تَرَاجِمُ
birlemek,birleştirmek,Allah birdir demek,bir şeyi bir yapmak,bir kılmak,Hak tealanın vahdaniyetine inanmak,ikrar etmek,tevhit etmek,konsolide etmekوَحَّدَ : تَوْحِيداً ، هُ
ücretsiz çalıştırmak,zelil etmek,boyun eğdirmek,teshir etmek,hizmetine vermek,musahhar kılmak,emrine amade kılmak,seferber etmek,musallat etmek,başına sarmak,musahhar kılmak,emrine amade kılmakسَخًّرَ : تَسْخِيراً عَلَي ، هُ
koordine etmek,koordinasyon,tanzim etmek,düzenlemek,mevzunca dizmek,tensik,tanzim etmek,düzenlemek,koordine etmek,istif etmek,dizmek,koordine etmek,koordinasyonتَنْسِيقٌ (ج) تَنْسِيقَاتٌ
yardımlaşmak,yardım edişmek,işbirliği yapmak,biribirine yardım etmek,yek diğerine yardım etmek,muavenet etmek,teavünتَعَاوَنَ : تَعَاوُناً مَعَ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid