1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
bir nesne heyet ve kıyafet verip ıslah eylemek ,hazırlamak,hazırlık,hazır kılmak,donatmak,tanzim etmek,bulundurmakتَهْيِئَةٌ : تَهْيِئٌ
bir işte sonuna kadar devam etmek,uzun sürüp gecikmek,uzamak,sürmek,bitmemek,müntehi ve münkazi olmamakتَمَادَي : تَمَادِياً بِ ، فِي
hareket ettirmek,deprendirmek,kımıldamak,kımıldatmak,ırgalayıp sallamak,seyahat etmek,gam ve keder birinin göz yaşlarını akıtmakقَلْقَلَ : قَلْقَلَةً و قَلْقَالاً و قِلْقَالاً ، هُ
çok doğuran kadınla evlenmek,çekilmek,ceb olunmak,dağarcığını silkelemek,evini başksının evinin karşısında yapmak,inşa etmekأَنْتَقَ : إِنْتَاقاً
gözün akı ziyade olup siyahı her taraftan ihata etmek,adamın yiyip içmesi ve maişet esbabı bol olmakبَرِجَ ـَـ بَرَجاً
av gibi hacetini elde edememek,bir şeyi başından savup def etmek,kuyunun ve ayazmanın suyu kesilmekأَوْجَأَ : إِيْجَاءً ، هُ
hedefe vurmak,isabet etmek,canını sıkmak,kabı doldurmak,bir şeyi fiil veya sözü için hedef kılmakأَغْرَضَ : إِغْرَاضاً ، هُ
iyilik etmek,çok yemek,kadın dudak ucıuyla öpmek,emmek,kuş kanatlarını açmak,bitkinin dalları sallanmak,deprenmekرَفَّ ـُـ رَفّاً
tecavüz etmek,üzerine yüklemek,yol almak,yolun sonuna varmak,sarığa taylasan salıvermek,uçlarını kuyruk gibi sarkıtmakتَذَنَّبَ : تَذَنُّباً عَلَي
gemi demirlemek,demir atmak,yerleştirmek,sabit kılmak,sübüt,metanet,doğrultmak,muhkem etmek,bir yerde durmak,berkitmekإِرْسَاءٌ (ج) إِرْسَاءَاتٌ : إِقَامَةٌ ، إِحْكامٌ
dikkatle bakmak,nesneye muntazır olup küyüp durmak,yol gözlemek,gözetlemek,tarassut,ümit etmek,intizar üzere olmakتَرَصُّدٌ (ج) تَرَصُّدَاتٌ : إنتظار
arayıp kaldırmak,çıkarmak,dağıldıktan sonra toplamak,avı yerden yere ürkütmek,ateşi yakmak,sözü yaymak,acele etmekنَجَشَ ـُـ نَجْشاً و نَجَاشَةً
cinas,benzemek,bir nesneyi latife yoluyla ve başka manada olan elfazı istimal ederek anlatmak,telmih etmekجِنَاسٌ
ağlamak,sızlamak,giryan olmak,ahenk ve tağanni etmek,mersiye söylemek,göz yaşı dökmek,akıtmak,ağıt okumakبَكَي ـِـ بُكَاءً و بُكِيّاً و بُكَيً
birine pek ukubet,işkence etmek,çiğnetmek,kırmak,yorgunluk veya hastalık bir kimseyi yorup zarar vermek,çoğaltmakأَنْهَكَ : إِنْهَاكاً ، هُ و يُقَالُ أَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ أَيْ بَالِغُوا فِي قَصِّهَا
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid