1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
suç,suçlamak,töhmette bırakmak,kişiyi yaramaz sanıp süizan etmek,töhmet etmek,sezmek,suç,töhmet,şüphe,zan ve tevehhüm olunan sıfat,haslet,kabahat,suç,cünha,töhmet,şüphe,cünha,suçlamak,töhmette bırakmak,itham etme,zan ve tevehhüm olunan sıfat,haslet,kabahat,sezmekتُهْمَةٌ (ج) تُهَمٌ و تُهُمَاتٌ
razı ve kani kılmak ve ayakta durup nazarını iki tarafa kasten meyil ettirmeyerek başını dikip durmak,baş kaldırmak,ikna etmek,razı ve kani kılmak,ayakta durup nazarını iki tarafa meyil ettirmeyerek başını dikip durmak,yüksek etmek,iknaإِقْنَاعٌ (ج) إِقْنَاعَاتٌ
kadın süslenip kendine çeki düzen verdikten sonra dışarı çıkıp erkeklere arz-ı endam etmek gök burçları gibi süslenmek,burç ve kasrından görünmek,dışarı çıkmak,kendini ziynetli etmek,avratlar ecnebilere güzelliğini ve ziynetlerini göstermek,hatun kendisini tezyin eyledikten sonra dışarı çıkıp endam ve arayışını erkeklere göstermek,donanmak,bezenmek,olduğu yerden zahir olmak,donanmak, hatun kendisini tezyin eyledikten sonra dışarı çıkıp endam ve arayışını erkeklere göstermekتَبَرُّجٌ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
cömertlikte bahşiş vermek,kendi arzusu ile harcamak,sarf etmek,iş görmek,ita ve ihsan etmek, kendi arzusu ile harcamak,bağışlamak,sarfetmek,harcamak,harcama ,sarf etme,tüketme ,bol bol verm,kerem , ata , ihsan , bir şeyin vakt-i hacette sarf olunmak (فرس له بذل)üzere hıfız ve siyaneti bazılar bu ikinci manayı kabul etmeyip misal getirilen tabirin aslı(فَرَس له صون و بذل) istediği vakit şaklar istediği vakit gösterir cevheri var bir at demekبَذْلٌ : بَذْلٌ : إعطاء ، إحسان، كَرمٌ ، صرف ، خرج
güç yettiğinde iyi af etmek,öttürmek,sözlerini kolay söyleyip nazik ve hoş olmakأَسْجَحَ : إِسْجَاحاً و يُقَالُ إذَا مَلَكْتَ فاسْجَحْ
yukarı kalkmak,yukarılık etmek,yükseğe çıkmak,yükselmek,kibirlenmek,havalanmak,rıfatlanmak,yücelenmek,tepeden bakmakتَرَفَّعَ : تَرَفُّعاً
yamalamak,yamamak,yırtık libasa yama vurmak,malı takayyüt ve tımar ederek ıslah etmekتَرْقِيعٌ (ج) تَرْقِيعَاتٌ
bir kimseyi kötülemek,taşlamak,yermek,rüsvay etmek için yakılan türkü ve şiir,taşlamaأُهْجُوَّةٌ
bülent avaz ve dilkeş elhanla nağme etmek,ötmek,cıvıldamak,kuş ötüp coşturmak,şenlendirmekأَغْرَدَ : إِغْرَاداً ، هُ
çok gülmek,hayvan bir defadan sidiğini çıkarmak,sözü çabuk konuşmak,dudaklarıyla işaret etmekأَنْفَصَ : إِنْفَاصاً بِ ،
tercüme etmek,bir dilden diğer dile çevirmek,hayatın,siretini,gidişini anlatmak,işini açıklamakتَرْجَمَ : تَرْجَمَةً عَنْ، هُ
davar otu yemek,yalamak,deveyi boynunun orta yerinde dağlamak,acele etmek,göz değmekلَعَطَ ـَـ لَعْطاً
iki kişi hangisi önce görecek diye bir şeye bakışmak,dikkatle bakmak,muayene etmekبَاصَرَ : مُبَاصَرَةً
galat ettirmek,yanıltmak,zaten mübayin olan nesneleri tefrik etmeyerek karışık ve muhtelit etmekتَغْلِيطٌ (ج) تَغْلِيطَاتٌ
ayağından diken çıkarmak,seçmek,tüm hakkını almak,bir şeyin nakışlamasını istemek,emir etmekإنْتَقَشَ : إِنْتِقَاشاً عَلي ، فِي ، مِنْ ، هُ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid