1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
yoldan yana kapı açmak,davarı suya götürmek,bir kimseye süngü havale etmekإِشْرَاعٌ (ج) إِشْرَاعَاتٌ
angarya,eğlenme,alay etmek,maskaraya almak,gülünceğe alma,istihza,kaşmer,köftehor dalkavukسُخْرِيٌّ : سخرية
sevaplandırmak,mükafaat vermek,dua etmek,dönmek,sabah ezanında namaz uykudan hayırlıdır demekثَوَّبَ : تَثْوِيباً
devenin sütü eksilmek,deve sütünün azalması,namaz erkanında noksanlık,pazarın kesada uğraması,kesat,durgunluk,az uyku,kılıç,kılıcın ağzı,nümüne,örnek,acele,ivmek,acele etmek,deve sütününazalması,namaz erkanında noksanlık,pazarın kesada uğraması,az uyku,kılıcın ağzı,nümüne,örnek,acele,ivmek,acele etmek,az uyku,kesatlıغِرَارٌ (ج) أَغِرَّةٌ و يقال أتَاناَ عَلَي غِرَارٍ اي عَلَي عَجَلَةٍ و فِي المَثَلِ
suç,suçlamak,töhmette bırakmak,kişiyi yaramaz sanıp süizan etmek,töhmet etmek,sezmek,suç,töhmet,şüphe,zan ve tevehhüm olunan sıfat,haslet,kabahat,suç,cünha,töhmet,şüphe,cünha,suçlamak,töhmette bırakmak,itham etme,zan ve tevehhüm olunan sıfat,haslet,kabahat,sezmekتُهْمَةٌ (ج) تُهَمٌ و تُهُمَاتٌ
razı ve kani kılmak ve ayakta durup nazarını iki tarafa kasten meyil ettirmeyerek başını dikip durmak,baş kaldırmak,ikna etmek,razı ve kani kılmak,ayakta durup nazarını iki tarafa meyil ettirmeyerek başını dikip durmak,yüksek etmek,iknaإِقْنَاعٌ (ج) إِقْنَاعَاتٌ
kadın süslenip kendine çeki düzen verdikten sonra dışarı çıkıp erkeklere arz-ı endam etmek gök burçları gibi süslenmek,burç ve kasrından görünmek,dışarı çıkmak,kendini ziynetli etmek,avratlar ecnebilere güzelliğini ve ziynetlerini göstermek,hatun kendisini tezyin eyledikten sonra dışarı çıkıp endam ve arayışını erkeklere göstermek,donanmak,bezenmek,olduğu yerden zahir olmak,donanmak, hatun kendisini tezyin eyledikten sonra dışarı çıkıp endam ve arayışını erkeklere göstermekتَبَرُّجٌ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
cömertlikte bahşiş vermek,kendi arzusu ile harcamak,sarf etmek,iş görmek,ita ve ihsan etmek, kendi arzusu ile harcamak,bağışlamak,sarfetmek,harcamak,harcama ,sarf etme,tüketme ,bol bol verm,kerem , ata , ihsan , bir şeyin vakt-i hacette sarf olunmak (فرس له بذل)üzere hıfız ve siyaneti bazılar bu ikinci manayı kabul etmeyip misal getirilen tabirin aslı(فَرَس له صون و بذل) istediği vakit şaklar istediği vakit gösterir cevheri var bir at demekبَذْلٌ : بَذْلٌ : إعطاء ، إحسان، كَرمٌ ، صرف ، خرج
işi yapmakta acele etmek,ivmek,önürtmek,çabuk davranmak,birden zihne,hatıra gelmek,doğmakتَبَادَرَ : تَبَادُراً إِلَي ، عَلَي
el ile yapışıp tutarak salıvermemek,kuvvetli niyetle mübaşeret etmek,teşebbüs,yapışma,yapışmak,sarılmakتَشَبُّثٌ (ج) تَشَبُّثَاتٌ
bir şeyi saf,arı,halis,kal eylemek,hulus ve muhabbet etmek,doğru söylemekأَمْحَضَ : إِمْحَاضاً لِ و يُقَالُ مَحَضْتُهُ و أَمْحَضْتُهُ أَي أَخْلَصْتُهُ
yoğurdu bir keseye suyu damlasın diye koymak,malını gereksiz yere harcayıp mahv etmekمَصَلَ ـُـ مَصْلاً
yamalamak,yamamak,yırtık libasa yama vurmak,malı takayyüt ve tımar ederek ıslah etmekتَرْقِيعٌ (ج) تَرْقِيعَاتٌ
iki kişi hangisi önce görecek diye bir şeye bakışmak,dikkatle bakmak,muayene etmekبَاصَرَ : مُبَاصَرَةً ،هُ
paylaşmak,bölüşmek,üleşmek,yemin edişmek,iki nesne arasında düşünüp gelip gitmek,tereddüt etmekإِقْتَسَمَ : إِقْتِسَاماً
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid