1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
lazım olmak,lazım gelmek.gerekmek,gerekli olmak,ayrılmamak,bir şeye devam etmek,iltizam etmek,daima yanında kalmak,mülazemet etmek,bağlı kalmak,bir şeyi daimi surette yapma,lüzumlu olmak,ikamet etmek,devamlı ve sabit olmakلَزِمَ ـَـ لَزْماً و لُزُوماً و لِزَاماً و لَزَاماً و لِزَامَةً و لُزْمَةً و لُزْمَاناً بِ ، هُ
yola girmek,gitmek,yürümek,sülük etmek,davranmak,sokmak,istikamet vermek,görgü kurallarına göre hareket etmek,tasarruf etmek,işlemek,yapmak,yola koyulmak,düzülmek,dizmek,geçirmek,sokmak,bir yol tutmak,sülük etmek,bir yolu tutmakسَلَكَ ـُـ سَلْكاً و سُلُوكاً ومَسلَكاً ، هُ
açıklama,şerh,izah,anlatmak,anlatım,gizli,şüpheli ve müşkil olan şeyi açmak,izah etmek,anlatmak,şerh,şerh etmek,yarmak,şerh etmek,anlatmak,anlatım,yarmak,açmak,keşif etmek,kesmek,anlamak,bozmak,anlatmak,kapalı olanı açıklamak,şerh etmek,genişletmek,geniş etmek,izah etmek,açıklama,şerh,izah,anlatım,doğramak,kesmek,parça parça etmek,eti parçalamak,yarmak,açmak,anlatmak,şerh etmek,açıklamak,genişletmek,beyan etmek,eti parçalamak,sözü açıklamak,tefsir etmek,gizli ve şüpheli olan nesneyi açıp meydana koyarak aşikare kılmak,bir kitabın müşkülünü açıp beyan etmek için telif olunan mufassal kitap ve dilim dilim kesmekشَرْحٌ (ج) شُرُوحٌ (جج) شُرُوحَاتٌ
haddini aşmak,geçmek,hakkından vazgeçmek,af etmek,haddini aşmak,iğfal etmek,hakkından vazgeçmek,öteye geçmek,atlatmak,ileri gitmek,savuşmak,ihlal etmek,affetmek,hakkından vazgeçmek,tecavüz etmek,hakkından vazgeçmek,ihlal etmek,aşırı gitmek,iğfal etmek,hakkından vazgeçmek,tecavüz etmekتَجَاوَزَ : تَجَاوُزاً عَنْ ، فِي
kırık kemiği bağlayıp düzeltmek,kırılan kemiği yerine getirmek,kırık kemiği sarmak,iyileşmek,düzeltmek,ıslah etmek,islah ve tamir etmek,fakir ve muhtacın ihtiyacını görmek,ihsanla zengin ve gani etmek,birinin gönlünü almak,gönlnü yapmak,memnun etmek,hatırını yapmak,zorlamak,zorla yaptırmak,icbar etmek,bulmak,rast getirmekجَبَرَ ـِـ جَبْراً و جُبُوراً و جِبَارَةً و يقال قد جَبِرَ الدين الآله فجبر و يقال في الدعاء يا جَابرَ كل كَسِيرٍ
alışmak,ısınmak,uysal olmak,ülfet etmek,ünsiyet etmek,ünsiyet kazanmak,arkadaş tutmak,evcilleşmek,vahşi hayvan yakında insan bulunduğunu hissetmek,sorup anlamak,istilam etmek,dikkatle bakmakإِسْتَأْنَسَ : إِسْتِئْنَاساً إِلَي ، بِ ، لِ و يُقَالُ إذَا جَاءَ اللَّيْلُ إِسْتَأْنَسَ كُلُّ وَحْشِيٍّ و إسْتَوْحَشَ كُلُّ إِنْسِيٍّ
bastırmak,zelil etmek,kahr etmek,hırpalamak,zelil ve makhur,mahkur kılmak,akmak,bir nesne yutkunmaksızın akıp gitmek,hasma boyun eğmek,eğdirmek,geri çevirmek,ret etmekأَقْمَعَ : إِقْمَاعاً ، هُ
birbiri ardı sıra çekilip gitmek,bir üslup üzere tertip etmek,kovulmak,birbirine uymak,birbirini takip etmek,tabi olmak,kovmak,sürmek,çıkarmak,tard ve ibat ve nefiy ve icla etmek,uzaklaştırmak,uzaklaşmak,düzenli bir tarzda cereyan etmek,tek düzen üzere caإِطَّرَدَ : إِطِّرَاداً
yeni bir şey icat etmek,bulmak,türetmek,keşif etmek,sabah erken bir yere gitmek,alışık olmayan bir şey yapmak,sabahtan erken kalkmak,kızın bekaretini bozmak,izale etmek,yetişmek,idrak etmek,bir şeyi uydurmak,bir meyvenin turfandasını yemek,toplamak,almak,إِبْتكَرَ : إِبْتِكاراً عَلَي
itiraf,ikrar,karar vermek,üzerinde olan hakkı haber vermek ve sabit kılmak,mukarrer kılmak,berkarar etmek,itiraf etmek,ikrar etmek,tasdik etmek,kararlaştırmak,teslim edip inkar etmemek,serinletmek,haber vermek,evet demek,takrir,beyan,ifade,itiraf,ikrar,kabul,deklarasyon,berkarar etmek,soğutmak,serinletmekإِقْرَارٌ (ج) أَقَارِيرُ وَ إِقْرَارَاتٌ : إِعْتِرَافٌ بِ
düşman öfke ve kinle geri çevirmek,birini yere yıkmak,vurmak,kırmak,helak etmek,zelil etmek,utandırıp rezil rüsvay etmek,bir nesneden men etmek,öfkesini yutmak,içinde gizlemek,bastırmak,zelil etmek,sindirmek,zaptetmek,tutmak,şevki kırmak,kızmakfıtri temayülleri iğrenç addetmek,düşman öfke ve kinle geri çevirmek,birini yere yıkmak,vurmak,kırmak,helak etmek,zelil etmek,utandırıp rezil rüsvay etmek,rezil etmek,bir nesneden men etmek,öfkesini yutmakكَبَتَ ـِـ كَبْتاً
ilham eylemek,ilahi vahiy etmek,işaret etmek,gizlice söylemek,elçi melek göndermek,yazmak,emretmek,Allah vahiy göndermek,ilham etmek,yazı yazmak,bildirmekvahiy etmek,emretmek,وَحَي ـِـ وَحْياً إِلَي
kötülüğe,şerre,fenalığa nisbet etmek,kötülüğe meyil etmek,kötülük etmekشَرَّ ـَـُِـ شَرّاً و شِرَّةً
dilemek,talep etmek,istemek,ısmarlamak,aramak,talep etmek,sipariş etmekطَلَبٌ
şefaat etmek,çift etmek,dilekte bulunmak,aracılık etmek,şefaatta bulunmakشَفَعَ ـَـ شَفَاعَةً ل
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid