1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
ölüyü diriltmek,ihya etmek,canlandırmak,hayat vermek,hayata getirmek,perişan olanı tanzim etmek,fakir olanı refah ve gınaya nail etmek,yaşatmak,can vermek,perişan olanı tanzim etmek,fakir olanı refah ve inayete nail etmek,yaşatmak,Allah rızası için vucüdaأَحْيَ : إِحْيَاءً ، هُ
boşaltmak,paydos etmek,tatil etmek,durdurmak,aksatmakk,kadın ziynetsiz,süssüz olmak,durdurmak,aksatmak,arızalandırmak iptal etmek,alı koymak,boşaltmak,işten güçten fariğ kılmak,işten güçten kalınan gün,tatil,paydos,Hak tealanın haşa bütün sıfatını ret ve inkar etmekتَعْطِيلٌ (ج) تَعْطِيَلاَتٌ
itaat etmek,Allahın buyruğuna uymak,emir ve tembihe imtisal mucibince amel ve hareket etmek,boyun emek,buyruk tutmak,baş eğmek,inkıyad etmek,itaatli olmak,dinlemek,ağacıun meyvesi olgunlaşmak,ele gelmekأَطَاعَ : إِطَاعَةً ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
atmak,fırlatmak,kötülemek,karalamak,iftira etmek,kusmak,kayığı kürekle sürmek,iftira etmek,iftira etmek,kusmak,çıkarmak,sözü düşünmeden söylemek,savurmak,koymak,قَذَفَ ـِـ قَذْفاً بِ
maslahat yürütmek,işi ilerletmek,gezdirmek,çizgi çekmek,çizgili yapmak,yollamak,idare etmek,yürütmek,idare etmek,yönetmek,atın çulunu sıyırmak,idare etmekسَيَّرَ : تَسْيِيراً ، هُ
bir kimsenin koşmasını talep etmek,vekil tutmak,vekil nasp ve ittihaz veya irsal etmek,elçi edinmek,elçi göndermek,vekil tayin etmekإِسْتَجْرَي : إِسْتِجْرَاءً ، هُ و فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ
köle kaçmak,gizlenmek,saklanmak,günah işlemek bir yerde ilişip kalmak,nesneyi inkar etmek,dişi deve sütünü tutmak,haps etmek,bir kimse saklanıp kaçmak,oayalanıp kalmak,bir şeyi inkar etmek,tutulmak,hapis olunmak,örtülmek,ilişip kalmak,günah işlemek,suç işlemek,suç irtikap etmek,inkar etmek,kaçınmak,tiksinmekتَأَبَّقَ : تَأَبُّقاً مِنْ و يُقَالُ التَّأَبُّقُ الإِحْتِبَاسُ و الإِسْتِتَارُ و الإجْتِنَابُ
bir şeyde çalışmak,acele yapmak,süratlanmak,koşmak,ivdirmek,hızlandırmak,sürat etmek,acele etmek,ivmek ,acele etmek , çabuk davranmak ,çabuk olmakأَسْرَعَ : إِسْرَاعاً فِي
hediye etmek,hediye vermek,armağan etmek,hediye göndermek,sevk etmek, yol göstermek,gelini güveyin evine göndermek,kurbanlık deve götürmek,bağışlamakأَهْدَي : إِهْدَاءً إِلَي ، لِ ، هُ يُقَالُ يُهْدَي و لاَ يُبَاعُ
a,e ile ittifak etmek,anlaşmak,birleşmek,koalisyon yapmak,kurmak,bir kimse bir kimse ile öğür olmak,öğürleşmek,ve öğrenişmek,birbirine alışmak,bir araya gelmek,ittifak etmek,itilaf etmek,ülfet etmek,anlaşmak,alışmakإِئْتَلَفَ : إِئْتِلافاً بِ ، مَعَ
ürküp kaçmak,ürkmek,vatanı terk etmek,göç etmek,nefret etmek,gitmek,kibirlenmek,yüz çevirmek,acele etmek,dağılmak,galip gelmek,ezmek,galip olmak,bırakıp gitmek,sıçramak,tiksinmek,bırakıp gitmek,korkup kaçmak,ürkmek,dağılmakنَفَرَ ـُِـ نَفْراً و نُفُوراً و نِفَاراً و نَفَرَاناً و نَفيراً مِنْ ، عَنْ
karar vermek,kesip atmak,kesmek,azmetmek,kararlaştırmak, kesin hüküm vermek,kelimeyi cezimli kılmak,kat etmek,bir işi katiyen bitirip ilişik bırakmamak,yemini istinasız ve kati surette etmek,azim ve niyet etmek,kırbayı doldurmak,hurma ağacının meyvesini tahmin ve takdir etmek,defi tabiide kazuratını yarı yerde kesmekجَزَمَ ـِـ جَزْماً
buyurmak,inayet ve ihsan ve keremetmek,ihsan ve lutüf etmek,ihsanla memnun etmek,tercih etmek,önlük veya gecelik giymekتَفَضَّلَ : تَفَضُّلاً عَلَي
acele etmek,hızlandırmak,acele ettirmek,çabuk amel ettirmek,çabuklaştırmak,sürat etmek,acele etmek,vaktinden önürdü vermek,rütbe,aşama,mesnetتَعْجِيلٌ (ج) تَعْجِيلاَتٌ
darmadağın etmek,bir nesneye dikkatle bakmak,bir şeyi keşif ve istihraç etmek,dağıtmak,karıştırmak,koparmak,kaldırmak,çıkarmak,açmak,ayırmak,darmadağın etmek,bir nesnenin aşağısını yukarı döndürmek,dağılmak,karışmak,açıp çıkartmak,silkip atmak,karıştırmak,bulandırmak,dağıtmak,dikkat ve ihtimamla bakıp teftiş etmek,alt üst edip dağıtmak,tefrik etmek,ayırmak,dışarıya çıkarmak,eşmek,karıştırıp aramak,darmadağın etmek,diriltmek,karıştırmak,koparmak,kaldırmak,çıkarmak,açmak,silkip atmak,bulandırmak,yıkıp altını üstüne getirmek,keşif ve istıhraç etmek,meydana çıkarmak,darmadağın etmek,darmadağın olmakبَعْثَرَ : بَعْثَرَةً ، هُ و في القرآن الكريم
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid