1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
ahmak kılmak,ahmak add etmek,ahmak diye tesmiye etmek,ahmaklığa mensup kılmak,bir adamı hamakata nispet etmekتَحْمِيقٌ (ج) تَحْمِيقَاتٌ
fotokopisini çekmek,kopya etmek,kopyalamak,suretin aynısını yazmak,kitap yazmak,aynısını almak,nüshasını yazmak,nüsha edinmek,çıkarmak,iptal ve silmesini talep etmek,izale etmek,gidermek,istinsahإِسْتِنْسَاخٌ (ج) إِسْتِنْسَاخَاتٌ
fotokopisini çekmek,kopya etmek,kopyalamak,suretin aynısını yazmak,kitap yazmak,aynısını almak,nüshasını yazmak,nüsha edinmek,çoğaltmak,iptal ve silmesini talep etmek,izale etmek,gidermek,fotokopi etmek,nüsha çıkarmak,çoğaltmak,bakıp yazmak,suretin almak,إِسْتَنْسَخَ : إِسْتِنْسَاخاً ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
neşredip aşikare bildirmek,reklam,deklarasyon,yayım,beyan,açıklamak,duyurmak,anons,anons etmek,belirtmek,ilan etmek,anons,açıklamak,bir şeyi aşikar kılmak,aşikar etmek,açığa vurmak,reklam,ilan,duyuru,deklarasyon,anons,afiş,afişe etmek,meydana koymak,,izhaإِعْلاَنٌ (ج) إِعْلاَنَاتٌ : إِشْهَارٌ ، إِظْهَارٌ ، دِعَايَةٌ : مَا يَنْشُرُهُ التُّجَّاُ أَوِ المُؤَسَّسَاتُ الرَّسْمِيَّةُ و الخَاصَّةُ فِي الصُّحُفِ و الجَرَائِدِ و الرَّادْيُو والتَّلَفِزْيُونِ أَو فِي نَشَرَاتٍ تُعَلَّقُ عَلَي الجُدْرَانِ فِي الشَّ
sürmek,kovmak,tart etmek,uzaklaştırmak,ağaç yaprak açmak,kovalamak,tart etmek,sürmek,tardetmek,sürmek,uzaklaştırmak,kovalamak,sınır dışı etmek,tart etmekطَرَدَ ـُـ طَرْداً و طَرَداً مِنْ
bozmak,altüst etmek,karıştırmak,ilgilendirmek,mühim etmek,gayret ettirmek,üzmek,gamnak etmek,bir kimse piri fani olmak,kocamak,mahzun ve dertnak kılmak,üzmek,humumlandırmak,tasalandırmak,ağır gelmek,zor gelmekأَهَمَّ : إِهْمَاماً،هُ
hurma kesiminin mevsimi gelmek,çalışmak,çabalamak,ciddi olmak,alay ve şaka etmemek,toprağı kaba düz olmak,yenlemek,yeniletmek,tecdit etmek,yeni kılmak,yeni etmek,sağlamlatmak,muhkem etmek,yol bulmak,أَجَدَّ : إِجْدَاداً و يُقَالُ : أَبْلِ وأَجِدَّ واحْمَدِ الكاسِيَ
ciro etmek,koca eşine sırtını dönmek,zihar etmek,yani eşine sen bana annemin sırtı gibisin diye teşbih etmek ki keffaret etmedikçe yaklaşmak haram olur, ihmal ve tesamuh edip güya arkasına atmış olmakتَظَهَّرَ : تَظَهُّراً
bir şeye süre,vade tayin etmek,belirlemek,boyun ağrısını tedavi etmek,men etmek,hayvanları otlaktan alıkoymak,meraya göndermemek,şer ve zararı mucip olmak,şer,kötülük yapmak,çalışıp çabalamakla ötden beriden mal toplamakأَجَلَ ـِـ أَجَلاً عَنْ
telafi etmek,galat tutmak,hatasını düzeltmek,eksiğini tamamlamak,kapalılığını gidermek,kelam-ı sabıktan hasıl olan tevehümü defetmek,herhangi bir kitaptaki yanlışları sonradan farkına varıp düzeltmek,istidrak etmek,anlamak,tefehhüm etmek,ulaşmak,erişmek,إِسْتَدْرَكَ : إِسْتِدْرَاكاً عَلَي
ciro etmek,koca eşine sırtını dönmek,zihar etmek,yani eşine sen bana annemin sırtı gibisin diye teşbih etmek ki keffaret etmedikçe yaklaşmak haram olur, ihmal ve tesamuh edip güya arkasına atmış olmakتَظْهِيرٌ (ج) تَظْهِيرَاتٌ
önermek,öneri sunmak,düşünmeden bedahatle söylemek,hazırlanmadan konuşmak,karihadan çıkarmak,yeniden peyda etmek,yalvarmak,hükümle bir nesne almak,sual etmek,istemek,seçmek,ileri sürmek,tetkike sunmak,kuyu kazmak,fikir vermek,teklif etmek,إِقْتَرَحَ : إِقْتِرَاحاً عَلَي
horlamak,hakaret etmek,aşağılamak,alçaklamak,hakir,hor denȋ,addetmek,hakir ve deni kılmak,haysiyetine nazar lazımiken taltifane bedelen sui muamele etmek,hareketi naşayeste ile hakaret ve tenzil kadir etmek,horlamak,zelil etmek,hor eylemek,alçaklamak,tahkirتَحْقِيرٌ (ج) تَحْقِيرَاتٌ
yorumlamak,tevil etmek,,tevil,yorum,tefsir,burmak,zahiri manayı bir diğer mana ile nakil ve beyan etmek,bir kaç mana kabul eden kelamın hesbel iktiza manasını vermek,tevil etmek,tevil ve tefsir etmek,rüya tabiri,akibet,son,güzel kokulu bir bitkiتَأْوِيلٌ (ج) تَأْوِيلاَتٌ و في الشرع صرف الآية عن معناه الظاهر إلي معناه يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب و السنة كقوله تعالي : يخرج الحي من الميت
gitmek,varmak,seyir etmek,ihtiyar etmek,itikat etmek,geçip gitmek,gidermek,götürmek,iletmek,gidiş,depart,Arap eyyamından,vakalarından maruf bir gündürki bir vakıya müştemildir,bir kabile adıذَهَابٌ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid